Wi-Fi i skolorna – ett experiment med nästa generation Del 2
Kommersiella, trådlösa system utsätter barn för höga strålningsnivåer
Barn använder elektroniska enheter i utbildningen i en miljö som är mättad av skadlig strålning från kommersiella trådlösa nätverk.


Det här är del 2 av 2. Del 1 finns här.

Internet har frisläppt den mänskliga kunskapen. När det handlar om att få tillgång till detta hav av information har vi två alternativ: via sladd, eller trådlöst (Wi-Fi). De flesta skolor har tagit till sig den trådlösa revolutionen. Det här trådlösa nätet kommer dock med en förödande baksida. 

Sjuk i skolor

Dafna Tachover arbetade tidigare inom telekommunikation, men är nu advokat som försvarar människor som har skadats av trådlös strålning. Hennes mål i Israels högsta domstol ledde till de första gränserna för Wi-Fi i skolor över hela världen. Tachover visade bevis för att 200 barn blivit sjuka av Wi-Fi, enbart på sex skolor.

De vanligaste symptomen är huvudvärk, ökad ljudkänslighet, näsblod, koncentrations- och minnessvårigheter, illamående, utmattning, och hyperaktivitet.

Tachover berättar att hon blir kontaktad av flera föräldrar i USA varje vecka för att deras barn har blivit sjuka av skolans trådlösa system. Hon säger att de vanligaste symptomen är huvudvärk, ökad ljudkänslighet, näsblod, koncentrations- och minnessvårigheter, illamående, utmattning, och hyperaktivitet.

– Tyvärr är det här verkligt och inga hypoteser, och det i en epidemisk skala, säger Tachover.

Att få akut eller kronisk sjukdom på grund av trådlös strålning är känt som elöverkänslighet. Det är samma sjukdom som den amerikanska marinen kallade för ”mikrovågssyndromet”, när soldater som hade arbetat med teknologi som radar i långa perioder uppvisade samma symptom. Sjukdomen kallas så på grund av att den trådlösa tekniken drivs av mikrovågsfrekvenser. De som får mikrovågssyndromet kan inte vara i närheten av stark, trådlös strålning utan att få smärtsamma och ibland försvagande symptom.

Tachover arbetar med ett barn som är 13 år, en flicka från Oregon, som hade sin bänk rakt under klassrummets accesspunkt för Wi-Fi. När hon hade utvecklat mikrovågssyndromet flyttade föräldrarna henne till en privat Waldorfskola, eftersom de är en av fåtalet skolor som inte använder Wi-Fi.

I vissa fall tvingas föräldrar till hemundervisning på grund av att de inte har möjlighet att gå i en skola utan Wi-Fi. I andra fall tvingas sjuka barn att gå till skolan ändå.

Tachover berättar om en mamma som hade två söner som fick mikrovågssyndromet. Hon krävde att skolan skulle dra in kabel istället och erbjöd sig att betala för det, men skolan vägrade. Resultatet blev att hennes barn bara kan vara i skolan några timmar i veckan.

– När de är i en miljö med Wi-Fi får de huvudvärk, koncentrationsproblem, hudutslag och blir hyperaktiva, säger Tachover.

Risk för lärare

Mikrovågssyndromet kan även drabba lärare som arbetar i en miljö med trådlös strålning. Laurie Brown, lärare i Los Angeles Unified School District (LAUSD) säger att hon inte kände till att trådlös strålning kunde påverka hälsan – inte förrän hennes skola installerade ett Wi-Fi-system i april 2015. Idag säger hon att det är omöjligt att ignorera de skador hon får av den här teknologin.

– Vi hade Wi-Fi innan, men det här uppgraderade systemet har två accesspunkter i varje klassrum, plus totalt 190 accesspunkter till skolan, inklusive extra boosters för att förhindra att man tappar uppkopplingen. Allt det här var för att testa ”Common Core”, och 2000-talets undervisning, säger Brown.

När Common Core testades använde alla Browns elever en trådlös, bärbar dator för att ha tillgång till det nya systemet. Efter bara två timmar i den nya högteknologiska miljön började Brown känna av flera symptom: pirrningar och en brännande känsla i huden, andningssvårigheter och en ökande hjärtfrekvens. Fotlederna började klia och näsgångarna började svullna.

Symptomen blev värre och Brown klarade knappt av hela dagen. Innan det nya Wi-Fi-systemet var Brown sällan sjuk och hade sparat nära 800 timmar som hon kunde använda som sjukdagar. Men efter att den nya utrustningen installerades har hon varit sjuk hela tiden. Vid årets slut var Brown borta minst två dagar per vecka.

– Det började kännas hemskt. Jag fick gå hem från skolan och det kändes så illa. Jag har aldrig varit någon som har fått huvudvärk, och så fick jag all den här huvudvärken som var så konstig, säger hon.

Brown känner till åtminstone tio lärare och anställda som har klagat över symptom som de har spårat till skolans Wi-Fi. Två gick i pension, en från en annan skola sade upp sig, och åtminstone tre (inklusive Brown) krävde skolområdet LAUSD på ersättning för arbetsrelaterad skada. Först fick alla avslag.

Nu är Brown sjukskriven, men hon skulle hellre ha tillbaka sitt gamla liv. Om någon använder en mobiltelefon i närheten av henne kan Browns inflammatoriska symptom, liksom andra försvagande symptom, snabbt komma tillbaka.

– Det är överväldigande och det är ledsamt eftersom det förtar all livsglädje och ens livsstil. Jag är en tillmötesgående person, enkel att ha att göra med. Jag var inte krävande. Det känns jobbigt att känna mig som att jag orsakar andra besvär, säger hon.

I skolor som kan vara tillmötesgående kan saker och ting ändras. Genom att åberopa en amerikansk lag mot att diskriminera människor för deras handikapp har människor fått en del skolor att ta bort Wi-Fi-routrarna från klassrummen där människor som lider av mikrovågssyndromet vistas. De har också tagit bort routrarna från klassrummen intill om det har påverkat dem.

Sheila Reavill, som är lärare, fick mikrovågssyndromet och övertygade sin skola om att dra kabel och att koppla in de bärbara datorerna via en adapter. Det finns ingen Wi-Fi eller Bluetooth i Reavills klass och eleverna som har mobiltelefoner stänger av dem när de är i rummet.

– Hon säger att hon inte bara mår bättre, utan också att hennes elever är lugnare och kan fokusera bättre, säger Tachover.

Experter såg faror med skolornas uppgradering av Wi-Fi redan innan de var installerade. Herbert skrev 2013 ett varnande brev till LAUSD. I brevet citerade han de tusentals artiklar från flera årtionden tillbaka, där de dokumenterar den negativa påverkan på hälsan och nervsystemet på grund av elektromagnetiska frekvenser och strålning i radiofrekvensområdet (EMR/RFR).

”EMF/RFR från Wi-Fi och mobiltorn kan ge störningar på inlärningsförmågan och minnet, och kan också påverka immunförsvaret och ämnesomsättningen. Det kommer att försvåra inlärningen för vissa barn, särskilt för dem som redan har problem”, skriver Herbert.

Brevet blev viralt, men skolområdet brydde sig inte mycket om det.

– Vet ni vilka som reagerade? Brandkåren. De hade fått för sig att sätta upp mobiltorn precis bakom alla brandstationer. Och gissa vad? Alla brandmän blev sjuka, säger Herbert.

Försöker förändra

Allt fler människor blir medvetna om farorna med trådlös strålning och Wi-Fi i skolor. För att bemöta problemet försöker lärare, fackförbund, föräldraorganisationer och läkargrupper vidta åtgärder.

En lösning man ofta föreslår är att använda kabel istället. Det skulle göra att elever får en mer pålitlig internetanslutning med hög hastighet, men utan mikrovågsstrålningen. Kostnaden skulle bara bli lite större än ett trådlöst system.

Att installera ett kabelburet system skulle visserligen utgöra en större direkt kostnad, men i det långa loppet skulle skolorna spara miljoner, samtidigt som man tar hand om elevernas hälsa. Tachover säger att de flesta skolor inte har någon försäkring för hälsoproblem relaterade till trådlös strålning eftersom de flesta försäkringsbolag har lärt sig läxan från tobak och asbest och har gjort ett undantag när det gäller trådlöst.

Det kan bli en del förändringar genom nya lagar. I Massachussetts riktas sju lagförslag mot frågan om trådlös teknologi i en handfull skolor.

Deb Mayer driver Parents Across America (PAA) i Oregon. Hon berättar att hennes organisation har kommit med tre lagförslag som handlar om barns ökade exponering för trådlös strålning.

– Vi är inte emot teknologin. Vi är emot användning som inte är säker och oansvarigt användande, säger Mayer.

I ett av förslagen får föräldrar välja ett alternativ för sitt barn. Eleverna ska också ha större möjlighet att röra sig runt i den fysiska världen under en del av dagen.

Det andra förslaget fokuserar på en bättre allmän förståelse av den biologiska påverkan av trådlös strålning. Här krävs att allmänna och privata skolor delar ut information om den potentiella risken med trådlösa nätverk, till anställda, elever och föräldrar eller andra ansvariga. Det krävs också att statens hälsomyndighet tar del av vetenskapligt granskade studier på effekterna av mikrovågsstrålning i skolor och liknande miljöer. Studierna ska vara finansierade av oberoende och speciellt viktiga är de som undersökt exponering från trådlös nätverksteknologi. Förslaget omfattar också att hälsomyndigheten tar fram riktlinjer baserade på genomgången av dessa studier.

Djupt inne i mobilmanualerna finns tips för hur man kan använda enheten på ett säkrare sätt. Lagförslaget säger att dessa tips ska finnas mer lättillgängliga med tydlig varningsmärkning.

Det lagförslag som Mayer tror har störst chans att gå igenom handlar om någonting som tillverkarna av trådlös teknik redan gör, men det behöver tydliggöras. Djupt inne i mobilmanualerna finns tips för hur man kan använda enheten på ett säkrare sätt. Lagförslaget säger att dessa tips ska finnas mer lättillgängliga med tydlig varningsmärkning så att konsumenterna kan ta säkerheten mer på allvar.

Det är egentligen den största utmaningen: att få skolor, lagstiftare och allmänheten att hantera saken med den tyngd den förtjänar.

– Att få människor att tro på att det vi säger är sant är en tung uppgift eftersom de inte vill tro att det finns en baksida med deras digitala enheter. Och de vill verkligen inte tro att det är en dålig sak att ge digitala enheter till sina barn, säger Mayer.

Herbert tar upp ett annat skäl till att människor kan känna motstånd till att se det här problemet. Han menar att all den här trådlösa strålningen kan påverka vårt omdöme.

– Vårt omdöme är egentligen avstängt när hjärnans funktion har ändrats på något vis. Man kan sakna saker – urskiljning, eller att vara oorganiserad på sätt som man inte inser förrän man klivit ur det. Kanske kommer man aldrig ur det. Det är bara någonting att fundera över medan vi försöker titta på vår ökande exponering för elektromagnetiska vågor, säger Herbert.