loadingSocialförvaltningen omfattar socialtjänsten och finns i alla kommuner. Den ansvarar för stöd enligt socialtjänstlagen. Foto: Jeppe Gustafsson
Socialförvaltningen omfattar socialtjänsten och finns i alla kommuner. Den ansvarar för stöd enligt socialtjänstlagen. Foto: Jeppe Gustafsson
Inrikes

Socialsekreterare: Telefonsamtal borde få spelas in

Eva Sagerfors

Flera myndigheter har möjlighet att spela in telefonsamtal i hotsituationer. Socialsekreteraren Maria Rennerstam vill nu att man utreder möjligheten att göra det även hos socialtjänsten när det gäller försörjningsstöd, för en ökad rättssäkerhet.

Ungefär 600 namn finns nu på Maria Rennerstams namninsamling för att socialtjänsten ska få spela in telefonsamtal. Sedan 2015 har hon som vikarierande socialsekreterare arbetat med ekonomiskt stöd (tidigare socialbidrag) hos socialtjänsten. Mötena med människor är det hon uppskattar mest.

– Jag tycker om att få möta olika livsöden. Man träffar människor i en sårbar situation och det ska man ha respekt för. De kan öppna sig som de inte skulle våga göra någon annanstans.

Inspelning hos myndigheter

Försäkringskassan spelar enbart in samtal i talsvarsfunktionen. Syftet med att spela in kunden är att kunna identifiera var samtalet ska inom organisationen.

Kronofogden har möjlighet att spela in samtal i hotsituationer. Även om det sker så är det inte vanligt förekommande.

Migrationsverket: Personal på Kontaktcenter har möjlighet att spela in inkommande telefonsamtal om man upplever att samtalet är hotfullt. Den enskilde medarbetaren som har tagit emot samtalet kan uppleva att det framförs ett hot mot honom/henne, mot annan personal på Migrationsverket eller mot Migrationsverket som myndighet. Inspelningarna med hot som leder till polisanmälan lagras. Om händelsen inte leder till en polisanmälan raderas inspelningarna senast efter tre dagar. Inspelningen kan komma att lämnas ut som allmän handling efter sekretessprövning under den tid inspelningarna är tillgängliga, och inte gallrade.

Källa: Försäkringskassan, Kronofogden, Migrationsverket

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingSocialförvaltningen omfattar socialtjänsten och finns i alla kommuner. Den ansvarar för stöd enligt socialtjänstlagen. Foto: Jeppe Gustafsson
Socialförvaltningen omfattar socialtjänsten och finns i alla kommuner. Den ansvarar för stöd enligt socialtjänstlagen. Foto: Jeppe Gustafsson
Inrikes

Socialsekreterare: Telefonsamtal borde få spelas in

Eva Sagerfors

Flera myndigheter har möjlighet att spela in telefonsamtal i hotsituationer. Socialsekreteraren Maria Rennerstam vill nu att man utreder möjligheten att göra det även hos socialtjänsten när det gäller försörjningsstöd, för en ökad rättssäkerhet.

Ungefär 600 namn finns nu på Maria Rennerstams namninsamling för att socialtjänsten ska få spela in telefonsamtal. Sedan 2015 har hon som vikarierande socialsekreterare arbetat med ekonomiskt stöd (tidigare socialbidrag) hos socialtjänsten. Mötena med människor är det hon uppskattar mest.

– Jag tycker om att få möta olika livsöden. Man träffar människor i en sårbar situation och det ska man ha respekt för. De kan öppna sig som de inte skulle våga göra någon annanstans.

Inspelning hos myndigheter

Försäkringskassan spelar enbart in samtal i talsvarsfunktionen. Syftet med att spela in kunden är att kunna identifiera var samtalet ska inom organisationen.

Kronofogden har möjlighet att spela in samtal i hotsituationer. Även om det sker så är det inte vanligt förekommande.

Migrationsverket: Personal på Kontaktcenter har möjlighet att spela in inkommande telefonsamtal om man upplever att samtalet är hotfullt. Den enskilde medarbetaren som har tagit emot samtalet kan uppleva att det framförs ett hot mot honom/henne, mot annan personal på Migrationsverket eller mot Migrationsverket som myndighet. Inspelningarna med hot som leder till polisanmälan lagras. Om händelsen inte leder till en polisanmälan raderas inspelningarna senast efter tre dagar. Inspelningen kan komma att lämnas ut som allmän handling efter sekretessprövning under den tid inspelningarna är tillgängliga, och inte gallrade.

Källa: Försäkringskassan, Kronofogden, Migrationsverket

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024