Umeåbo om 5G-testet: ”Jag blir orolig när cancerforskare varnar”Umeå ska under 2019 bli första 5G-stad i Sverige. När ingen information gavs om de möjliga riskerna för hälsa och miljö bestämde sig umeborna själva för att skapa tillfällen till information och debatt.

Under lördagen 6 april anordnades en manifestation i Umeå centrum för att uppmärksamma och informera om 5G och dess möjliga risker för hälsa och miljö. En av initiativtagarna, Evelin Gyllenram, hälsade välkommen och inledde manifestationen med att säga:

– Vi bryr oss mer om varandra än att ligga i framkant i det digitala samhället. Idag vill vi visa med poesi, sång och musik att vi värdesätter varandra.

Evelin Gyllenram, umebo, inleder manifestationen mot 5G i Umeå, den 6 april 2019. Vid bordet bakom kan man lämna meddelanden till de ansvariga. Foto: Kristina S Alfjorden

Sveriges första 5G-teststad

Umeå ska bli Sveriges första 5G-teststad och enligt projektet Umeå 5G kommer hela staden att ha full täckning vid 2019 års slut. Universitets- och sjukhusområdet är först ut.

5G betraktas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, men det krävs varken tillstånd eller anmälan.

5G betraktas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, men det krävs varken tillstånd eller anmälan. Däremot gäller strålskyddslagens aktsamhetsregler som säger att verksamhetsutövaren ska vidta försiktighetsmått för att hindra att människor eller miljö tar skada.

När det gäller hur miljö och hälsa hos invånarna kan påverkas skriver projekt Umeå 5G att:

”Forskningen om strålningen från 5G och dess eventuella effekter på omgivningen är relativt ny. Umeå 5g kommer att följa de riktlinjer som Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten i Sverige sätter upp, och vill vara delaktiga i att undersöka hälso-, design- och miljöaspekterna av en uppkopplad stad. Aktiviteterna kommer att bygga på vetenskapliga resultat och beprövad erfarenhet. Vi kommer att anamma försiktighetsprincipen i de fall där det kan uppstå tveksamheter.”

Brist på information om risker

Bristen på tydlig information från projektet är ett av skälen till lördagens manifestation. Evelin Gyllenram berättar att hon inte hade fått någon information om att Umeå skulle bli en experimentstad för 5G. Hon fick veta det genom Facebook och har sedan tagit reda på mer.

Ska det bli en hälsofara att vistas i vår stad? Varför har ingen frågat om det här är ok?

- Evelin Gyllenram, umebo

– När jag läste vidare kände jag att det här känns inte ok någonstans. Ska det bli en hälsofara att vistas i vår stad? Varför har ingen frågat om det här är ok? Vi vet inte om de har börjat testa, de går inte ut med någon information, vi vet ingenting.

Evelin startade sedan en Facebookgrupp och tillsammans med Elöverkänsligas förening arrangerar de nu tillfällen för att hjälpa allmänheten att få information. Hon säger att det är många som inte vet vad som händer.

Jag blir orolig när cancerforskare som Lennart Hardell, som har forskat om det här länge, och när rådgivare till WHO säger att strålningen som den redan är bör klassas som cancerogen för människor, hur kan man då välja att bygga ut ytterligare en teknik som ska öka strållandskapet ännu mer?

- Evelin Gyllenram

Vad gäller oron och riskerna med den nya tekniken hänvisar hon till en apell där över 220 forskare och läkare av hälsoskäl vill att utrullningen av 5G stoppas i Europa.

– Jag blir orolig när cancerforskare som Lennart Hardell, som har forskat om det här länge, och när rådgivare till WHO säger att strålningen som den redan är bör klassas som cancerogen för människor, hur kan man då välja att bygga ut ytterligare en teknik som ska öka strållandskapet ännu mer?

Under lördagens manifestation kunde förbipasserande ta del av vad forskningen säger, det fanns möjlighet att skriva under en petition riktad till kommunen och projektet och så bjöds det på kultur. Evelin säger att det var viktigt att förmedla en positiv stämning.

– Det känns inte som att de [ansvariga] bryr sig. Om vi ska få någon ändring kan vi inte komma med samma inställning som de.

Gränsvärden

Jerry Eriksson är elöverkänslig och bor i ett elsanerat hus några mil utanför Umeå. Han åker sällan in till stan eftersom han då blir fysiskt dålig. Han vill ändå delta i manifestationen på lördagen och passar på att mäta upp styrkan i det elektromagnetiska fältet på Rådhustorget mitt i centrum. Han visar att mätaren står på 100 mW/m2.

Högsta uppmätta värdet, 100 mW/m2, visas nere till vänster på mätarens display. Foto: Kristina S Alfjorden

– Varför skulle vi tåla det här? säger han.

Jerry berättar att Rysslands högsta gräns för elektromagnetisk strålning är 100 mW/m2 och den överskrids medan vi står på Rådhustorget. Gränsen satte den ryska militären då de ansåg att de inte ville utsätta sig för mer, och det här var vad de ansåg sig tåla. Det gällde dessutom opulsad elektromagnetisk strålning, tillägger han.

Jerry berättar att Rysslands högsta gräns för elektromagnetisk strålning är 100 mW/m2 och den överskrids medan vi står på Rådhustorget.

Vid en vetenskapligt utförd mätning på Hötorget, Stockholm, uppmättes enligt publikationen ett medelvärde på över 10 000 µW/m2, vilket är 10 mW/m2, en tiondel av det högsta värdet på Rådhustorget i Umeå. Detta kan jämföras med värdet för påvisade biologiska effekter av radiofrekvent strålning, 0,03-0,06 mW/m2.

Medan Jerry berättar blir strålningspåverkan för mycket för honom, trots att han äter mediciner, och han behöver gå iväg till en plats som är skyddad för strålning. Han konstaterar att han känner av nya symptom i kroppen, som att det sticker i vaderna.

Jerry Eriksson informerar en umebo om riskerna med 5G och mikrovågstekniken. Foto: Kristina S Alfjorden

Schweiz och Italien har antagit samma högsta gränsvärde, 100 mW/m2, för mikrovågsstrålning som Ryssland. I Sverige är gränsen satt av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och den är betydligt högre: 10 000 mW/m2.

En av de projektansvariga för Umeå 5G, Anders Kjellander, VD för Umeå Science Park, säger till Sveriges Radio att de kommer att följa gränserna.

– I Sverige har vi myndigheter som hanterar vilka nivåer som får finnas på strålning. Vi kommer givetvis att följa dem och se till att det ligger långt under de rekommendationer som bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten har, säger han.

Anders Kjellander är medveten om att det finns människor som är oroliga.

– Sedan kan inte jag bedöma hur underbyggd oron är. Vi kommer att följa de rekommendationer som finns och då ska det vara säkert.

Problemet med de svenska gränsvärdena är att de är för höga, säger Evelin Gyllenram.

Problemet med de svenska gränsvärdena är att de är för höga, säger Evelin Gyllenram.

– I Ryssland har de hundra gånger lägre gränsvärde än vad vi har. I Bryssel har de sagt nej till 5G för att miljöministern är orolig för människors hälsa. Forskning visar också att även strålning inom gränsvärdet skadar, säger hon.

Locket på

Ulla Eriksson, ordförande för Skellefteås lokalförening för elöverkänsliga, har medverkat till att bjuda in experter och ordna panelsamtal under veckan. Hon beskriver hur information om hälsofarorna med 5G och mobilstrålning hanteras i Sverige.

– Det är locket på i Sverige, och media är med på det, säger hon.

Ulla Eriksson, ordförande i Skellefteås lokalförening för elöverkänsliga. Foto: Kristina S Alfjorden

Som exempel tar Ulla att när Mona Nilsson, vetenskapsjournalist och författare, särskilt inriktad på icke-joniserande strålning, flera gånger bjudits in för att medverka i TV:s morgonprogram så har hon i sista stund blivit avbokad.

Tisdagen 9 april och onsdagen 10 april bjuds allmänheten in till paneldebatt i Skellefteå respektive Umeå. En av de experter som finns på plats i panelen är professor Lennart Hardell. När Italien nyligen antog en lag som säger att regeringen ska se till att medborgarna informeras om hälsoriskerna med mobiltelefonistrålning hade de tagit del av Hardells forskning och kunskaper. I Sverige är det annorlunda.

När Evelin Gyllenram tillsammans med andra umebor och Elöverkänsligas förening bestämde sig för att ordna en paneldebatt med experter såg de framför sig att representanter från forskningsvärlden och de ansvariga för 5G-projektet skulle kunna besvara allmänhetens frågor. De skickade inbjudan till var och en av de ansvariga, undertecknad av 60 personer, men som svar fick de nej.

Evelin frågade varför de valde att inte komma, men fick inget svar.

– Vi hoppas ju att de ansvariga ändrar sig och kommer, säger hon.

Även SSM har blivit inbjuden att delta.

Epoch Times har kontaktat ansvariga för Umeå 5G som avböjt att svara på frågor.

Fakta

Umeå 5G

Mikrovågor kallas populärt elektromagnetisk strålning med en våglängd som är kortare än vanliga radiovågor, men längre än ljus och infraröd strålning. Mikrovågor används för att värma mat i en mikrovågsugn, till mobiltelefoni, trådlösa telefoner, radarnavigering med mera.

Angående 5G-utvecklingen har EU-kommissionen beslutat om att innan 2020 ska alla länder ha en första 5G-stad i de europeiska länderna. Alla stadsområden och stora marktransportleder ska ha en oavbruten 5G-täckning senast 2025.

Ansvariga för Umeå 5G är Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå Energi och Umeå Science Park (projektägare).