Socialismens "jämlikhet" är bara tyranners lögner
Venezuelanska säkerhetsstyrkor drabbar samman med aktivister i Venezuela, den 23 feb. 2019. Foto: Andres Martinez Casares, Reuters


Karl Marx föreställde sig socialismen bara som ett steg av tyrannisk diktatur, som naturligt skulle kollapsa för att leda till kommunism.

På Marx tid fanns ännu inga socialistiska eller kommunistiska länder. Socialism sågs bara som ett stadium av ”statskapitalism”, där staten tar kontroll över alla produktionsmedel för att snabbare uppnå de kommunistiska målen med kulturell, social och moralisk ödeläggelse.

Eftersom målet var kommunism så har socialistiska diktatorer historiskt sett alltid använt sin makt för att attackera och förstöra samhällets ”gamla” värderingar. Under Vladimir Lenin, Mao Zedong och Pol Pot var ett av de första stegen att skapa en hungersnöd som utplånade stora delar av befolkningen, vilket ledde till ett tillstånd där "de bäst lämpade" överlevde, ofta i extrem skräck, genom kannibalism eller korruption.

Enligt författarna till ”Kommunismens svarta bok” sade Lenin tydligt att dessa grymheter var värdefulla för kommunistiska mål, eftersom de skulle bidra till att mana fram socialismen och samtidigt förstöra människors tro på sina ledare och på Gud.

Tyvärr känner många människor idag bara till socialismen utifrån dess ytliga slagord – de vaga och vackra löftena om att den kommer att skapa ”jämlikhet”, och att dess sociala rörelser presenteras som en kamp mot ”slaveri” och ”förtryck".

I själva verket har socialismen historiskt sett representerat allt den påstår sig vara emot. Socialism är en ideologi som bygger på slaveri, förtryck, folkmord, ojämlikhet och hat.

Kommunismens system är baserat på kamp, och socialistiska tyranner använder hat som sitt verktyg för att skapa kamp i samhället.

Under Lenin fick människor veta att det skulle hata de rika godsägarna, som han kallade ”kulaker".

Under Mao fick folk veta att de skulle hata godsägare och alla som fortfarande trodde på traditionen, vilka han stämplade som ”högerelement”.

Under Adolf Hitler, som tillämpade nationalsocialism, fick folk veta att de skulle hata judarna, vilka han utmålade som en rik minoritet.

Och under dagens socialister i väst får människor veta att de ska hata alla vita människor, alla män och alla som tror på traditionell kultur och familjevärderingar.

Hatet är socialismens bränsle och trossats. De som följer socialismen tvingas förkroppsliga det som de tror att de kämpar mot.

Det här är direkt knutet till Marxs teori om social evolution, som utgår från att samhället skulle gå från kapitalism till socialism och sedan till kommunism. Marxister hänvisar i detta till Hegels dialektiska teori om att "konflikt leder framåt”.

Genom att underblåsa konflikt och hat mellan olika grupper av människor i samhället använder socialistiska tyranner den socialdarwinistiska teorin om att de bäst lämpade överlever, i tron att konflikt snabbare leder samhället mot den slutliga kommunistiska förödelsen. Det här är vad de kallar "framsteg."

Under den här processen hjärntvättar dessa tyranner sina anhängare till att tro att de människor som de uppviglats till att hata är "folkets fiender" eller representerar ”ojämlikhet". Den här strategin gör det möjligt för en liten klick korrupta ledare att hetsa folkmassorna till våldshandlingar och att använda dessa kampanjer av våld och förtryck för att ta makten över samhället.

Den här processen har upprepats av socialistledare under hela 1900-talet, vilket lett till ideologins enorma dödstal som enligt ”Kommunismens svarta bok" uppgår till över 100 miljoner människor.

Socialistiska diktatorer använder, och ibland till och med skapar, missförhållanden och svårigheter i samhället, och använder dem sedan som verktyg för att utforma politik. Den här politiken används sedan för att driva samhällets ”utveckling” mot kommunism, och de sociala missförhållanden som de har hängt upp den här politiken på används för att attackera alla som ifrågasätter politiken.

Under socialismen är jämlikhet en lögn. Det vill säga, såvida du inte ser jämlikhet som utjämning av samhället till ett jämlikt elände, under en massiv statlig byråkrati ledd av en korrupt politisk klass.

Socialister anklagar människor för att göra det som socialisterna själva gör, vilket avleder kritik från deras egna handlingar. De skapar elände och använder begreppet ”förtryck” som ett verktyg för att attackera olika delar av samhället.

Under de senaste 100 åren har socialismen och dess tyranner, som försökt skapa kommunistiska system, orsakat hungersnöd, folkmord, totalitarism, masskorruption, moralisk och social kollaps i stort sett överallt där det har prövats.

De storslagna löftena och högtflygande uttalandena från socialistiska tyranner är bara verktyg för att dra med sig människor, och de döljer tyrannernas verkliga motiv.

I praktiken uppnår socialismen motsatsen till vad dess förespråkare predikar. Socialism är en ideologi som skapar en statlig tyranni, som ger absolut makt till en liten förmögen klick, och som leder till en kolossal ojämlikhet mellan de rika socialistiska ledarna och de utfattiga massorna.

Joshua Philipps är undersökande journalist, reporter och redaktör vid the Epoch Times. Han har forskat om kommunismen i över tio år.

Åsikter som uttrycks i artikeln är författarens egna.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.