Skärpt lagstiftning mot terrorverksamhet
Justitieminister Morgan Johansson presenterar två nya brott gällande terrorsamröre. Foto: Erik Simander/TT-arkivbild


Regeringen vill göra det straffbart att delta i eller ha samröre med terrororganisationer.

– Vi kommer att upptäcka fler fall av de som begår de här brotten. Det blir enklare att kartlägga själva nätverken, säger justitieminister Morgan Johansson på en pressträff.

Sverige har en omfattande kriminalisering när det gäller terrorism, enligt justitieministern. Men det är inte i sig straffbart att delta i verksamheten i en terroristorganisation som till exempel Islamiska staten – något som regeringen vill ändra på.

Två nya brott införs: deltagande i en terroristorganisation och samröre med en terroristorganisation, enligt den lagrådsremiss som regeringen nu fattat beslut om.

Målet är att en ny lag ska vara på plats i augusti.

Kritik mot senfärdighet

– Det innebär en kraftig utvidgning av det tidigare kriminaliserade området, till att omfatta också dem som inte kan knytas till ett särskilt brott men som kan knytas till en organisation som typiskt sett arbetar och sysslar med terrorism, säger justitieministern.

Brottet föreslås kunna ge från två till sex års fängelse. På frågan om det inte är lite för låga straff svarar Johansson:

– Upp till sex års fängelse skulle jag säga räcker en bit. Samtidigt ser vi över straffskalorna totalt sett för terroristbrott, men då måste det harmoniera med de andra brotten också. Det kommer ett betänkande om en månad, så då får vi se om vi ska göra justeringar.

Målet är att den nya lagen mot samröre med terrororganisationer såsom IS ska vara på plats i augusti. Foto: Raqqa Media Center/AP/TT-arkivbild

Som stöld

Moderaterna är mycket kritiska till den föreslagna straffskalan.

– Normalbrottet ger två års fängelse, det är samma som för stöld. Det är löjeväckande lågt. Vi kommer att lämna in en följdmotion och föreslå att riksdagen skärper straffen, säger partiets rättspolitiske talesperson Johan Forssell (M), som också är missnöjd med att det dröjt så lång tid att få fram lagstiftningen.

– Den förra regeringen utlovade en lagrådsremiss förra våren, säger Forssell.

De personer som hittills anslutit sig till terrorgruppen IS, och som debatten nu är intensiv om, omfattas inte av lagändringen.

Ändrad signalspaningslag

Men Johansson framhåller att lagen, när den gått igenom, kommer att ha viss bäring också på dem som varit ute i krigszoner och kommer tillbaka till Sverige.

– Pratar vi om IS-terroristerna som i dag uppehåller sig i Mellanöstern, när och om de skulle komma tillbaka till Sverige och senare söker kontakt med ett terrornätverk kommer de att omfattas av den här lagstiftningen, säger han.

Förändringarna kräver också en förändrad signalspaningslag och regeringen kommer därför att synka dessa förslag. Signalspaningslagen har hittills inneburit att polis och säkerhetspolis inte kunnat inhämta information när en förundersökning inletts. Detta vill nu regeringen ändra på samtidigt som den nya terrorlagen träder i kraft.

(TT)

Fakta

Lagrådsremissen

(TT)

Två nya brott införs:

- deltagande i en terroristorganisation.
- samröre med en terroristorganisation.

Det blir också straffbart att:

- offentligt uppmana och rekrytera till deltagande i en terroristorganisation.
- resa utomlands i syfte att delta i en terroristorganisations verksamhet.
- finansiera deltagande i en terroristorganisation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Källa: Regeringen