loadingAtt flytta energin i form av råvara i rörledningar och tankfartyg är radikalt billigare än att överföra el. Foto: Herr Loeffler/Shutterstock
Att flytta energin i form av råvara i rörledningar och tankfartyg är radikalt billigare än att överföra el. Foto: Herr Loeffler/Shutterstock
Krönika

Jan Blomgren: Kostnader för att flytta energi

Jan Blomgren

I den allmänna debatten förekommer ofta tankar om att få lägre elpriser genom att bygga ut elnätet. Det finns även planer på enorm produktion av vätgas med hjälp av el. Då får man antingen överföra el till produktionen av vätgas, eller flytta vätgas från elproduktion till användarna av vätgasen, eller båda delarna. Vad kostar det att flytta energi?

I den allmänna debatten, dels om el som sådan, dels om grön omställning, spelar överföring av energi en viktig roll. I stora delar av världen har man haft en tydlig politisk strävan bort från storskaliga anläggningar för elproduktion, fossilt, vattenkraft och kärnkraft. I stället har politiken favoriserat småskaliga anläggningar som vind- och solkraft.

Även om expansionen av sol- och vindkraft skett under betydande intellektuell rökutveckling har fossil energi också ökat, men det har talats mer tyst om den saken. Faktum är att fossil elproduktion bara har minskat från 67 procent av världens totala elproduktion från år 2005 till 64 procent år 2020. Samtidigt ökade den totala elproduktionen med nära 50 procent under samma tid, så i absoluta tal har den fossila elproduktionen ökat kraftigt under denna tid. 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingAtt flytta energin i form av råvara i rörledningar och tankfartyg är radikalt billigare än att överföra el. Foto: Herr Loeffler/Shutterstock
Att flytta energin i form av råvara i rörledningar och tankfartyg är radikalt billigare än att överföra el. Foto: Herr Loeffler/Shutterstock
Krönika

Jan Blomgren: Kostnader för att flytta energi

Jan Blomgren

I den allmänna debatten förekommer ofta tankar om att få lägre elpriser genom att bygga ut elnätet. Det finns även planer på enorm produktion av vätgas med hjälp av el. Då får man antingen överföra el till produktionen av vätgas, eller flytta vätgas från elproduktion till användarna av vätgasen, eller båda delarna. Vad kostar det att flytta energi?

I den allmänna debatten, dels om el som sådan, dels om grön omställning, spelar överföring av energi en viktig roll. I stora delar av världen har man haft en tydlig politisk strävan bort från storskaliga anläggningar för elproduktion, fossilt, vattenkraft och kärnkraft. I stället har politiken favoriserat småskaliga anläggningar som vind- och solkraft.

Även om expansionen av sol- och vindkraft skett under betydande intellektuell rökutveckling har fossil energi också ökat, men det har talats mer tyst om den saken. Faktum är att fossil elproduktion bara har minskat från 67 procent av världens totala elproduktion från år 2005 till 64 procent år 2020. Samtidigt ökade den totala elproduktionen med nära 50 procent under samma tid, så i absoluta tal har den fossila elproduktionen ökat kraftigt under denna tid. 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024