Människorättsexpert till Sveriges regering: Säg stopp till Kinas organskörd
Utredaren och människorättsadvokaten David Matas gästade Sveriges riksdag den 19 september 2019. Foto: Epoch Times


När utredaren och människorättsadvokaten David Matas mötte svenska riksdagsledamöter nyligen fick de inte bara veta omfattningen av kinesiska regimens organskörd från samvetsfångar, utan fick också en rad rekommendationer. För trots att denna statliga organhandel varit känd sedan 2006 har Sverige inte vidtagit åtgärder.

Kanadensaren David Matas gästade Sveriges riksdag den 19 september och hans budskap var tydligt: bevisen finns, sätt igång och gör det ni kan.

Tillsammans med före detta kanadensiske parlamentsledamoten David Kilgour har David Matas gjort en oberoende utredning kring kinesiska regimens organstölder från samvetsfångar, där den största gruppen är utövare av Falun Gong.

Falun Gong, som är en traditionell qigongmetod, började spridas i Kina i början av 1990-talet och blev snabbt populär. När antalet utövare var 70-100 miljoner och då överskred antalet medlemmar i kinesiska kommunistpartiet startade partiets dåvarande ledare en förföljelse mot Falun Gong. Sedan 1999 har utövare fängslats, torterats, och enligt flera oberoende undersökningar – bestulits på sina organ, som sålts till kineser och västerlänningar.

Matas berättade att en kinesisk kvinna, Annie, hade trätt fram 2006 och berättat om organtransplantationerna från samvetsfångar. Hennes före detta man var en av läkarna som utförde dessa transplantationer vid Sujiatun-sjukhuset i Liaoning-provinsen. Matas och Kilgour började undersöka om det var sant att storskalig organstöld förekommer i Kina, från samvetsfångar som utövar Falun Gong. Den kinesiska regimen förnekade detta.

– Beviskedjan för att motbevisa detta ledde ingen vart. Beviskedjan med bevis för att det sker gav många bevis, sade Matas.

I flera rapporter presenterar utredarna bevis, inte bara för att det hände där Annies före detta man arbetade, utan runt om i Kina, och inte bara under den perioden, utan med start ett år efter förföljelsen av Falun Gong började och fram till att rapporten gavs ut i juni 2006. Tillsammans med den undersökande journalisten Ethan Gutmann gav de ut den senaste rapporten Bloody Harvest/The Slaughter – an update, 2016. I den visar de att den kinesiska, officiella statistiken för antal transplantationer per år i Kina i själva verket var tio gånger så stor. Det var 100 000 snarare än 10 000 per år, berättade Matas.

I år slog den oberoende China tribunal, där Matas var en av sju medlemmar, fast att ”Det här övergreppet pågår bortom rimligt tvivel och att det är ett brott mot mänskligheten", sade han.

Åtgärder

Andra länder har vidtagit åtgärder för att hjälpa till att stoppa den kinesiska statens organhandel. Matas rekommenderade Sverige att följa deras exempel, både som eget land gentemot Kina och i olika europeiska sammanslutningar.

Till exempel kan Sverige döma människor för brott mot mänskliga rättigheter, om människor som är involverade i dessa brott befinner sig i Sverige.

– Vi har många identifierade namn på förövare, sade Matas.

Sverige kan också utveckla en mer specifik etik för att hantera saken; till exempel innan patienter åker utomlands och vad läkare ska göra när människor kommer tillbaka efter att ha köpt ett organ utan ”donatorns” medgivande.

Han ville också se lagar kring ”Body exhibits” (utställningar med människokroppar) som finns i Sverige, och där källan ofta är densamma.

Matas tog upp en resolution som antogs 2013 av Europaparlamentet, där medlemsländerna rekommenderas att officiellt fördöma organstöld i Kina och informera bland sina medborgare som ska resa till Kina. Han sade att Sverige inte har agerat efter rekommendationen.

– Jag ber er att göra det, sade han.

Han berättade också att Europarådets konvention om handel med mänskliga organ har ratificerats av 9 och undertecknats av 15 länder sedan 2015, men att Sverige inte är ett av dem.

– Jag uppmuntrar er att göra det, sade han.

Sverige kan också använda sin rätt att uttala sig i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Den 15 september tog Sverige upp Kina, Tibet och Xinjiang, men sade inget om Falun Gong, kristna eller den statliga organhandeln, sade han.

– Det borde ni göra.

Totalitär regim

Vid seminariet deltog också Kina-kännaren Manyan Ng. Han gav en bakgrund till hur sådant här kan hända i Kina och hur det kan pågå så länge utan att någon har satt stopp för det.

– Vi har att göra med den värsta totalitära regimen i historien. Jag överdriver inte, sade han.

Läkare, poliser och sjuksköterskor är involverade i organskörden. Antingen vet de inte vad det handlar om eller så kan det bero på dålig moral, sade han.

Kina-kännaren Manyan Ng. Foto: Epoch Times

Han berättade att sedan kinesiska kommunistpartiet kom till makten 1949 har de haft en ”master plan”; att förstöra moralen. Genom att systematiskt förstöra den traditionella kinesiska kulturen har de kunnat införa sin ”partikultur” och därigenom bryta ner moralen.

På grund av att det inte finns några oberoende medier i Kina kan folket hjärntvättas, sade han.

Hela Kina är en hjärntvättningsmaskin.

- Manyan Ng, Kina-kännare

– Hela Kina är en hjärntvättningsmaskin ska ni veta och kommunistpartiet har en annan master plan, inte bara att förstöra kulturen. De vill ha världsherravälde.

Han förklarade att de vill komma dit utan att använda kanoner och raketer; istället kontrollerar de media och använder ekonomin som vapen.

– Den svenska ekonomin är mycket insyltad i kinesisk ekonomi.

Vad gäller media så utnyttjar de den demokratiska friheten i demokratiska länder och infiltrerar i media. De köper aktier i utländska medier och när de vill så kontrollerar de medierna. Han nämnde också 5G-teknologin som ett av Kinas vapen och berättade att Huawei, som är en del av partiet och Folkets Befrielsearmé, nu har kontrakt med 68 länder i världen. Han berättade att IT-system som tillhör Kina alla lagrar information om personer som är känsliga eller inflytelserika, som till exempel politiker.

Finns anledning till oro

Seminariet arrangerades av fyra riksdagsledamöter från Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. En av dem, Lotta Johnsson Fornarve (V), och andre vice talman, sade att seminariet var ovanligt välbesökt.

– Jag är glad över att vi har ett så brett deltagande på seminariet. Det visar att det finns ett brett engagemang i riksdagen, sade hon.

Hon sade att det behövs mer information om mänskliga rättigheter, till exempel gällande illegala transplantationer av mänskliga organ. Hon ser också åtgärder som Sverige kan vidta.

– Vi måste på allvar börja diskutera hur vi kan minska eller förändra de ekonomiska kopplingarna till Kina och koppla dem till mänskliga rättigheter. När det gäller organhandel så har det kommit fram ett förslag att vi skulle kunna ta fram en lag som förbjuder svenska medborgare att resa till Kina för de här illegala transplantationerna.

Andra länder som har stiftat liknande lagar är Israel och Spanien. 

Kinas brott mot mänskliga rättigheter har pågått länge och med Kinas ökande inflytande över världsekonomin finns det anledning till oro.

– Jag känner mig ganska oroad. Kina som maktspelare i världen har kommit så pass långt så det är svårt, men inte omöjligt.

Det är viktigt att prata mer öppet om mänskliga rättigheter och att göra makthavare medvetna om läget, säger hon.

"Större än vi tror"

Alexander Christiansson, riksdagsledamot för SD, fick en fördjupad bild av Kina.

– Hotet från öst är känt, men det är större än vi tror. När vi ser vad som händer under ytan i Kina, så känner jag att det här är allvarligare än vad vi har trott.

Så vad kan Sverige göra?

– Det finns finansiella investeringar och vi behöver vara mer försiktiga när vi investerar och vad vi investerar i. Och vilken makt vi ger till olika länder, säger han.

"Går under radarn"

Ann-Sofie Alm, riksdagsledamot för M och en av arrangörerna, knöt an till den nya Kina-strategin som regeringen håller på att ta fram och sade att det behövs fakta för att kunna ta beslut och stifta lagar.

– Vi måste öka medvetenheten för vad det är för några som är vår handelspartner, sade hon.

– Det viktigaste som kom fram idag är att man får fakta på bordet att det är en kriminell stat vi har att göra med. De har en agenda som kanske inte syns direkt i de fina handelskontrakten, utan det här är någonting som ligger bakom och som det kinesiska folket får betala för.

Några åtgärder mot de statliga organstölderna har inte gjorts i Sverige. Vad behöver vi göra?

– Den svenska regeringen måste sätta press på sig själva för att uttala vad det här handlar om.

Tillsammans med EU kan regeringen också ta fram underlag för att ställa de skyldiga inför rätta, sade hon.

Vi pratar om ett folkmord, och det går under radarn. Det är helt otroligt att vi inte har gjort någonting åt det förut.

- Ann-Sofie Alm, riksdagsledamot (M)

– Vi pratar om ett folkmord, och det går under radarn. Det är helt otroligt att vi inte har gjort någonting åt det förut.

Hur bör vi ta oss an Kina?

– Kina är en stor makt och större vill de bli, men ska vi lyckas behålla friheten i vår värld och samtidigt i första ledet nu befria friheten i Kina för Kinas folk, då måste vi stå upp tillsammans.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.