loadingKunskap är bra vid livsstilsförändringar, men stöd från någon som följer upp, pratar om hur det går och stödjer dig över tid, är ännu viktigare. Foto: Johan Holmsäter
Kunskap är bra vid livsstilsförändringar, men stöd från någon som följer upp, pratar om hur det går och stödjer dig över tid, är ännu viktigare. Foto: Johan Holmsäter
Hälsa

Johan Holmsäter: Bättre lägga till än dra ifrån för både hälsa och humör

Johan Holmsäter

Ta en vanlig dag i ditt liv. Vad blir konsekvensen om du fortsätter att leva på samma sätt? Om ett år? Om fem år? Om tjugo år? Hur vill du må om ett eller tjugo år? Finns det något i din livsstil som du vill förändra? Det här är frågor jag brukar ta upp när jag hälso och livsstilstestar människor.

Ett hälso- och livsstilstest är inte bara ett traditionellt konditionstest på testcykel – nu har vi dessutom en smartare metod utan cykel – utan bygger också på en diskussion som handlar mer om beteende än om de fysiologiska mätvärdena. I intervjun och frågeformuläret pejlas motionsvanor, kostvanor, arbetssituation etcetera. Själva konditionstestet samt blodtrycksmätningen blir mer en bekräftelse på det som livsstilsdelen i intervjun och frågeformuläret speglar.

En ny väg innebär inte nödvändigtvis att man måste ta bort alla dåliga vanor. Det kan räcka med att man lägger till några goda. Antag till exempel att man konstaterar att man röker för mycket. Att sluta röka helt kan då verka som ett logiskt mål, men det kanske inte är realistiskt som ett omedelbart första mål. Bättre vore att i stället börja jogga tre timmar i veckan. Vanligtvis leder det automatiskt till att man röker mindre, utan att man brottas med att försöka röka mindre. Detsamma gäller faktiskt bantning.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingKunskap är bra vid livsstilsförändringar, men stöd från någon som följer upp, pratar om hur det går och stödjer dig över tid, är ännu viktigare. Foto: Johan Holmsäter
Kunskap är bra vid livsstilsförändringar, men stöd från någon som följer upp, pratar om hur det går och stödjer dig över tid, är ännu viktigare. Foto: Johan Holmsäter
Hälsa

Johan Holmsäter: Bättre lägga till än dra ifrån för både hälsa och humör

Johan Holmsäter

Ta en vanlig dag i ditt liv. Vad blir konsekvensen om du fortsätter att leva på samma sätt? Om ett år? Om fem år? Om tjugo år? Hur vill du må om ett eller tjugo år? Finns det något i din livsstil som du vill förändra? Det här är frågor jag brukar ta upp när jag hälso och livsstilstestar människor.

Ett hälso- och livsstilstest är inte bara ett traditionellt konditionstest på testcykel – nu har vi dessutom en smartare metod utan cykel – utan bygger också på en diskussion som handlar mer om beteende än om de fysiologiska mätvärdena. I intervjun och frågeformuläret pejlas motionsvanor, kostvanor, arbetssituation etcetera. Själva konditionstestet samt blodtrycksmätningen blir mer en bekräftelse på det som livsstilsdelen i intervjun och frågeformuläret speglar.

En ny väg innebär inte nödvändigtvis att man måste ta bort alla dåliga vanor. Det kan räcka med att man lägger till några goda. Antag till exempel att man konstaterar att man röker för mycket. Att sluta röka helt kan då verka som ett logiskt mål, men det kanske inte är realistiskt som ett omedelbart första mål. Bättre vore att i stället börja jogga tre timmar i veckan. Vanligtvis leder det automatiskt till att man röker mindre, utan att man brottas med att försöka röka mindre. Detsamma gäller faktiskt bantning.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024