Varma kinesiska talesätt för att tygla vinterns kyla
”Vinterns tre vänner” och andra idiom från den traditionella kinesiska kulturen.
"Lika underbar som vintersolen" är ett gammalt kinesiskt uttryck som beskriver en person som alla vill vara nära.


Över hela världen finns det idiom och talesätt från olika kulturer. Här ska vi ösa lite ur den kinesiska skattkistan av tänkvärda och vägledande uttryck som de gamla kineserna rättat sig efter. Och kanske får vi en ny syn på tre olika slags träd och deras speciella egenskaper under den kalla vintern.

”Lika underbar som vintersolen” lyder ett kinesiskt uttryck som beskriver dem som är så goda att andra dras till dem och vill vara nära dem. De ger samma varma känsla som man kan känna för någon som står en väldigt nära.

Det här uttrycket är bara ett i en guldgruva av idiom och talesätt från den traditionella kinesiska kulturen. De kan värma och berika våra hjärtan under vinterns kyla.

”Under vinterns kyla, omfamna (värna om) isen; under sommarens hetta, greppa elden (behärska)”, säger ett annat talesätt.

De här orden kan fungera som en källa till uppmuntran vid motgångar, svårigheter och misslyckanden. Att komma underfund med den bakomliggande orsaken och möjligheterna som finns i utmaningen, kan hjälpa oss att resa oss och hitta den inre styrkan och resurserna som vi behöver för att ta itu med och växa i situationen.

Om filial fromhet

Idiomet ”varmt på vintern; kallt på sommaren” talar till alla söner och döttrar om dygden filial fromhet (sonlig eller dotterlig vördnad och omtanke om föräldrar och äldre).

Idiomet härstammar från ”Liji” eller ”Riternas bok” en samling skrifter från konfucianska lärda vilka beskriver reglerna för uppförande och ceremonier under Zhou dynastin (1046–221 f.Kr.).

Ursprungsorden i ”Liji” säger: ”Regeln om korrekt uppförande för alla söner (avkommor) är att värma föräldrarnas säng på vintern, kyla ner den på sommaren, ställa allt i ordning inför deras vila på kvällen, fråga om deras hälsa på morgonen och att inte bråka med kamrater.

Den sista delen ger unga människor viktig vägledning i hur man ska leva i harmoni med andra, även med syskon, för att inte skapa obehag för föräldrarna eller orsaka dem oro.

Detaljbild av en målning från Mingdynastin av konstnären Bian Wenjin som visar ”vinterns tre vänner”. Tavlan har titeln ”Tre vänner och hundra fåglar”. Public Domain

Vinterns gentlemän

I den traditionella kinesiska kulturen finns det tre träd; tall, bambu och plommonträd, som utmärker sig när vädret blir kallare. De kallas för ”Vinterns tre vänner”.

Tall, bambu och plommonträd har en sak gemensamt, och det är deras skönhet och tålighet under den hårda vinterperioden. De vissnar inte som många andra träd och växter gör. Istället förblir de stående stolta och beslutsamma som om de vill påminna människorna om ett löfte om vår, förnyelse och den ljusa framtid som kommer. De är högt aktade i den Konfucianska traditionen som symboler för rättrådighet och ädel karaktär och representerar de idealiska karaktärsdragen hos en gentleman.

Den värdiga tallen

Den åretruntgröna tallen har en värdig personlighet som utstrålar lugn och stabilitet. Den är alltid doftande och grön. Med sin höga, raka och robusta stam ser den ut att nå ända upp i himlen, som en rakryggad, rättrådig människa. Tallen är också en symbol för ett långt liv på grund av sin förmåga att grönska även i tuffa miljöer.

I den kinesiska kulturen är tall ofta sammanlänkad med cypress för att referera till en hedersam gentleman. I ”Samtalen med Konfucius”  (Analekterna) säger Konfucius: ”Det är bara under den riktigt kalla årstiden som vi blir medvetna om fastheten och överensstämmelsen hos tall och cypress, som de sista av växtriket att vissna.”

Det här är ursprunget till talesättet ”känna till tall och cypress under vintern”, vilket också uttrycker tanken om att en människas sanna karaktär bara kommer fram  i en svår och sträng prövning.

Bambu, stark och flexibel

Bambu är en symbol för elegans, renhet och vidsynthet, och den representerar en blygsam personlighet som ändå har stark självkänsla. Den är inte rädd för kyla, värme eller vind, och oavsett växlingar i temperatur och väderlek fortsätter den att växa grön och upprätt. Den är stark och hållbar, fjädrande och flexibel. Den kan böja sig och anpassa sig till alla omständigheter.

De gamla kineserna liknade bambu med de kultiverade kvaliteterna hos en lärd gentleman, och många lärda brukade tycka om att bo där det fanns bambu. Poeten och essäisten Su Shi (1037–1101) som levde under Songdynastin, älskade bambu så mycket att han en gång sade: ”Jag skulle hellre vara utan kött än leva på en plats utan bambu. Att inte ha något kött gör en tunn, men att inte ha bambu skulle göra en grov (vulgär).

Plommonträd blommar i snö

Plommonträdets vackra blommor börjar blomma även om det fortfarande är kall vinter och snö täcker grenarna. Folk beundrar plommonträdet för dess starka och modiga karaktär trots omgivande svårigheter. Det visar ödmjukhet och storslagen uthållighet. De ger inte efter för elementen utan står istället som en symbol för vårens obändiga vitalitet och hopp om framtiden.