loadingEn mamma som har förlorat vårdnaden om sitt barn hävdar att socialsekreterare har skrivit om ett läkarutlåtande och fabricerat en orosanmälan i syfte att hindra henne från att få vårdnaden. Personen på bilden är inte kopplad till texten. Foto: Shutterstock
En mamma som har förlorat vårdnaden om sitt barn hävdar att socialsekreterare har skrivit om ett läkarutlåtande och fabricerat en orosanmälan i syfte att hindra henne från att få vårdnaden. Personen på bilden är inte kopplad till texten. Foto: Shutterstock
Inrikes

Mamma anklagar socialen för falsk anmälan

Glenn Mattsing

Socialtjänstens allt svårare situation diskuteras nu ofta. I Örebro har ett beslut skapat en dispyt då ingen kan bevisa ursprunget till en orosanmälan som har legat till grund för beslut även inom förvaltningsrätten.

En 14-årig flicka från Örebro har blivit omhändertagen och placerad på stödboenden baserat på bland annat en orosanmälan som socialtjänsten hävdar kommer från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Mamman å sin sida hävdar att orosanmälan är fabricerad då ingen vill kännas vid ursprunget till anmälan, och att syftet ska vara att ge pappan fördel i den tvist som finns kring vårdnaden av barnet.

Orosanmälan användes också som underlag till ett beslut om fullständig umgängesbegränsning för mamman, efter att hon först hade förlorat vårdnaden om sin dotter. I orosanmälan beskriver den nu tjänstlediga socialsekreteraren att en flicka född år 2009 har blivit inlagd på BUP i Borås – där flickan bodde vid tillfället – och att hon for illa av att vara med mamman. I ett telefonsamtal med en sjuksköterska på BUP ska socialtjänsten ha fått information om att flickan har blivit hårt styrd av mamman.

Orosanmälan

Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Förra året presenterade Socialstyrelsen en kartläggning av orosanmälningar till landets socialtjänster. Det totala antalet visade sig vara så stort som 422 000 stycken, vilket är en ökning med 27 procent sedan 2018.

Det kan jämföras med det sex gånger större Storbritannien och deras omkring 650 000 anmälningar för motsvarande period.

Källa: Socialstyrelsen

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEn mamma som har förlorat vårdnaden om sitt barn hävdar att socialsekreterare har skrivit om ett läkarutlåtande och fabricerat en orosanmälan i syfte att hindra henne från att få vårdnaden. Personen på bilden är inte kopplad till texten. Foto: Shutterstock
En mamma som har förlorat vårdnaden om sitt barn hävdar att socialsekreterare har skrivit om ett läkarutlåtande och fabricerat en orosanmälan i syfte att hindra henne från att få vårdnaden. Personen på bilden är inte kopplad till texten. Foto: Shutterstock
Inrikes

Mamma anklagar socialen för falsk anmälan

Glenn Mattsing

Socialtjänstens allt svårare situation diskuteras nu ofta. I Örebro har ett beslut skapat en dispyt då ingen kan bevisa ursprunget till en orosanmälan som har legat till grund för beslut även inom förvaltningsrätten.

En 14-årig flicka från Örebro har blivit omhändertagen och placerad på stödboenden baserat på bland annat en orosanmälan som socialtjänsten hävdar kommer från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Mamman å sin sida hävdar att orosanmälan är fabricerad då ingen vill kännas vid ursprunget till anmälan, och att syftet ska vara att ge pappan fördel i den tvist som finns kring vårdnaden av barnet.

Orosanmälan användes också som underlag till ett beslut om fullständig umgängesbegränsning för mamman, efter att hon först hade förlorat vårdnaden om sin dotter. I orosanmälan beskriver den nu tjänstlediga socialsekreteraren att en flicka född år 2009 har blivit inlagd på BUP i Borås – där flickan bodde vid tillfället – och att hon for illa av att vara med mamman. I ett telefonsamtal med en sjuksköterska på BUP ska socialtjänsten ha fått information om att flickan har blivit hårt styrd av mamman.

Orosanmälan

Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Förra året presenterade Socialstyrelsen en kartläggning av orosanmälningar till landets socialtjänster. Det totala antalet visade sig vara så stort som 422 000 stycken, vilket är en ökning med 27 procent sedan 2018.

Det kan jämföras med det sex gånger större Storbritannien och deras omkring 650 000 anmälningar för motsvarande period.

Källa: Socialstyrelsen

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024