loadingIllustration: Jens Almroth
Illustration: Jens Almroth
Ledare

Vad ligger bakom regeringarnas vaccinutpressning?

Epoch Times ledarredaktion
Uppdaterad 2023-01-14Publicerad 2022-01-12

För några veckor sedan varnade vi på ledarplats för att det vaccinpass som just införts var att anträda ett sluttande plan. Tyvärr tvingas vi konstatera att den varningen inte blivit mindre aktuell sedan dess.

I dagarna gick regeringen ut med nya åtgärder som innebär att man utökar möjligheten till att använda vaccinpass till även bland annat "handelsplatser". Tanken på att ovaccinerade i princip inte ska kunna gå och handla mat har alltså redan väckts, även om ingen så klart ännu talar i dessa termer. Men att tanken väcks är en förutsättning för nästa steg, precis som införandet var en förutsättning för de utvidgningar som nu gjorts. Det är tydligt att regeringen åtminstone har det som en framtida möjlighet.

Samtidigt medger Folkhälsomyndigheten att den huvudsakliga nyttan man tänker sig med vaccinpass är att inte för många ovaccinerade ska samlas på en och samma plats och riskera att bli allvarligt sjuka vid eventuell spridning. Att vaccinet skulle vara verksamt för att minska själva spridningen har i undersökningar visat sig inte stämma, något som läkaren Nils Littorin påpekar i en debattartikel i GP. Ändå måste det rimligen vara det enda grundargument som faktiskt skulle kunna motivera att vaccinpass alls används.

Mest lästa

loadingIllustration: Jens Almroth
Illustration: Jens Almroth
Ledare

Vad ligger bakom regeringarnas vaccinutpressning?

Epoch Times ledarredaktion
Uppdaterad 2023-01-14Publicerad 2022-01-12

För några veckor sedan varnade vi på ledarplats för att det vaccinpass som just införts var att anträda ett sluttande plan. Tyvärr tvingas vi konstatera att den varningen inte blivit mindre aktuell sedan dess.

I dagarna gick regeringen ut med nya åtgärder som innebär att man utökar möjligheten till att använda vaccinpass till även bland annat "handelsplatser". Tanken på att ovaccinerade i princip inte ska kunna gå och handla mat har alltså redan väckts, även om ingen så klart ännu talar i dessa termer. Men att tanken väcks är en förutsättning för nästa steg, precis som införandet var en förutsättning för de utvidgningar som nu gjorts. Det är tydligt att regeringen åtminstone har det som en framtida möjlighet.

Samtidigt medger Folkhälsomyndigheten att den huvudsakliga nyttan man tänker sig med vaccinpass är att inte för många ovaccinerade ska samlas på en och samma plats och riskera att bli allvarligt sjuka vid eventuell spridning. Att vaccinet skulle vara verksamt för att minska själva spridningen har i undersökningar visat sig inte stämma, något som läkaren Nils Littorin påpekar i en debattartikel i GP. Ändå måste det rimligen vara det enda grundargument som faktiskt skulle kunna motivera att vaccinpass alls används.

Rekommenderat