Vittnen och svenska politiker: Kinesiska regimen är ett av världens största hot
Riksdagspolitiker vill att kommunistregimen tas på allvar och att sanktioner införs
Riksdagsledamoten Hans Rothenberg (M), var en av talarna vid manifestationen mot den kinesiska regimens brott mot mänskliga rättigheter, på Mynttorget, i Stockholm den 21 oktober 2020. Foto: NTD


Vid en manifestation i Stockholm den 21 oktober mot den kinesiska regimens brott vittnade utsatta om vad kommunistpartiet är kapabelt till. Svenska riksdagsledamöter berättade varför det är ett av världens största hot – mot kineser, mot världen och Sverige. Budskapet var: ”Ta kommunistregimen på allvar och inför sanktioner”.

Svenska Tibetkommittén var en av arrangörerna av manifestationen på Mynttorget utanför Sveriges riksdag. Ordförande Mattias Björnerstedt uppmanade de svenska politikerna att göra mer.

– Varför stannar inte riksdagen upp när man åtminstone hör termen folkmord från trovärdiga källor om en regim som vi bedriver en hel del handel med?

Han hänvisade till rapporter om folkmord i Xinjiang, eller Östturkestan som de muslimska uigurerna själva kallar regionen. Han pekade också på trovärdiga rapporter om tvångssterilisering och tvångsaborter mot uigurer och om systematisk organhandel där den främsta källan är Falun Gong-utövare.

– Jag ber er att göra mer. Vi kan inte längre luta oss tillbaka och skylla på att vi inte har tillräckligt med information.

På plats fanns människor som representerade och stöttade förtryckta grupper i Kina; tibetaner, uigurer, Hongkongbor, mongoler och Falun Gong-utövare. Bland dessa fanns flera som vittnade om övergrepp mot mänskliga rättigheter, liksom riksdagspolitiker från de flesta partierna.

Fyra maktmål

Talarna uppmanade till att ta hotet från den kinesiska regimen på allvar och ser den som ett av världens största hot.

Man ska då vara världens ledande politiska, ekonomiska, militära och kulturella makt.

Vad gäller dess hot mot omvärlden och Sverige berättade riksdagsledamoten Hans Rothenberg (M) om det kinesiska kommunistpartiets (KKP) fyra mål inför 100-årsjubiléet 2049. Man ska då vara världens ledande politiska, ekonomiska, militära och kulturella makt. Det är därför Kina är så angeläget om att köpa in sig i andra länder, sade han.

– Vi ser redan nu hur de flyttar fram sina positioner – målmedvetet, metodiskt och vissa fall brutalt, säger han i en intervju för Epoch Times.

Hur KKP behandlar sitt eget folk visar vad de är kapabla till och här lyfter Rothenberg ett exempel som han beskriver som en skräckfilm – organhandeln.

Upptäckte att fången levde

Även Caroline Edelstam, för Edelstam Foundation, en annan av manifestationens arrangörer, uppmärksammade detta.

– Av alla dessa brott är den kinesiska diktaturens systematiska plundring av 10 000-tals oskyldiga människors organ, ofta tagna medan offren fortfarande levde, det mest horribla, det mest avskyvärda.

Det finns inte ett affärskontrakt i världen, hur många nollor det än innehåller, som är värt ett samröre med en kriminell regim, kapabel att begå ett sådant här brott. 

Caroline Edelstam, Edelstam Foundation

Hon uppmanade att läsa de omfattande utredningar som finns online om organhandeln, bland annat via Endtransplantabuseinchina.com. Sedan rapporter om statligt organiserad organstöld från samvetsfångar i Kina kom 2006 har flera oberoende utredningar gjorts. Senast fastslogs detta brott mot mänskliga rättigheter av den oberoende, icke-statliga tribunalen China Tribunal i London 2020.

– De slår klart fast att den kinesiska diktaturens organstöldsprogram är verklighet och har existerat i över 20 år.

– Under tiden tiger världens regeringar, intråcklade i ekonomiska relationer till den kinesiska diktaturen. /.../ Men det finns inte ett affärskontrakt i världen, hur många nollor det än innehåller, som är värt ett samröre med en kriminell regim, kapabel att begå ett sådant här brott.

Hon berättade om den uiguriske kirurgen Enver Tohtis vittnesmål vid ett seminarium som Edelstam Foundation anordnade i Stockholm förra året. Det var i mitten av 90-talet som Tohti en dag hade fått order från sin chef på sjukhuset att ta ut organ från fångar som nyss hade skjutits. Edelstam återgav:

– Under pågående operation upptäckte han att fången fortfarande levde.

Caroline Edelstam, ordförande för Edelstam Foundation, Mynttorget i Stockholm den 21 oktober 2020. Foto: NTD

Edelstam uppmanade till ett förbud mot organhandel med Kina, och vill se en lag som förbjuder organtransplantationsturism till Kina. En sådan lag skulle kunna minska kundunderlaget och medverkan till brott mot mänskliga rättigheter och vore också aktuell här.

– Idag är även vi i Europa köpare av dessa organ.

Hon uppmanade också svenska läkare och sjukvårdspersonal att ”avbryta allt samröre med det kinesiska så kallade sjukvårdssystemet”.

Påverkar utanför Kina

Lotta Johnsson Fornarve (V), riksdagsledamot, anser att det kinesiska kommunistpartiet är ett hot mot demokratin och ett hot mot folket i Kina. Samtidigt stärker det sin makt globalt och försöker använda den för att inskränka mänskliga rättigheter utanför landets gränser, säger hon.

– Det här är oerhört skrämmande. Vi har också sett hur man har försökt att göra det här i Sverige. Sverige har utsatts för en ganska tuff propagandakampanj från Kinas sida.

Fornarve ger som exempel att hon, med flera riksdagsledamöter, blivit utskällda av den kinesiska ambassadören här i Sverige.

– Det här måste vi vara uppmärksamma på. Det är inte acceptabelt.

Lotta Johnsson Fornarve (V), talade vid manifestation i Stockholm den 21 oktober 2020. Foto: NTD

Fredrik Malm (L), riksdagsledamot, är en av grundarna till nätverket Inter-Parliamentary Alliance on China, ett nytt samarbete mellan politiker runt om i världen. Alla är de oroade över utvecklingen i Kina och hur Kinas kommunistparti agerar i världen, berättar han.

– Man måste förstå att ensam är inte stark när det handlar om Kina, utan vi måste agera i allians i Europa och runt om i världen för att kunna möta det hot som Kinas kommunistparti utgör idag, säger han till Epoch Times.

När det gäller hur KKP påverkar Sverige lyfter han bland annat hur den kinesiska ambassaden kontaktar media och politiker när de till exempel kritiserar den kinesiska regimen, att man försöker stjäla forskningshemligheter och bedriver spionage på högteknologisk forskning.

"De dödade ska räknas som självmord"

Bland de olika förtryckta grupperna som deltog i manifestationen fanns Falun Gong, en traditionell qigong- och meditationsmetod som började spridas i Kina i början av 1990-talet. Enligt KKP:s uppskattning fanns det vid 90-talets slut 70 miljoner Falun Gong-utövare i Kina. Det var fler än antalet medlemmar i kommunistpartiet, vilket sågs som ett hot mot den totalitära makten.

All propaganda måste accepteras och följas, inklusive hat och svartmålning av religioner och minoriteter.

Daniel Hu, en 18-årig Falun Gong-utövare, kom till Sverige med sina föräldrar när han var åtta år. I sitt vittnesmål berättade han om vad hans familj utsattes för. Som elev i årskurs ett blev han tillfrågad om han ville gå med i Unga pionjärer, en del av KKP:s ungdomsförbund.

– För att gå med i förbundet måste man svära på sitt liv att bidra till KKP. Det betydde att man skulle hata och förstöra allt som anses vara emot partiet, såsom demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Han berättade att all propaganda måste accepteras och följas, inklusive hat och svartmålning av religioner och minoriteter.

– På ytan påstås förbundet vara frivilligt, men i själva verket var det obligatoriskt för alla elever att gå med, sade han.

Han ville inte gå dit, och pressades då att göra det.

Hu gav flera exempel på hur han som ung Falun Gong-utövare särbehandlades och trakasserades. En gång fick han stanna kvar efter skolan och göra om en matteuppgift tio gånger för att de påstod att hans handstil var dålig. När skolan anordnade utflykter för eleverna så fick han aldrig åka med, sade han.

– Bland eleverna var jag ett lätt offer för mobbning, eftersom jag inte hade den symboliska halsduken som alla förbundets medlemmar skulle bära, och min mentor blundade naturligtvis för allt detta.

Med tiden blev det värre och så småningom vågade han inte alls gå till skolan. Hu berättade också att hans pappa blev häktad samma dag som förföljelsen började 1999. Han släpptes, men sattes istället under ständig övervakning. Familjen flydde senare och kom till Sverige.

Daniel Hu, Falun Gong-utövare, vid manifestationen i Stockholm den 21 oktober 2020. Foto: NTD

Daniel Hu berättade att förföljelsen av Falun Gong startade på dåvarande kommunistpartiledaren Jiang Zemins order: “Förstör deras rykte, ruinera dem ekonomiskt och förinta dem fysiskt”. Utövare fängslades och torterades, och många har dött.

– De dödade ska räknas som självmord.

Han förklarade att partiledaren ansåg att Falun Gongs värdegrund; sanning, godhet och tålamod, stred mot KKP:s handlingssätt, vilket han inte kunde tolerera.

Daniel Hu uppmuntrade till fortsatt kamp mot den kinesiska regimens förtryck i Kina.

– Låt inga fler familjer behandlas så som min familj blev behandlade.

Har aldrig varit i sitt hemland

Vid manifestationen vittnade även Jamyang Choedon, som är tibetan. Sedan hon kom till Sverige har hon varit aktiv i både svenska Tibetkommittén och Tibetan Community in Sweden för att informera om KKP:s förtryck i Tibet. Hon berättade att hennes föräldrar flydde från Tibet till Indien när de var tonåringar, så hon föddes i Indien.

– Mitt land Tibet har jag aldrig sett, sade hon.

Ändå kallar hon det för sitt hemland och fortsätter att kämpa för tibetanernas frihet. Jamyang Choedon sade att det inte är tillåtet att tala om politik i Tibet, och om grundläggande mänskliga rättigheter som alla har.

Tibet, liksom Östturkestan och Södra Mongoliet är alla autonoma regioner i Kina och behandlas av KKP som områden med minoriteter.

– Våra länder är inte minoritetsländer. Vi vill ha frihet och demokrati.

Den kinesiska regimen har i dessa områden med tiden fått kineser från andra regioner att flytta in, med resultatet att den ursprungliga befolkningen blivit en minoritet, med minskat inflytande.

Hon berättade att trots att det inte finns fler än ungefär 150 tibetaner med familjer i Sverige så har KKP skickat spioner för att spionera på dem. En av dessa har blivit dömd i Sverige och ska nu utvisas. Choedon skriver på Twitter att ”Sverige är första land i världen att erkänna officiellt. Vi tibetaner som är bosatta i Sverige är stolta över den svenska regeringen!”

Risk att språk och kultur försvinner

På plats på Mynttorget fanns även mongoler som berättade om situationen i Södra Mongoliet, en autonom region i norra Kina. Här bor 4,6 miljoner mongoler.

Uurtsaikh Batjargal, från Mongoliet, som är ett självständigt land, säger att under den tid den kinesiska regimen har ockuperat Södra Mongoliet har de flyttat dit fler än 20 miljoner kineser. Likt situationen för tibetaner i Tibet är mongolerna därför en minoritet.

Dagens läge i Södra Mongoliet visar vad KKP är kapabelt till. Batjargal säger att regimen har förbjudit mongolerna att behålla sin traditionella nomadiska livsstil. Mongoler har flyttats med våld till tätbefolkade städer. På det sättet har mongoler tappat sin försörjning och förlorat sitt land, säger hon.

– Den mongoliska kulturen och språket riskerar att försvinna i Södra Mongoliet.

Baolige Wurina, som lämnade Södra Mongoliet för tio år sedan, berättar att sedan slutet av augusti har 8-10 000 mongoler frihetsberövats av kinesiska polisen under sina protester mot den kinesiska regimens inskränkningar i hur det mongoliska språket får användas i skolorna. Han räknar upp flera  straff som kinesiska myndigheter använder: godtyckligt frihetsberövande, fängelse, husarrest och koncentrerad utbildning.

Poliser och soldater omger skolorna, läroböckerna har bytts ut mot kinesiska läroböcker och barn är förbjudna att tala mongoliska i skolan.

Uurtsaikh Batjargal säger att sedan regimen införde kinesiska som undervisningsspråk i skolorna i september i år strejkar 30 000 mongoliska elever. Dessa har svartlistats, vilket innebär att de inte kommer att få studera i framtiden och har inte heller tillgång till sjukvård. På en del ställen har polis och soldater gått till familjer och med våldsamma metoder tagit deras barn till skolan. Hon säger att poliser och soldater omger skolorna, läroböckerna har bytts ut mot kinesiska läroböcker och barn är förbjudna att tala mongoliska i skolan.

Öppna ögonen och ta krafttag

Lotta Johnsson Fornarve anser att mänskliga rättigheter alltid ska stå högst upp på dagordningen i alla kontakter.

– Det gäller både regeringen och näringslivet. Vi får inte låta de ekonomiska intressena gå före de mänskliga rättigheterna.

För att få Kina att respektera de demokratiska rättigheterna och rättsstatens principer tycker hon att Sverige behöver agera mer kraftfullt i FN och EU.

– Jag tror också att det inte räcker med bara ord. Jag tror att vi måste ta till kraftfullare verktyg i framtiden. Där är ekonomiska sanktioner ett sådant kraftfullt verktyg.

Även Hans Rothenberg vill se sanktioner mot Kina.

– Vi behöver också via EU göra sanktioner, införa sanktioner mot ledande kinesiska företrädare. Det har visat sig att det här biter hårdare än man tror.

Här menar han att vi behöver få med oss alla länder i EU. Ett problem är dock att Kina försöker splittra EU.

– Kom ihåg att den kinesiska regimen har även gått in och sockrat bud om investeringar i vissa EU-länder som inte mår bra efter de olika finanskriserna.

Fredrik Malm (L), vid manifestationen i Stockholm den 21 oktober 2020. Foto: NTD

Fredrik Malm pekar även på vårt ansvar för Sverige och ser särskilt Kinas intresse för företag och infrastruktur som viktigt. Han säger att vi behöver se över samhällskritiska företag och funktioner, som järnvägar, flygplatser, hamnar och energisystem.

– Aggressiva, destruktiva diktaturer ska inte få tillträde till sådana viktiga strategiska funktioner i Sverige.

I många andra länder har man nu samma diskussion, berättar han.

– Jag tror att medvetenheten är mycket större nu om förtrycket i Kina och Kinas agerande i världen så jag tror att det håller på att formas nu, starkare motkrafter till det här och jag välkomnar verkligen det.

Om de skulle ta över världen, vad skulle hända med vårt rättssystem, vad skulle hända med vår fred? 

Caroline Edelstam

Caroline Edelstam säger att vi i Sverige kan stå utanför vårt parlament och framföra kritik, men så är det inte i alla länder. Därför anser hon att det är viktigt att vi utsätter den kinesiska regimen för sanktioner och påtryckningar.

– Det brott som det faktiskt gör mot de mänskliga rättigheterna är bland det mest fruktansvärda vi har sett sedan Förintelsen.

– Det som är hotfullt är att de inte respekterar de mänskliga rättigheterna. Det är också hotfullt att om de skulle ta över världen, vad skulle hända med vårt rättssystem, vad skulle hända med vår fred? Det här är väldigt svåra och obehagliga frågor det rör sig om. Jag tror att vi i väst måste öppna ögonen för vad det är Kina gör.

Arrangörer för manifestationen var svenska Tibetkommittén, Supporting Human Rights in China, SHRIC, och Edelstam Foundation. Även riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet talade vid manifestationen.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.