Sex av tio gymnasielärare överväger att lämna yrket
Sex av tio gymnasielärare uppger att de har funderat på att lämna sitt yrke. Foto: Bilbo Lantto/Epoch Times-arkivbild


Tidigare har lärarkåren uppgett att stress och hög arbetsbelastning länge varit ett stort problem. En ny undersökning visar att åtta av tio gymnasielärare har så pass tung arbetsbörda att det påverkar deras sömn negativt.

I undersökningen, som gjordes av Lärarnas Riksförbund, har omkring 1 000 gymnasielärare svarat på frågor om sin arbetssituation. Många uppger att de har en tung arbetsbörda och upplever stress, något som går ut över kvaliteten på undervisningen och deras hälsa och sömn.

– Ska vi kunna motverka lärarbristen, varaktigt höja kunskapsresultaten i skolan och få fler elever att nå gymnasieexamen måste läraryrket präglas av goda förutsättningar att planera och följa upp undervisningen – det är så kvalitativ undervisning skapas, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, i ett pressmeddelande.

Mer än sex av tio (62 procent) säger att de har övervägt att lämna yrket under de senaste tre åren. Hela nio av tio uppgav att en av orsakerna var den höga arbetsbelastningen.

77 procent av lärarna har gått till arbetet trots att de borde ha varit sjukskrivna. För 35 procent av dem har det dessutom hänt flera gånger.

– Den svenska skolan befinner sig i ett oroande läge. Samtidigt som antalet elever ökar, växer bristen på legitimerade lärare och en kraftig besparingsvåg sveper över Sveriges kommuner. Det är en kombination som inte går ihop, säger Åsa Fahlén.

Lärarnas Riksförbund anser att situationen är oacceptabel och långsiktigt ohållbar. Man kräver därför att akuta åtgärder sätts in för att minska gymnasielärarnas arbetsbelastning.

Bland annat anser man att det är av stor vikt att det satsas på att anställa heltidsmentorer för att på så vis minska på lärarnas arbetsbörda. Samtidigt vill man att staten utökar det finansiella stödet för att anställa lärarassistenter.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.