loadingAtt kunna klara sig själv ger en känsla av egenmakt och mening. Jag börjar med enklare odlingsprojekt och ser vart det leder mig. Foto: Olga Miltsova
Att kunna klara sig själv ger en känsla av egenmakt och mening. Jag börjar med enklare odlingsprojekt och ser vart det leder mig. Foto: Olga Miltsova
Kultur

Ta kontrollen över ditt liv

Anton Nilsson
Publicerad 2023-04-01

Vad är egentligen egenmakt och hur påverkar denna känsla vårt välbefinnande? Den senaste tiden har jag funderat på vad som krävs för att jag ska ha mer makt över mitt eget liv och varför denna känsla är viktig för mig.

Den senaste tiden har jag funderat en del över känslan av egenmakt. Alltså känslan av att man klarar sig själv. Att man är kapabel. Vi lever i dag i ett samhälle där vi förlitar oss på att någon annan ska ta hand om oss. I skolan är det lärarens ansvar att vi ska få betyg och i samhället är det statens ansvar att allt fungerar som det ska.

Båda dessa saker är dock fel, och när vi växt upp ser vi tydligt att den som hade ansvar för våra liv inte var någon annan än vi själva. Som vuxna ser vi att staten eller kommunen inte kan ta hand om alla utan att ansvaret fortfarande ligger på oss individer.

Läs mer

Mest lästa

loadingAtt kunna klara sig själv ger en känsla av egenmakt och mening. Jag börjar med enklare odlingsprojekt och ser vart det leder mig. Foto: Olga Miltsova
Att kunna klara sig själv ger en känsla av egenmakt och mening. Jag börjar med enklare odlingsprojekt och ser vart det leder mig. Foto: Olga Miltsova
Kultur

Ta kontrollen över ditt liv

Anton Nilsson
Publicerad 2023-04-01

Vad är egentligen egenmakt och hur påverkar denna känsla vårt välbefinnande? Den senaste tiden har jag funderat på vad som krävs för att jag ska ha mer makt över mitt eget liv och varför denna känsla är viktig för mig.

Den senaste tiden har jag funderat en del över känslan av egenmakt. Alltså känslan av att man klarar sig själv. Att man är kapabel. Vi lever i dag i ett samhälle där vi förlitar oss på att någon annan ska ta hand om oss. I skolan är det lärarens ansvar att vi ska få betyg och i samhället är det statens ansvar att allt fungerar som det ska.

Båda dessa saker är dock fel, och när vi växt upp ser vi tydligt att den som hade ansvar för våra liv inte var någon annan än vi själva. Som vuxna ser vi att staten eller kommunen inte kan ta hand om alla utan att ansvaret fortfarande ligger på oss individer.

Rekommenderat