loadingMalmö Opera finansieras av allmännyttans hyresintäkter, anser en hyresgäst som har räknat ut att han betalar runt 5 000 kronor för mycket för sin lägenhet per år på grund av kommunal omfördelning. Foto: Katja Tauberman
Malmö Opera finansieras av allmännyttans hyresintäkter, anser en hyresgäst som har räknat ut att han betalar runt 5 000 kronor för mycket för sin lägenhet per år på grund av kommunal omfördelning. Foto: Katja Tauberman
Inrikes

Myndigheter missar miljardfusk i kommunala bostadsbolag

Glenn Mattsing

En stor granskning av Sveriges kommunala bostadsbolag visar att runt 1,4 miljarder kronor i hyresinbetalningar har omfördelats i brott mot allbolagen — ofta till kommunens moderbolag för att finansiera förlustverksamhet.

I januari kunde Epoch Times, med hjälp av två förtroendevalda revisorer, visa hur Göteborgs kommun kontinuerligt flyttar vinstpengar från allmännyttans bostadsbolag till ett moderbolag för att finansiera bland annat kulturverksamhet som år efter år går med förlust.

Revisorerna räknade ut att den genomsnittlige hyresgästen betalade cirka 7 000 kronor extra per lägenhet under åren 2017 till 2022 på grund av för stora koncernbidrag. Därtill kommer hyreshöjningar som resultat av dessa koncernbidrag. Nu finns siffror för hela landet.

Så gick kartläggningen till

Genom att hämta statistik från Boverkets bostadsmarknadsenkät från år 2021 har samtliga allmännyttiga, kommunala bostadsbolag kunnat analyseras. Deras årsredovisningar och värdeöverföringar har sedan granskats och jämförts med Boverkets insamlade uppgifter om värdeöverföringar.

De kommunala bostadsbolag som inte har redovisat sina stora värdeöverföringar till Boverket, men gjort överföringar enligt sin årsredovisning, har därmed enkelt kunnat skiljas ut.

Villkoren för värdeöverföringar för allmännyttiga kommunala bostadsbolag regleras i den så kallade allbolagen som medger värdeöverföringar i huvudsak i form av utdelning och koncernbidrag.

Granskningen är översiktlig. Med översiktlig menas att uppgifter har inhämtats ur årsredovisningar utan att ytterligare söka efter förklaringar till brister och avvikelser.

Samtliga bostadsbolag som har fått ”anmärkning” för att till exempel inte redovisa stora värdeöverföringar finns listade efter län här.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMalmö Opera finansieras av allmännyttans hyresintäkter, anser en hyresgäst som har räknat ut att han betalar runt 5 000 kronor för mycket för sin lägenhet per år på grund av kommunal omfördelning. Foto: Katja Tauberman
Malmö Opera finansieras av allmännyttans hyresintäkter, anser en hyresgäst som har räknat ut att han betalar runt 5 000 kronor för mycket för sin lägenhet per år på grund av kommunal omfördelning. Foto: Katja Tauberman
Inrikes

Myndigheter missar miljardfusk i kommunala bostadsbolag

Glenn Mattsing

En stor granskning av Sveriges kommunala bostadsbolag visar att runt 1,4 miljarder kronor i hyresinbetalningar har omfördelats i brott mot allbolagen — ofta till kommunens moderbolag för att finansiera förlustverksamhet.

I januari kunde Epoch Times, med hjälp av två förtroendevalda revisorer, visa hur Göteborgs kommun kontinuerligt flyttar vinstpengar från allmännyttans bostadsbolag till ett moderbolag för att finansiera bland annat kulturverksamhet som år efter år går med förlust.

Revisorerna räknade ut att den genomsnittlige hyresgästen betalade cirka 7 000 kronor extra per lägenhet under åren 2017 till 2022 på grund av för stora koncernbidrag. Därtill kommer hyreshöjningar som resultat av dessa koncernbidrag. Nu finns siffror för hela landet.

Så gick kartläggningen till

Genom att hämta statistik från Boverkets bostadsmarknadsenkät från år 2021 har samtliga allmännyttiga, kommunala bostadsbolag kunnat analyseras. Deras årsredovisningar och värdeöverföringar har sedan granskats och jämförts med Boverkets insamlade uppgifter om värdeöverföringar.

De kommunala bostadsbolag som inte har redovisat sina stora värdeöverföringar till Boverket, men gjort överföringar enligt sin årsredovisning, har därmed enkelt kunnat skiljas ut.

Villkoren för värdeöverföringar för allmännyttiga kommunala bostadsbolag regleras i den så kallade allbolagen som medger värdeöverföringar i huvudsak i form av utdelning och koncernbidrag.

Granskningen är översiktlig. Med översiktlig menas att uppgifter har inhämtats ur årsredovisningar utan att ytterligare söka efter förklaringar till brister och avvikelser.

Samtliga bostadsbolag som har fått ”anmärkning” för att till exempel inte redovisa stora värdeöverföringar finns listade efter län här.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024