loadingAtt kunna klara sig själv ger en känsla av egenmakt och mening. Jag börjar med enklare odlingsprojekt och ser vart det leder mig. Foto: Olga Miltsova
Att kunna klara sig själv ger en känsla av egenmakt och mening. Jag börjar med enklare odlingsprojekt och ser vart det leder mig. Foto: Olga Miltsova
Krönika

Ta kontrollen över ditt liv

Anton Nilsson

Vad är egentligen egenmakt och hur påverkar denna känsla vårt välbefinnande? Den senaste tiden har jag funderat på vad som krävs för att jag ska ha mer makt över mitt eget liv och varför denna känsla är viktig för mig.

Den senaste tiden har jag funderat en del över känslan av egenmakt. Alltså känslan av att man klarar sig själv. Att man är kapabel. Vi lever i dag i ett samhälle där vi förlitar oss på att någon annan ska ta hand om oss. I skolan är det lärarens ansvar att vi ska få betyg och i samhället är det statens ansvar att allt fungerar som det ska.

Båda dessa saker är dock fel, och när vi växt upp ser vi tydligt att den som hade ansvar för våra liv inte var någon annan än vi själva. Som vuxna ser vi att staten eller kommunen inte kan ta hand om alla utan att ansvaret fortfarande ligger på oss individer.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingAtt kunna klara sig själv ger en känsla av egenmakt och mening. Jag börjar med enklare odlingsprojekt och ser vart det leder mig. Foto: Olga Miltsova
Att kunna klara sig själv ger en känsla av egenmakt och mening. Jag börjar med enklare odlingsprojekt och ser vart det leder mig. Foto: Olga Miltsova
Krönika

Ta kontrollen över ditt liv

Anton Nilsson

Vad är egentligen egenmakt och hur påverkar denna känsla vårt välbefinnande? Den senaste tiden har jag funderat på vad som krävs för att jag ska ha mer makt över mitt eget liv och varför denna känsla är viktig för mig.

Den senaste tiden har jag funderat en del över känslan av egenmakt. Alltså känslan av att man klarar sig själv. Att man är kapabel. Vi lever i dag i ett samhälle där vi förlitar oss på att någon annan ska ta hand om oss. I skolan är det lärarens ansvar att vi ska få betyg och i samhället är det statens ansvar att allt fungerar som det ska.

Båda dessa saker är dock fel, och när vi växt upp ser vi tydligt att den som hade ansvar för våra liv inte var någon annan än vi själva. Som vuxna ser vi att staten eller kommunen inte kan ta hand om alla utan att ansvaret fortfarande ligger på oss individer.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024