Vila hjärnan och öppna dina sinnen

Foto: Vladimir Kudinov


Den finns därute, i naturen och i avskildheten. I Finland använder man den som turistreklam. En del åker på retreat och långa vandringar för att uppleva den. En del blir skrämda av den. Det som vi alla så väl behöver, men så sällan tänker på, har blivit en bristvara. Tystnaden.

Det är sällan helt tyst omkring oss. Tystnaden är så ovanlig att vi reagerar mer när fläktarna slår av, än om det är oväsen utanför. Ljuden omger oss överallt. Utomhus brusar trafiken. I hemmet och på arbetsplatser finns kylskåp, fläktar, datorer och elektrisk utrustning med ett ständigt bakgrundssurr.

Men vi är så vana att vi inte hör det. Istället tar vi till mer ljud för att överrösta. Vi har musik i hörlurarna när vi springer, promenerar och transporterar oss. I många affärer, på idrottsarenor, restauranger och caféer spelas bakgrundsmusik. Vi lyssnar på radio, tittar på tv och spelar dataspel.

Att ständigt leva med ljud kan ha en fysisk effekt på hjärnan och öka stresshormoner och blodtryck, till och med vara dödligt, enligt en rapport från Världshälsoorganisationen och Europakommissionens gemensamma forskningscentrum. De som lever i en miljö med konstanta ljud riskerar att drabbas av kroniskt höga nivåer av stresshormoner.

Att vandra i berg och bara höra naturens ljud är vilsamt för hjärnan.

Vad säger forskningen

Enligt vetenskapen är tystnad mycket viktigare för våra hjärnor än vi tror. Att ständigt vara omgiven av ljud är både tröttande och stressande. När Münchens flygplats omlokaliserades gjordes en studie av effekterna det hade på barns hälsa och inlärningsförmåga i området. Gary W Evans, professor i humanekologi vid Cornell University, konstaterade att barn som utsätts för mycket ljud utvecklade en stressreaktion som fick dem att ignorera bullret. Men det intressanta var att barnen dessutom ignorerade ljud de borde lyssna till, som när någon pratade med dem. Studien publicerades i Psychological Science (Vol. 13, No9) 2002, skriver Amy Novotney på American Psychological Association.”Den här studien är bland de starkaste, troligen det mest definitiva beviset på att även buller på nivåer som inte orsakar hörselskada – orsakar stress och är skadligt för människor”, sade Evans.

Ett annat ställe där buller kan försämra hälsan är ironiskt nog sjukhus. Motoriserade sängar, ventilation, sirener och medicinska övervakningsenheter har gjort sjukhusen bullrigare än någonsin. De senaste 50 åren har ljudnivåerna ökat dramatiskt. På 60-talet var det genomsnittliga bullret dagtid på sjukhus 52 decibel, på 2010-talet är det 72 decibel. Nattetid har bullernivån ökat med 18 decibel i genomsnitt.

Redan på sin tid sade Florence Nightingale att onödigt ljud var skadligt både för sjuka och friska. Det orsakade sömnbrist, oro och hindrade patienternas återhämtning.

Tystnad bättre än lugn musik

Tystnad är mer avslappnande för hjärnan än ”avslappningsmusik”. Spänningar släpper både i kroppen och huvudet. Enligt en studie publicerad i Heart förändrar tystnaden blodtryck och blodcirkulation i hjärnan. När hjärnan är i viloläge, sover eller inte distraheras av ljud och andra saker, arbetar hjärnan med att hantera intryck.

I en studie på möss från 2013, som publicerades i tidskriften ”Brain, structure and funktion”, undersöktes hur olika typer av ljud och tystnad, påverkade mössens hjärnor, skriver Nautilus. Från början var tystnaden bara till för kontroll. Men forskarna upptäckte att när mössen fick vistas i total tystnad två timmar per dag utvecklade de nya hjärnceller i hippocampus, området i hjärnan som har betydelse för minne, rumsorientering, känslor och inlärning.

Tillväxt av nya hjärnceller behöver inte nödvändigtvis betyda konkreta hälsofördelar. Men i det här fallet verkade cellerna bli fungerande nervceller. ”Vi såg att tystnad verkligen hjälper de nya cellerna att bli till nervceller och integreras i systemet”, säger forskaren Imke Kirste, enligt Nautilus.

I Finland ”de tusen sjöarnas land” finns det gott om möjligheter att vila hjärnan från ljudbruset vi brukar omges av.

Tystnad som turistreklam

I finska turistföreningens turistkampanj 2011, lockades folk besöka Finland för att uppleva skönheten och tystnaden i landet. De visade vackra naturbilder med ensamma människor och orden ”Silence Please” och ”No talking, but action”. De vände på situationen. Istället för att säga att det är glesbefolkat, tyst och folk inte pratar med varandra vände man det till något positivt.

Det är mycket möjligt att Finland kommit på något här. Att det här är framtiden, när tystnad blivit en bristvara och mer och mer attraktivt för dagens människor.

Huffington Post skriver att Världshälsoorganisationen i en rapport från 2011, kallar det omgivande bruset en ”modern pest”. De konstaterar att ”det finns överväldigande bevis för att exponering för det omgivande bullret har negativa effekter på befolkningen”.

En del skräms av tystnad och upplever obehag när det blir helt tyst, eftersom vi är vana att alltid omges av en ljudkuliss. Men det har också blivit allt vanligare att människor söker sig till retreat där total tystnad råder för att vila hjärnan. Andra mediterar eller försöker hitta en stund av tystnad på annat sätt.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.