loadingFör svensk del innebär EU-beslutet inget krav på renovering. Befintliga byggnader ska dock ha nått nollutsläpp till 2050. Foto: Eva Sagerfors
För svensk del innebär EU-beslutet inget krav på renovering. Befintliga byggnader ska dock ha nått nollutsläpp till 2050. Foto: Eva Sagerfors
Inrikes

EU-beslut: Svenska fastighetsägare slipper renoveringstvång

Eva Sagerfors

Europaparlamentet beslutade nyligen om krav på fastigheters energiprestanda. Efter farhågor om renoveringskostnader på en halv miljon kronor för villaägare kan Jonathan Lindgren vid Villaägarnas riksförbund nu ge ett lugnande besked.

Under EU:s förhandlingar om krav för att öka fastigheters energiprestanda, en del av energieffektiviseringsdirektivet, har flera röster varnat för att svenska fastighetsägare ska tvingas till renovering av sina fastigheter, med stora kostnader som följd.

Villaägarnas riksförbund har bevakat processen fram till beslut och uppmärksammat risker med direktivet. Jonathan Lindgren är samhällspolitisk expert vid förbundet.

Bidrag för energieffektivisering

Bidraget för energieffektivisering i småhus har funnits att söka sedan juli 2023. För att få bidrag måste man äga och bo stadigvarande i småhuset. Småhuset ska värmas upp med antingen direktverkande el eller genom ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el eller genom gasförbränning. Tappvarmvattnet måste värmas upp av el eller gasförbränning.

Bidrag kan sökas för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet och på klimatskärmen, om man först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet.

Bidrag ges för högst 50 procent av materialkostnaderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemåtgärder och 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Lägsta bidrag är 10 000 kronor, vilket innebär att åtgärderna måste ha kostat minst 20 000 kronor.

Boverket tar emot ansökningar, men länsstyrelserna i respektive län handlägger och tar beslut.

Regeringen har avsatt 1,2 miljarder kronor till stödet för 2023–2025.

Källa: Boverket

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingFör svensk del innebär EU-beslutet inget krav på renovering. Befintliga byggnader ska dock ha nått nollutsläpp till 2050. Foto: Eva Sagerfors
För svensk del innebär EU-beslutet inget krav på renovering. Befintliga byggnader ska dock ha nått nollutsläpp till 2050. Foto: Eva Sagerfors
Inrikes

EU-beslut: Svenska fastighetsägare slipper renoveringstvång

Eva Sagerfors

Europaparlamentet beslutade nyligen om krav på fastigheters energiprestanda. Efter farhågor om renoveringskostnader på en halv miljon kronor för villaägare kan Jonathan Lindgren vid Villaägarnas riksförbund nu ge ett lugnande besked.

Under EU:s förhandlingar om krav för att öka fastigheters energiprestanda, en del av energieffektiviseringsdirektivet, har flera röster varnat för att svenska fastighetsägare ska tvingas till renovering av sina fastigheter, med stora kostnader som följd.

Villaägarnas riksförbund har bevakat processen fram till beslut och uppmärksammat risker med direktivet. Jonathan Lindgren är samhällspolitisk expert vid förbundet.

Bidrag för energieffektivisering

Bidraget för energieffektivisering i småhus har funnits att söka sedan juli 2023. För att få bidrag måste man äga och bo stadigvarande i småhuset. Småhuset ska värmas upp med antingen direktverkande el eller genom ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el eller genom gasförbränning. Tappvarmvattnet måste värmas upp av el eller gasförbränning.

Bidrag kan sökas för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet och på klimatskärmen, om man först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet.

Bidrag ges för högst 50 procent av materialkostnaderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemåtgärder och 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Lägsta bidrag är 10 000 kronor, vilket innebär att åtgärderna måste ha kostat minst 20 000 kronor.

Boverket tar emot ansökningar, men länsstyrelserna i respektive län handlägger och tar beslut.

Regeringen har avsatt 1,2 miljarder kronor till stödet för 2023–2025.

Källa: Boverket

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024