loadingEtt tiotal vindkraftsparker med totalt över 1 200 verk på upp till 350 meters höjd väntar på att få tillstånd att byggas längs Sveriges kuster. Foto: Stephane Mahe/Pool/AFP via Getty Images
Ett tiotal vindkraftsparker med totalt över 1 200 verk på upp till 350 meters höjd väntar på att få tillstånd att byggas längs Sveriges kuster. Foto: Stephane Mahe/Pool/AFP via Getty Images
Inrikes

Regeringens hantering av vindkraft till havs får kritik

Malin Nordstrand

Just nu ligger flera ansökningar om att bygga havsbaserad vindkraft och väntar på regeringens beslut. Samtidigt som oppositionen är kritisk till att tillstånden inte kommer tillräckligt fort, anser andra att samtliga ansökningar bör avslås.

Att elkrisen i kombination med Sveriges omställning till ett fossilfritt samhälle snabbt kräver ny elproduktion är politikerna överens om. Däremot finns vissa meningsskiljaktigheter om vilken slags produktion som ska byggas, hur mycket och vilka aspekter man behöver ta hänsyn till innan beslut kan tas.

Havsbaserad vindkraft på gång

– Regeringen tar beslut om tillstånd för att bygga havsbaserad vindkraft i den ekonomiska zonen, utanför territorialgränsen. Länsstyrelserna bereder först ärendena på uppdrag av regeringen.

– Handläggningar pågår i dagsläget för tio havsbaserade vindkraftsanläggningar runt Sveriges kuster: Poseidon syd, Galatea Galene, Stora Middelgrund och Kattegatt syd på västkusten; Skåne havsvindpark, Triton, Södra Victoria och Baltic Offshore Beta utanför Skånes kust; samt Aurora och Storgrundet på Östkusten. Storgrundet ligger i territorialhavet medan de övriga ligger i den ekonomiska zonen.

– Länsstyrelserna har hittills rekommenderat regeringen att ge tillstånd till Kattegatt syd (3 mil utanför Falkenberg, 80 verk på 350 meter), Galatea och Galene (2,5 mil utanför Varberg/Falkenberg, 100 verk på 340 meter), samt Skånes havsvindpark (2,2 mil utanför Ystad, 125 verk). Avslag rekommenderas för Stora Middelgrund utanför Halmstad.

KÄLLA: ENERGIMYNDIGHETEN, LÄNSSTYRELSEN 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEtt tiotal vindkraftsparker med totalt över 1 200 verk på upp till 350 meters höjd väntar på att få tillstånd att byggas längs Sveriges kuster. Foto: Stephane Mahe/Pool/AFP via Getty Images
Ett tiotal vindkraftsparker med totalt över 1 200 verk på upp till 350 meters höjd väntar på att få tillstånd att byggas längs Sveriges kuster. Foto: Stephane Mahe/Pool/AFP via Getty Images
Inrikes

Regeringens hantering av vindkraft till havs får kritik

Malin Nordstrand

Just nu ligger flera ansökningar om att bygga havsbaserad vindkraft och väntar på regeringens beslut. Samtidigt som oppositionen är kritisk till att tillstånden inte kommer tillräckligt fort, anser andra att samtliga ansökningar bör avslås.

Att elkrisen i kombination med Sveriges omställning till ett fossilfritt samhälle snabbt kräver ny elproduktion är politikerna överens om. Däremot finns vissa meningsskiljaktigheter om vilken slags produktion som ska byggas, hur mycket och vilka aspekter man behöver ta hänsyn till innan beslut kan tas.

Havsbaserad vindkraft på gång

– Regeringen tar beslut om tillstånd för att bygga havsbaserad vindkraft i den ekonomiska zonen, utanför territorialgränsen. Länsstyrelserna bereder först ärendena på uppdrag av regeringen.

– Handläggningar pågår i dagsläget för tio havsbaserade vindkraftsanläggningar runt Sveriges kuster: Poseidon syd, Galatea Galene, Stora Middelgrund och Kattegatt syd på västkusten; Skåne havsvindpark, Triton, Södra Victoria och Baltic Offshore Beta utanför Skånes kust; samt Aurora och Storgrundet på Östkusten. Storgrundet ligger i territorialhavet medan de övriga ligger i den ekonomiska zonen.

– Länsstyrelserna har hittills rekommenderat regeringen att ge tillstånd till Kattegatt syd (3 mil utanför Falkenberg, 80 verk på 350 meter), Galatea och Galene (2,5 mil utanför Varberg/Falkenberg, 100 verk på 340 meter), samt Skånes havsvindpark (2,2 mil utanför Ystad, 125 verk). Avslag rekommenderas för Stora Middelgrund utanför Halmstad.

KÄLLA: ENERGIMYNDIGHETEN, LÄNSSTYRELSEN 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024