loading


En kvinna konfronterar kravallpolisen under en protest mot livsmedelskrisen, i Caracas, 28 december 2017. Foto: Federico Parra/AFP via Getty Images
En kvinna konfronterar kravallpolisen under en protest mot livsmedelskrisen, i Caracas, 28 december 2017. Foto: Federico Parra/AFP via Getty Images
Opinion

Socialism kan inte existera utan statlig tyranni

Joshua Philipp
Uppdaterad 2020-02-14Publicerad 2020-02-13

När människor talar om statlig sjukvård, gratis utbildning och andra politiska program, så tror de ofta att de här sakerna är menade av omtanke om samhället. Men de här programmen kan inte existera utan ett system som driver igenom det, och det är i genomdrivandet av det här som socialism inte kan existera utan tyranni.

Att stödja socialistisk politik förkläs ofta som omsorg om andras hälsa och välmående, men i själva verket ersätter det det traditionella värdet generositet, och dess komplement, tacksamhet.

Istället för de ”gamla värdena” och ”gamla institutionerna”, vill socialismen ha en centraliserad makt med absolut kontroll över samhället, en som har befogenhet att plundra utvalda grupper av människor på sina rikedomar och låta det försvinna i en omfattande, statlig byråkrati.

Många socialister tycker att den här byråkratiska tyrannin bör tillåtas för att styra de grundläggande livsvalen hos var och en, inklusive deras hälsa, utbildning, ekonomi, egendom, och till och med tal.

Tvingande

Socialism är ett politiskt system baserat på tyranni och stöld, eftersom dess system inte kan fungera utan hot och användande av tvång.

Titta bara på vad som händer om människor helt enkelt vägrar att betala för de tjänster som de blivit påtvingade av en socialistisk stat; de socialistiska tyrannerna kommer att skicka dit en polisstyrka utrustade med skjutvapen för att förmå den personen att betala. Om personen fortfarande vägrar, så sätts han eller hon i fängelse.

Som den franske ekonomen och författaren Frédéric Bastiac skrev i sin bok ”The Law” 1850: ”Du skulle motsätta dig lagen mot socialismen. Men det är lagen som socialismen väcker. Den strävar efter laglig, inte olaglig plundring.”

”Det är av lagen själv, som monopolister av alla de slag, vill göra ett instrument; och när de väl har lagen på sin sida, hur ska du då kunna vända dig mot den? ”

Bastiat ställde frågor om vad som händer när de statliga system som en gång formades för att förhindra stöld, sedan blev verktyg för att plundra, och vad som händer med lagen när staten själv blir källan till plundring.

Ursprungliga avsikter med socialismen

Många socialister idag ser systemet genom rosafärgade glasögon, och är ofta omedvetna om socialismens ursprungliga avsikter.

Avsikten var från första början att socialism skulle vara ett system för statlig tyranni. Det var vad Karl Marx refererade till som ”proletariatets diktatur” och vad Vladimir Lenin kallade ”statskapitalism”.

Socialism är ett system för totalitär diktatur, avsedd att förstöra den fria viljan på varje nivå i samhället, genom att diktera varje del av en persons liv. Det är en ideologi grundad i en misstro på den vanliga människans förmåga att själv besluta sig för den bästa vägen i livet, och en tro på att statliga ledare borde ges absolut makt över varje individ.

Det handlade inte heller om att göra sig av med ”kapitalism”. Specifikt handlade det om att en massiv statsbyråkrati får kontroll över alla resurser och produktionsmedel, och att etablera ett system som skulle kunna dominera varje aspekt av samhället.

Självklart avsåg Marx och Engels aldrig att socialism skulle vara hållbart. De trodde att det bara var det första steget för att etablera kommunism, där statsmakten kunde användas av ”proletariatets diktatur” för att förstöra alla värden, moral, institutioner, och andra system från förr. De trodde att så småningom skulle antingen den socialistiska diktaturen kollapsa eller så skulle dess ledare på något sätt avsäga sig makten, vilket skulle leda till det uppsatta målet – kommunism.

Socialismens ideologi är statligt slaveri. Det är ett system som sätter kollektivets förmodade intressen över livet och individens fria vilja. Det gör människor till livlösa skal, oförmögna att klara sig själva och indoktrinerade med en ideologi om kamp.

Socialisternas generositet är inte verklig generositet. Det är, som William F Buckley Jr formulerade det, att vara ”generös med andra människor pengar”. Och socialismens falska generositet kan inte existera utan statstyrannins hårda/tvingande hand. Det är avundsjukans, diskrimineringens och stöldens ”generositet”, vilken bara kan komma ur en gevärspipa.

Joshua Philipp är undersökande journalist, reporter och redaktör vid The Epoch Times. Han har forskat om kommunismen i över tio år.

Åsikter i artikeln är författarens egna.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.

Läs mer

Mest lästa

loading


En kvinna konfronterar kravallpolisen under en protest mot livsmedelskrisen, i Caracas, 28 december 2017. Foto: Federico Parra/AFP via Getty Images
En kvinna konfronterar kravallpolisen under en protest mot livsmedelskrisen, i Caracas, 28 december 2017. Foto: Federico Parra/AFP via Getty Images
Opinion

Socialism kan inte existera utan statlig tyranni

Joshua Philipp
Uppdaterad 2020-02-14Publicerad 2020-02-13

När människor talar om statlig sjukvård, gratis utbildning och andra politiska program, så tror de ofta att de här sakerna är menade av omtanke om samhället. Men de här programmen kan inte existera utan ett system som driver igenom det, och det är i genomdrivandet av det här som socialism inte kan existera utan tyranni.

Att stödja socialistisk politik förkläs ofta som omsorg om andras hälsa och välmående, men i själva verket ersätter det det traditionella värdet generositet, och dess komplement, tacksamhet.

Istället för de ”gamla värdena” och ”gamla institutionerna”, vill socialismen ha en centraliserad makt med absolut kontroll över samhället, en som har befogenhet att plundra utvalda grupper av människor på sina rikedomar och låta det försvinna i en omfattande, statlig byråkrati.

Många socialister tycker att den här byråkratiska tyrannin bör tillåtas för att styra de grundläggande livsvalen hos var och en, inklusive deras hälsa, utbildning, ekonomi, egendom, och till och med tal.

Tvingande

Socialism är ett politiskt system baserat på tyranni och stöld, eftersom dess system inte kan fungera utan hot och användande av tvång.

Titta bara på vad som händer om människor helt enkelt vägrar att betala för de tjänster som de blivit påtvingade av en socialistisk stat; de socialistiska tyrannerna kommer att skicka dit en polisstyrka utrustade med skjutvapen för att förmå den personen att betala. Om personen fortfarande vägrar, så sätts han eller hon i fängelse.

Som den franske ekonomen och författaren Frédéric Bastiac skrev i sin bok ”The Law” 1850: ”Du skulle motsätta dig lagen mot socialismen. Men det är lagen som socialismen väcker. Den strävar efter laglig, inte olaglig plundring.”

”Det är av lagen själv, som monopolister av alla de slag, vill göra ett instrument; och när de väl har lagen på sin sida, hur ska du då kunna vända dig mot den? ”

Bastiat ställde frågor om vad som händer när de statliga system som en gång formades för att förhindra stöld, sedan blev verktyg för att plundra, och vad som händer med lagen när staten själv blir källan till plundring.

Ursprungliga avsikter med socialismen

Många socialister idag ser systemet genom rosafärgade glasögon, och är ofta omedvetna om socialismens ursprungliga avsikter.

Avsikten var från första början att socialism skulle vara ett system för statlig tyranni. Det var vad Karl Marx refererade till som ”proletariatets diktatur” och vad Vladimir Lenin kallade ”statskapitalism”.

Socialism är ett system för totalitär diktatur, avsedd att förstöra den fria viljan på varje nivå i samhället, genom att diktera varje del av en persons liv. Det är en ideologi grundad i en misstro på den vanliga människans förmåga att själv besluta sig för den bästa vägen i livet, och en tro på att statliga ledare borde ges absolut makt över varje individ.

Det handlade inte heller om att göra sig av med ”kapitalism”. Specifikt handlade det om att en massiv statsbyråkrati får kontroll över alla resurser och produktionsmedel, och att etablera ett system som skulle kunna dominera varje aspekt av samhället.

Självklart avsåg Marx och Engels aldrig att socialism skulle vara hållbart. De trodde att det bara var det första steget för att etablera kommunism, där statsmakten kunde användas av ”proletariatets diktatur” för att förstöra alla värden, moral, institutioner, och andra system från förr. De trodde att så småningom skulle antingen den socialistiska diktaturen kollapsa eller så skulle dess ledare på något sätt avsäga sig makten, vilket skulle leda till det uppsatta målet – kommunism.

Socialismens ideologi är statligt slaveri. Det är ett system som sätter kollektivets förmodade intressen över livet och individens fria vilja. Det gör människor till livlösa skal, oförmögna att klara sig själva och indoktrinerade med en ideologi om kamp.

Socialisternas generositet är inte verklig generositet. Det är, som William F Buckley Jr formulerade det, att vara ”generös med andra människor pengar”. Och socialismens falska generositet kan inte existera utan statstyrannins hårda/tvingande hand. Det är avundsjukans, diskrimineringens och stöldens ”generositet”, vilken bara kan komma ur en gevärspipa.

Joshua Philipp är undersökande journalist, reporter och redaktör vid The Epoch Times. Han har forskat om kommunismen i över tio år.

Åsikter i artikeln är författarens egna.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.

Rekommenderat