loadingLänsstyrelsen i Halland beslutade nyligen att rekommendera regeringen att låta bolagen Vattenfall och OX2 bygga vindkraftsparker i havet utanför Halland.Foto: James Arthur Gekiere/Belga Mag/AFP Via Getty Images
Länsstyrelsen i Halland beslutade nyligen att rekommendera regeringen att låta bolagen Vattenfall och OX2 bygga vindkraftsparker i havet utanför Halland.Foto: James Arthur Gekiere/Belga Mag/AFP Via Getty Images
Inrikes

Vindkraft utanför Hallandskusten oroar fågelexperter

Malin Nordstrand

Länsstyrelsen i Halland rekommenderar regeringen att tillåta havsbaserad vindkraft utanför Hallandskusten. Detta trots att Naturvårdsverket, Birdlife Sverige och Länsstyrelsens egna naturvårdsexperter avråder starkt.

Längs den halländska kusten ligger en rad naturreservat som besöks flitigt av såväl bofasta som turister under stora delar av året. Även i havet utanför finns särskilt skyddsvärda områden som utsetts till så kallade Natura 2000-områden, vilka avser att skydda miljön och djurlivet, både över och under havsytan.

I direkt anslutning till dessa områden finns ansökningar om ett antal stora vindkraftsanläggningar som är tänkta att ligga utanför territorialgränsen i Sveriges ekonomiska zon, cirka 20–30 kilometer utanför kusten från Varberg och förbi Falkenberg ner mot Halmstad – en sträcka på drygt sju mil.

Natura 2000

– Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Syftet är att hejda utrotningen av djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs.

– I maj 1992 införde EU en lagstiftning designad för att skydda de mest hotade habitaten och arterna i Europa. Tillsammans med fågeldirektivet utgör de Natura 2000.

– Sverige och övriga EU-länder ska se till att nödvändiga bevarandeåtgärder vidtas i områdena enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet.

– I Sverige finns drygt 4 000 olika Natura 2000-områden. En del av dem är också naturreservat eller nationalpark. Alla Natura 2000-områden är dessutom riksintresse enligt miljöbalken.

– I Sverige samordnar Naturvårdsverket arbetet kring Natura 2000 medan varje länsstyrelse svarar för skötsel, skydd och tillsyn av områdena.

– Utanför Hallandskusten finns fyra Natura 2000-områden: Fladen, Lilla Middelgrund samt Stora Middelgrund och Röde bank.

– Natura 2000 innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Detta avgörs i varje enskilt fall.

KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingLänsstyrelsen i Halland beslutade nyligen att rekommendera regeringen att låta bolagen Vattenfall och OX2 bygga vindkraftsparker i havet utanför Halland.Foto: James Arthur Gekiere/Belga Mag/AFP Via Getty Images
Länsstyrelsen i Halland beslutade nyligen att rekommendera regeringen att låta bolagen Vattenfall och OX2 bygga vindkraftsparker i havet utanför Halland.Foto: James Arthur Gekiere/Belga Mag/AFP Via Getty Images
Inrikes

Vindkraft utanför Hallandskusten oroar fågelexperter

Malin Nordstrand

Länsstyrelsen i Halland rekommenderar regeringen att tillåta havsbaserad vindkraft utanför Hallandskusten. Detta trots att Naturvårdsverket, Birdlife Sverige och Länsstyrelsens egna naturvårdsexperter avråder starkt.

Längs den halländska kusten ligger en rad naturreservat som besöks flitigt av såväl bofasta som turister under stora delar av året. Även i havet utanför finns särskilt skyddsvärda områden som utsetts till så kallade Natura 2000-områden, vilka avser att skydda miljön och djurlivet, både över och under havsytan.

I direkt anslutning till dessa områden finns ansökningar om ett antal stora vindkraftsanläggningar som är tänkta att ligga utanför territorialgränsen i Sveriges ekonomiska zon, cirka 20–30 kilometer utanför kusten från Varberg och förbi Falkenberg ner mot Halmstad – en sträcka på drygt sju mil.

Natura 2000

– Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Syftet är att hejda utrotningen av djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs.

– I maj 1992 införde EU en lagstiftning designad för att skydda de mest hotade habitaten och arterna i Europa. Tillsammans med fågeldirektivet utgör de Natura 2000.

– Sverige och övriga EU-länder ska se till att nödvändiga bevarandeåtgärder vidtas i områdena enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet.

– I Sverige finns drygt 4 000 olika Natura 2000-områden. En del av dem är också naturreservat eller nationalpark. Alla Natura 2000-områden är dessutom riksintresse enligt miljöbalken.

– I Sverige samordnar Naturvårdsverket arbetet kring Natura 2000 medan varje länsstyrelse svarar för skötsel, skydd och tillsyn av områdena.

– Utanför Hallandskusten finns fyra Natura 2000-områden: Fladen, Lilla Middelgrund samt Stora Middelgrund och Röde bank.

– Natura 2000 innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Detta avgörs i varje enskilt fall.

KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024