loading
Inrikes

Personlig assistent om dygnspassen: ”Det är kaosartat”

Eva Sagerfors

De nya reglerna om dygnsvila har fått kritik för att de försvårar för dygnspass i yrken där man traditionellt har arbetat långa pass. Nu väntar nya avtalsförhandlingar och många hoppas på en bättring. 

Under 2023 protesterade personal och arbetsgivare inom räddningstjänst och ambulans eftersom man på flera håll har fått svårt att upprätthålla beredskapen. Även inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) verksamhet får man problem.

Årets förhandlingar om kollektivavtalet inleds snart och den 1 april ska avtalet mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona och fackliga parter, vara klart.

Dispenser och avvikelser

Räddningstjänst och LSS-verksamhet (utom personlig assistans) kan ansöka om undantag från regler om minst 11 timmars dygnsvila. Varje undantag förutsätter att det inte är möjligt att klara bemanning på annat sätt. En arbetstidsnämnd bedömer ansökningar om dispens för arbetspass upp till 24 timmar.

Arbetstidsnämnden består av ledamöter från berörda fackliga organisationer, SKR och Sobona, samt en oberoende ordförande. Nämndens uppdrag är att pröva frågor, tolkningar och dispensärenden kring de nya reglerna om dygnsvila.

Tid för behandling av dispensansökan: Drygt 70 ansökningar har kommit in till nämnden, de flesta efter jul. Man räknar med att en ansökan tar 4–6 veckor att hantera. Om det krävs kompletterande information från arbetsgivaren kan det ta längre tid. Den 8 februari hade man tagit beslut i tre ärenden.

Personlig assistans: Efter lokala mbl-förhandlingar tas ärendet vidare till kommunstyrelsen som fattar det slutliga beslutet. Därefter ska beslutet anmälas till centrala parter (SKR/Sobona, samt facklig organisation) innan det kan tillämpas. Arbetstidsnämnden har möjlighet att överpröva en arbetsgivares beslut om undantag.

Källa: SKR

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Inrikes

Personlig assistent om dygnspassen: ”Det är kaosartat”

Eva Sagerfors

De nya reglerna om dygnsvila har fått kritik för att de försvårar för dygnspass i yrken där man traditionellt har arbetat långa pass. Nu väntar nya avtalsförhandlingar och många hoppas på en bättring. 

Under 2023 protesterade personal och arbetsgivare inom räddningstjänst och ambulans eftersom man på flera håll har fått svårt att upprätthålla beredskapen. Även inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) verksamhet får man problem.

Årets förhandlingar om kollektivavtalet inleds snart och den 1 april ska avtalet mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona och fackliga parter, vara klart.

Dispenser och avvikelser

Räddningstjänst och LSS-verksamhet (utom personlig assistans) kan ansöka om undantag från regler om minst 11 timmars dygnsvila. Varje undantag förutsätter att det inte är möjligt att klara bemanning på annat sätt. En arbetstidsnämnd bedömer ansökningar om dispens för arbetspass upp till 24 timmar.

Arbetstidsnämnden består av ledamöter från berörda fackliga organisationer, SKR och Sobona, samt en oberoende ordförande. Nämndens uppdrag är att pröva frågor, tolkningar och dispensärenden kring de nya reglerna om dygnsvila.

Tid för behandling av dispensansökan: Drygt 70 ansökningar har kommit in till nämnden, de flesta efter jul. Man räknar med att en ansökan tar 4–6 veckor att hantera. Om det krävs kompletterande information från arbetsgivaren kan det ta längre tid. Den 8 februari hade man tagit beslut i tre ärenden.

Personlig assistans: Efter lokala mbl-förhandlingar tas ärendet vidare till kommunstyrelsen som fattar det slutliga beslutet. Därefter ska beslutet anmälas till centrala parter (SKR/Sobona, samt facklig organisation) innan det kan tillämpas. Arbetstidsnämnden har möjlighet att överpröva en arbetsgivares beslut om undantag.

Källa: SKR

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024