loadingSverige riskerar att halka efter i utvecklingen inom AI på grund av regeringens styvmoderliga behandling av fåmansbolag, fruktar skribenterna. Foto: Andreas Solaro/AFP via Getty Images
Sverige riskerar att halka efter i utvecklingen inom AI på grund av regeringens styvmoderliga behandling av fåmansbolag, fruktar skribenterna. Foto: Andreas Solaro/AFP via Getty Images
Debatt

Avskaffa skatt som motarbetar fåmansbolag

Daniel Sonesson och Erik Kärnekull

Vi har ett skattesystem som tvingar företagare att betala högre skatt än börsbolag. Regeringen bör slopa taket i socialförsäkringen eller upphöra med sociala avgifter på lön som överskrider taket. Det är dags att avskaffa fåmansbolagsreglerna i skattesystemet, skriver Daniel Sonesson och Erik Kärnekull, Medborgerlig Samling. 

Efter lördagsintervjun i P1 den 1 juni med tech-entreprenören Jens Nylander, framkom det att Sverige riskerar att halka efter inom AI-teknologi. Anledningen är hur entreprenörer och företagare behandlas i Sverige.

Nylander betonade att vårt skattesystem hindrar entreprenörer från att dra nytta av sitt värdeskapande. Särskilt kritiserade han ”fåmansbolagsreglerna” som tvingar företagare att betala betydligt högre skatter än börsbolag och passiva ägare. Detta speglar en negativ syn på landets 540 000 fåmansbolagsföretagare och entreprenörer.

Problemet ligger i att alla löntagare betalar sociala avgifter till socialförsäkringar som har en maxnivå. När inkomsterna överstiger denna nivå, blir dessa avgifter en dold statlig marginalskatt på 31,42 procent. Vanliga löntagare kan inte påverka detta, men företagare och entreprenörer kan justera sin lön och ta ut resten som aktieutdelning eller vinster som beskattas lägre.

Den socialdemokratiska regeringen under Ingvar Carlsson införde 1991 de så kallade 3:12-reglerna (fåmansbolagsreglerna), vilket tvingade företagare att ta ut allt som högbeskattad lön. Borgerliga regeringar har sedan dess trixat med systemet men misslyckats med att avveckla dessa i grunden entreprenörsfientliga regler.

Syftet med reglerna är att klämma åt fåmansbolagsägare och entreprenörer.

I dag, den 3 juni, presenterade ”Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag” ännu ett försök att justera dessa regler, men utan att uppnå den enkelhet och transparens som Nylander och andra företagare efterfrågar. Utredningen åtgärdar inte de bisarra reglerna som gör att ägare till personalintensiva städföretag kan ta ut skattebillig aktieutdelning men inte ägare till företag med stor andel realkapital, såsom jordbruk, tillverkningsindustri eller high-techföretag med hög andel patentkostnader och dyr testutrustning. Utredning fokuserar i stället på att göra processen enklare bland annat för Skatteverket. Man problematiserar inte själva sjukan i sig: att syftet med reglerna är att klämma åt fåmansbolagsägare och entreprenörer.

Lösningen är dock lika enkel som elegant: Ta bort taket i socialförsäkringen eller sluta ta ut sociala avgifter på lön som överskrider taket. Detta skulle eliminera incitamenten att inkomstomvandla mellan inkomst- och kapitalbeskattning. Eftersom alla redan betalar försäkringspremien på hela sin lön, är ett slopat tak dessutom redan finansierat.

Varför har då detta inte genomförts? Både vänster- och högerblocket skulle nämligen tvingas minska andra utgifter som nu finansieras genom denna dolda skatt, som uppskattas till 50–60 miljarder kronor per år, och det är man för feg för. Detta är dock den besparing regeringen måste göra om de verkligen vill stödja entreprenörer som Jens Nylander och förbättra Sveriges tillväxtprognos, som för närvarande är den sämsta i EU. Och att hitta skattemissbruk för dessa belopp kan inte vara svårt, i synnerhet tack vare Jens Nylanders idoga arbete med att finna dessa.

Medborgerlig Samling kräver därför att regeringen slopar taket i socialförsäkringen eller upphör med sociala avgifter på lön som överskrider taket, samt att fåmansbolagsreglerna i skattelagstiftningen avskaffas helt.

Daniel Sonesson
partiledare, Medborgerlig Samling

Erik Kärnekull
ekonomipolitisk talesperson, Medborgerlig Samling 

Detta är en opinionstext. Åsikterna är skribentens egna.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingSverige riskerar att halka efter i utvecklingen inom AI på grund av regeringens styvmoderliga behandling av fåmansbolag, fruktar skribenterna. Foto: Andreas Solaro/AFP via Getty Images
Sverige riskerar att halka efter i utvecklingen inom AI på grund av regeringens styvmoderliga behandling av fåmansbolag, fruktar skribenterna. Foto: Andreas Solaro/AFP via Getty Images
Debatt

Avskaffa skatt som motarbetar fåmansbolag

Daniel Sonesson och Erik Kärnekull

Vi har ett skattesystem som tvingar företagare att betala högre skatt än börsbolag. Regeringen bör slopa taket i socialförsäkringen eller upphöra med sociala avgifter på lön som överskrider taket. Det är dags att avskaffa fåmansbolagsreglerna i skattesystemet, skriver Daniel Sonesson och Erik Kärnekull, Medborgerlig Samling. 

Efter lördagsintervjun i P1 den 1 juni med tech-entreprenören Jens Nylander, framkom det att Sverige riskerar att halka efter inom AI-teknologi. Anledningen är hur entreprenörer och företagare behandlas i Sverige.

Nylander betonade att vårt skattesystem hindrar entreprenörer från att dra nytta av sitt värdeskapande. Särskilt kritiserade han ”fåmansbolagsreglerna” som tvingar företagare att betala betydligt högre skatter än börsbolag och passiva ägare. Detta speglar en negativ syn på landets 540 000 fåmansbolagsföretagare och entreprenörer.

Problemet ligger i att alla löntagare betalar sociala avgifter till socialförsäkringar som har en maxnivå. När inkomsterna överstiger denna nivå, blir dessa avgifter en dold statlig marginalskatt på 31,42 procent. Vanliga löntagare kan inte påverka detta, men företagare och entreprenörer kan justera sin lön och ta ut resten som aktieutdelning eller vinster som beskattas lägre.

Den socialdemokratiska regeringen under Ingvar Carlsson införde 1991 de så kallade 3:12-reglerna (fåmansbolagsreglerna), vilket tvingade företagare att ta ut allt som högbeskattad lön. Borgerliga regeringar har sedan dess trixat med systemet men misslyckats med att avveckla dessa i grunden entreprenörsfientliga regler.

Syftet med reglerna är att klämma åt fåmansbolagsägare och entreprenörer.

I dag, den 3 juni, presenterade ”Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag” ännu ett försök att justera dessa regler, men utan att uppnå den enkelhet och transparens som Nylander och andra företagare efterfrågar. Utredningen åtgärdar inte de bisarra reglerna som gör att ägare till personalintensiva städföretag kan ta ut skattebillig aktieutdelning men inte ägare till företag med stor andel realkapital, såsom jordbruk, tillverkningsindustri eller high-techföretag med hög andel patentkostnader och dyr testutrustning. Utredning fokuserar i stället på att göra processen enklare bland annat för Skatteverket. Man problematiserar inte själva sjukan i sig: att syftet med reglerna är att klämma åt fåmansbolagsägare och entreprenörer.

Lösningen är dock lika enkel som elegant: Ta bort taket i socialförsäkringen eller sluta ta ut sociala avgifter på lön som överskrider taket. Detta skulle eliminera incitamenten att inkomstomvandla mellan inkomst- och kapitalbeskattning. Eftersom alla redan betalar försäkringspremien på hela sin lön, är ett slopat tak dessutom redan finansierat.

Varför har då detta inte genomförts? Både vänster- och högerblocket skulle nämligen tvingas minska andra utgifter som nu finansieras genom denna dolda skatt, som uppskattas till 50–60 miljarder kronor per år, och det är man för feg för. Detta är dock den besparing regeringen måste göra om de verkligen vill stödja entreprenörer som Jens Nylander och förbättra Sveriges tillväxtprognos, som för närvarande är den sämsta i EU. Och att hitta skattemissbruk för dessa belopp kan inte vara svårt, i synnerhet tack vare Jens Nylanders idoga arbete med att finna dessa.

Medborgerlig Samling kräver därför att regeringen slopar taket i socialförsäkringen eller upphör med sociala avgifter på lön som överskrider taket, samt att fåmansbolagsreglerna i skattelagstiftningen avskaffas helt.

Daniel Sonesson
partiledare, Medborgerlig Samling

Erik Kärnekull
ekonomipolitisk talesperson, Medborgerlig Samling 

Detta är en opinionstext. Åsikterna är skribentens egna.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024