Ny uppfinning renar vatten från kvicksilver
En ny metod gör det möjligt att ta bort mer än 99 procent av kvicksilvret i en vattenlösning. Foto: Anders Wiklund/TT


Kvicksilver är enligt WHO ett av de skadligaste ämnena för människors hälsa. Nu har en ny reningsmetod tagits fram som tar bort i princip allt av det farliga ämnet.

"Vår metod gör det möjligt att ta bort mer än 99 procent av kvicksilvret i en vattenlösning. Det går att rena vatten så att det med god marginal klarar etablerade gränsvärden för säkert dricksvatten", säger Björn Wickman, forskningsledare vid institutionen för fysik på Chalmers, i ett pressmeddelande.

Tillsammans med forskarkollegan Cristian Tunsu har han i två år arbetat med en elektrokemisk process för att rena vatten. Deras metod bygger på att tungmetalljonerna försvinner från vattnet genom att bilda en legering med en annan metall. Uppfinningen kan beskrivas som en metallplatta av platina som binder specifika tungmetaller till sig.

Nu har forskarna, genom det nystartade företaget Atium, sökt patent för sin uppfinning. Förhoppningen är att den i framtiden ska kunna användas bland annat till miljösanering, rening av dricksvatten och i olika typer av industrier.

"Idag finns det inte någon etablerad teknik som klarar av att rena stora mängder vatten från låga, men ändå mycket skadliga, koncentrationer av kvicksilver. Även industrin behöver bättre metoder för att ytterligare kunna minska mängden kvicksilver som släpps ut i naturen", säger Wickman.

(TT)

Fakta

Kvicksilver

(TT)

Ett sällsynt, metalliskt grundämne.

Kemiskt tecken: Hg (av grekiska hydrargyros, "vattensilver").

Sprids i luften från bland annat förbränning av kol och olika industriprocesser.

Förekommer i olika former. Metylkvicksilver är mycket giftigt och skadar det centrala nervsystemet.

Höga halter kvicksilver i fisk är ett välkänt miljöproblem.

Källor: Kemikalieinspektionen och NE