Nationell strategi för att förebygga våld mot barn
Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten och tidigare barnombudsman under många år, har utsetts till särskild utredare av en nationell strategi för att stoppa våld mot barn inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Foto: Jannice Thelander/Specialpedagogiska skolmyndigheten.


Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Det skriver Arbetsmarknadsdepartementet i ett pressmeddelande.

Regeringen anser att Sverige är och ska vara ett föregångsland i arbetet för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Och även om mycket har gjorts för att skydda barnen så utsätts fortfarande många barn för våld och övergrepp och mörkertalet är sannolikt stort.

Stenevi: ”Angelägen”

– Att barn tvingas växa upp med våld och övergrepp är oacceptabelt. Det krävs ett sammanhållet, långsiktigt och strategiskt arbete för att säkerställa barns rättigheter och åtgärda det som inte fungerar i praktiken. Därför är den här utredningen så angelägen, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) i pressmeddelandet.

Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten och tidigare barnombudsman under många år, har utsetts till särskild utredare. Han ska ta fram förslag till mål för det långsiktiga arbetet att förebygga och bekämpa våld mot barn, samt identifiera brister och möjliga åtgärder.

Helhetsperspektiv

Enligt departementet ska strategin lägga fram ett helhetsperspektiv och göra det möjligt att ha en samlad inriktning för arbetet med att förebygga och bekämpa våld mot barn under de kommande tio åren.

– Liberalerna har länge drivit på för behovet av en nationell strategi avseende våld mot barn och det är glädjande att vi nu kan ta ytterligare steg mot att det blir verklighet, säger Juno Blom, partisekreterare i Liberalerna, i pressmeddelandet.

– Det är viktigt att strategin anlägger ett helhetsperspektiv för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Beslutet om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.