loadingLagen är tydlig med vad som gäller för förmyndare, gode män och förvaltare som orsakar skada genom vårdslöshet. Foto: Wolters Kluwer/CC-BY-3.0
Lagen är tydlig med vad som gäller för förmyndare, gode män och förvaltare som orsakar skada genom vårdslöshet. Foto: Wolters Kluwer/CC-BY-3.0
Debatt

Alltför många ”gode män” missbrukar sin ställning

Epoch Times Debatt

Kommunpolitiker måste ta ett större ansvar för ”gode män” så att de inte missbrukar sin ställning. Tyvärr sker det ofta och uppdraget borde professionaliseras. Vi har mycket att lära av Finland, menar samhällsdebattören Ronny Larsson.

Det rapporteras fortlöpande om att gode män grovt missbrukar sin ställning. Det är självklart så att den som för egen vinning trampar på de allra svagaste av oss omgående ska skiljas från sitt uppdrag. Den som agerat på detta sätt ska lika självklart stå till svars för sina gärningar.

Det yttersta ansvaret för de övergrepp som begås mot dem som är beroende av en god man eller förvaltare, bär våra kommunalpolitiker. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av länsstyrelsen.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingLagen är tydlig med vad som gäller för förmyndare, gode män och förvaltare som orsakar skada genom vårdslöshet. Foto: Wolters Kluwer/CC-BY-3.0
Lagen är tydlig med vad som gäller för förmyndare, gode män och förvaltare som orsakar skada genom vårdslöshet. Foto: Wolters Kluwer/CC-BY-3.0
Debatt

Alltför många ”gode män” missbrukar sin ställning

Epoch Times Debatt

Kommunpolitiker måste ta ett större ansvar för ”gode män” så att de inte missbrukar sin ställning. Tyvärr sker det ofta och uppdraget borde professionaliseras. Vi har mycket att lära av Finland, menar samhällsdebattören Ronny Larsson.

Det rapporteras fortlöpande om att gode män grovt missbrukar sin ställning. Det är självklart så att den som för egen vinning trampar på de allra svagaste av oss omgående ska skiljas från sitt uppdrag. Den som agerat på detta sätt ska lika självklart stå till svars för sina gärningar.

Det yttersta ansvaret för de övergrepp som begås mot dem som är beroende av en god man eller förvaltare, bär våra kommunalpolitiker. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av länsstyrelsen.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024