loadingPolhems system för att pumpa upp vatten ur gruvorna i Norberg kan lära oss mycket om hur ett elsystem fungerar. Foto: Shutterstock/Magnus Binnerstam
Polhems system för att pumpa upp vatten ur gruvorna i Norberg kan lära oss mycket om hur ett elsystem fungerar. Foto: Shutterstock/Magnus Binnerstam
Krönika

Jan Blomgren: Har politikerna missat naturlagarna bakom att flytta energi?

Jan Blomgren

I den allmänna debatten förekommer ofta tankar på att få lägre elpriser om man bygger ut elnätet. I en tidigare krönika jämfördes kostnader bakom olika sätt att flytta energi. Tvärt emot den vanliga mediala bilden är att överföra el mycket kostsamt, rejält mycket dyrare än att flytta bränslen och gaser i rörledningar. Varför är det så? 

I den allmänna debatten, dels om energi i största allmänhet, dels om grön omställning, spelar överföring av energi en viktig roll. I en tidigare krönika sammanfattade jag en studie kring kostnader för olika sätt att överföra energi. Sammanfattningsvis är det mycket dyrare att överföra el än att överföra vätskor som olja, metanol eller etanol. Gaser som fossilgas eller vätgas kostar lite mer än vätskor, men är mycket billigare att överföra än el. 

Olja i pipeline visade sig vara billigast. Etanol i pipeline blir ungefär dubbelt så dyrt, och metanol tre gånger så dyrt. Fossilgas i pipeline kostar fem gånger mer än oljan, medan vätgas i pipeline kostar runt sju gånger mer. Kostnaden för elöverföring ligger 50 gånger högre (!) jämfört med att pumpa olja. 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingPolhems system för att pumpa upp vatten ur gruvorna i Norberg kan lära oss mycket om hur ett elsystem fungerar. Foto: Shutterstock/Magnus Binnerstam
Polhems system för att pumpa upp vatten ur gruvorna i Norberg kan lära oss mycket om hur ett elsystem fungerar. Foto: Shutterstock/Magnus Binnerstam
Krönika

Jan Blomgren: Har politikerna missat naturlagarna bakom att flytta energi?

Jan Blomgren

I den allmänna debatten förekommer ofta tankar på att få lägre elpriser om man bygger ut elnätet. I en tidigare krönika jämfördes kostnader bakom olika sätt att flytta energi. Tvärt emot den vanliga mediala bilden är att överföra el mycket kostsamt, rejält mycket dyrare än att flytta bränslen och gaser i rörledningar. Varför är det så? 

I den allmänna debatten, dels om energi i största allmänhet, dels om grön omställning, spelar överföring av energi en viktig roll. I en tidigare krönika sammanfattade jag en studie kring kostnader för olika sätt att överföra energi. Sammanfattningsvis är det mycket dyrare att överföra el än att överföra vätskor som olja, metanol eller etanol. Gaser som fossilgas eller vätgas kostar lite mer än vätskor, men är mycket billigare att överföra än el. 

Olja i pipeline visade sig vara billigast. Etanol i pipeline blir ungefär dubbelt så dyrt, och metanol tre gånger så dyrt. Fossilgas i pipeline kostar fem gånger mer än oljan, medan vätgas i pipeline kostar runt sju gånger mer. Kostnaden för elöverföring ligger 50 gånger högre (!) jämfört med att pumpa olja. 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024