loadingStatsvetaren Bo Rothstein liknar högre lärosäten vid sekter och varnar för intellektuell tribalism om den akademiska friheten inte förbättras. Foto: Johannes Rydström
Statsvetaren Bo Rothstein liknar högre lärosäten vid sekter och varnar för intellektuell tribalism om den akademiska friheten inte förbättras. Foto: Johannes Rydström
Inrikes

Professor: Ett universitet bortom räddning

Glenn Mattsing

Den akademiska friheten är hotad varnar statsvetaren Bo Rothstein och nämner ett universitet som är särskilt utsatt. Snart blir Universitetskanslersämbetet klart med en studie som ska svara på om det stämmer.

År 2023 utlyste Linnéuniversitetet en omtalad professur i design som snart tillsätts. Ett av kriterierna var att de sökande till tjänsten skulle arbeta med normkritik, dekolonialism, feminism och queerteori, något som uppmärksammades i media och fick statsvetaren Bo Rothstein att söka tjänsten som ett satiriskt inlägg i debatten om akademisk frihet.

Diskussionen om akademisk frihet har återigen tagit fart. Den 17 februari i år utvecklade Rothstein sin syn på svenska universitet i podden Under all Kritik med forskaren Anna-Karin Wyndhamn och debattören Ivar Arpi. Diskussionen tar avstamp i utlysningen och Rothstein ger svidande kritik till Linnéuniversitetet, som han anser är ”ett universitet bortom räddning”.

Studie om akademisk frihet

I januari 2023 fick Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag av regeringen att göra fallstudier om lärosätenas arbete med akademisk frihet enligt högskolelagen. I högskolelagen framgår att lärosätena i sin verksamhet ska främja och värna den akademiska friheten.

Syftet med studien är att skapa förståelse för lärosätenas arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning.

I uppdraget ingår också att sammanställa lärosätenas arbete med att främja och värna den akademiska friheten och den kultur som avses ovan. Sammanställningen ska inkludera en sammanfattande nationell bild och en internationell utblick.

Uppdraget ska redovisas den 15 maj 2024.

Källa: Universitetskanlerämbetet

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingStatsvetaren Bo Rothstein liknar högre lärosäten vid sekter och varnar för intellektuell tribalism om den akademiska friheten inte förbättras. Foto: Johannes Rydström
Statsvetaren Bo Rothstein liknar högre lärosäten vid sekter och varnar för intellektuell tribalism om den akademiska friheten inte förbättras. Foto: Johannes Rydström
Inrikes

Professor: Ett universitet bortom räddning

Glenn Mattsing

Den akademiska friheten är hotad varnar statsvetaren Bo Rothstein och nämner ett universitet som är särskilt utsatt. Snart blir Universitetskanslersämbetet klart med en studie som ska svara på om det stämmer.

År 2023 utlyste Linnéuniversitetet en omtalad professur i design som snart tillsätts. Ett av kriterierna var att de sökande till tjänsten skulle arbeta med normkritik, dekolonialism, feminism och queerteori, något som uppmärksammades i media och fick statsvetaren Bo Rothstein att söka tjänsten som ett satiriskt inlägg i debatten om akademisk frihet.

Diskussionen om akademisk frihet har återigen tagit fart. Den 17 februari i år utvecklade Rothstein sin syn på svenska universitet i podden Under all Kritik med forskaren Anna-Karin Wyndhamn och debattören Ivar Arpi. Diskussionen tar avstamp i utlysningen och Rothstein ger svidande kritik till Linnéuniversitetet, som han anser är ”ett universitet bortom räddning”.

Studie om akademisk frihet

I januari 2023 fick Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag av regeringen att göra fallstudier om lärosätenas arbete med akademisk frihet enligt högskolelagen. I högskolelagen framgår att lärosätena i sin verksamhet ska främja och värna den akademiska friheten.

Syftet med studien är att skapa förståelse för lärosätenas arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning.

I uppdraget ingår också att sammanställa lärosätenas arbete med att främja och värna den akademiska friheten och den kultur som avses ovan. Sammanställningen ska inkludera en sammanfattande nationell bild och en internationell utblick.

Uppdraget ska redovisas den 15 maj 2024.

Källa: Universitetskanlerämbetet

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024