loadingPolariseringen i Tyskland är stor, menar krönikören. Här ses en demonstration mot partiet AfD, i München, den 11 februari. Foto: Leonhard Simon/Getty Images
Polariseringen i Tyskland är stor, menar krönikören. Här ses en demonstration mot partiet AfD, i München, den 11 februari. Foto: Leonhard Simon/Getty Images
Krönika

Röd-gröna stöveltramp försöker stoppa en legal opposition

Marie-Louise von Bergmann Winberg

EU:s klimatpolitik med mål på 90 procent mindre utsläpp till 2040 har blivit en symbol för polarisering. Tyskland har svårt att uppnå målen och massiva lantbruksprotester har lamslagit trafiken. Det handlar både om bränslepriser och EU:s direktiv om en generell minskning av livsmedelsproduktionen. Högerextremismen som stödjer bönderna framställs som största hotet mot demokratin.

Det nya året 2024 inleds med stor oro globalt: krig, demonstrationer och strejker i sällan skådad omfattning. Stark polarisering är också ett genomgående drag, vilket försvagar demokratin i många länder. Tyskland med sin omvälvande närhistoria verkar vara särskilt drabbat. Hoten gäller polariseringen i samband med EU:s klimatpolitik med målet 90 procent mindre utsläpp till 2040. Detta är en politik som Tyskland har särskilt svårt att genomföra, efter nedlagda kärnkraftverk, import av gas och olja samt kolkraftverk som fortfarande levererar. EU har försiktigt fört fram kärnkraft som en möjlighet att bli av med fossila bränslen, men det är inget som Tyskland bejakar.

Massiva lantbruksprotester har lamslagit tysk trafik. Tyskland pumpar in miljarder i den egna industrin, och subventionerad el för industrin har diskuterats. Tillsammans med EU-direktiv för global handel, och generell minskning av livsmedelsproduktion, har tyska, belgiska och holländska samt polska bönder reagerat med synliga storskaliga demonstrationer. Ursula von der Leyen påpekar att förslagen har blivit en symbol för ökad polarisering, och enligt min mening även en försvagning av demokratin inom EU och dess medlemsländer. Dessutom krockar en omställning av lantbruket, bort från överproduktion, med principen om nationell självförsörjning med livsmedel i krissituationer.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingPolariseringen i Tyskland är stor, menar krönikören. Här ses en demonstration mot partiet AfD, i München, den 11 februari. Foto: Leonhard Simon/Getty Images
Polariseringen i Tyskland är stor, menar krönikören. Här ses en demonstration mot partiet AfD, i München, den 11 februari. Foto: Leonhard Simon/Getty Images
Krönika

Röd-gröna stöveltramp försöker stoppa en legal opposition

Marie-Louise von Bergmann Winberg

EU:s klimatpolitik med mål på 90 procent mindre utsläpp till 2040 har blivit en symbol för polarisering. Tyskland har svårt att uppnå målen och massiva lantbruksprotester har lamslagit trafiken. Det handlar både om bränslepriser och EU:s direktiv om en generell minskning av livsmedelsproduktionen. Högerextremismen som stödjer bönderna framställs som största hotet mot demokratin.

Det nya året 2024 inleds med stor oro globalt: krig, demonstrationer och strejker i sällan skådad omfattning. Stark polarisering är också ett genomgående drag, vilket försvagar demokratin i många länder. Tyskland med sin omvälvande närhistoria verkar vara särskilt drabbat. Hoten gäller polariseringen i samband med EU:s klimatpolitik med målet 90 procent mindre utsläpp till 2040. Detta är en politik som Tyskland har särskilt svårt att genomföra, efter nedlagda kärnkraftverk, import av gas och olja samt kolkraftverk som fortfarande levererar. EU har försiktigt fört fram kärnkraft som en möjlighet att bli av med fossila bränslen, men det är inget som Tyskland bejakar.

Massiva lantbruksprotester har lamslagit tysk trafik. Tyskland pumpar in miljarder i den egna industrin, och subventionerad el för industrin har diskuterats. Tillsammans med EU-direktiv för global handel, och generell minskning av livsmedelsproduktion, har tyska, belgiska och holländska samt polska bönder reagerat med synliga storskaliga demonstrationer. Ursula von der Leyen påpekar att förslagen har blivit en symbol för ökad polarisering, och enligt min mening även en försvagning av demokratin inom EU och dess medlemsländer. Dessutom krockar en omställning av lantbruket, bort från överproduktion, med principen om nationell självförsörjning med livsmedel i krissituationer.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024