Ledare: Framtiden för fri press i Hongkong osäker
Byggdamm på tryckpressen vid Epoch Times tryckeri i Hongkong efter en attack den 12 april 2021. Foto: Adrian Yu


Det främsta uppdrag en nyhetstidning har är att granska makten åt folket. I Kina däremot är en tidning ett verktyg för makten att kontrollera folket med. Två skilda världar.

Med Jimmy Lai, Apple Dailys grundare, i fängelse så ser det ut som att den enda fria tidningen i Hongkong har kommit att bli Epoch Times. Självklart kan Peking inte acceptera en fri press, och kommer aldrig att göra det.

Politiker, journalister, experter och organisationer runt om i världen har fördömt den senaste attacken på tidningens tryckpress då fyra maskbeklädda män – varav två med släggor – krossade maskiner och datorer. Ingen i personalen skadades som tur var. Hongkongupplagan av Epoch Times har tvingats avbryta sin verksamhet, hur länge är osäkert.

Även svenska politiker har uttalat sig. Andre vice talman och ledamot i riksdagen, Lotta Johnsson Fornarve (V), säger att omvärlden måste fortsätta att protestera när det sker övergrepp mot yttrandefriheten och fri media.

– Attacken är självklart ett fruktansvärt angrepp på demokratin och visar på att utvecklingen går åt fel håll i Hongkong.

Europaparlamentarikern David Lega (KD), beklagar attacken djupt och ser angreppet som oerhört allvarligt.

– När man går på och motarbetar granskande media som Epoch Times är, så gör man det av två orsaker. Det ena är att man motsätter sig demokrati och mänskliga fri- och rättigheter, och det andra är att man har någonting att dölja. Båda de skälen är oacceptabla, säger han.

Riksdagsledamot Markus Wiechel (SD) lyfter fram Epoch Times och ställer en skriftlig fråga till utrikesminister Ann Linde (S) om vilka åtgärder hon ämnar vidta ”för att skydda och stärka oberoende medier i inte minst auktoritära länder”. Linde svarar bland annat att regeringen ”arbetar aktivt med att stärka ansvarsutkrävande för våld, hot om våld och andra typer av trakasserier mot utövare av yttrandefriheten”.

Wiechel sänder en skriftlig kommentar till tidningen. ”Epoch Times fyller en oerhört viktig funktion som en av ytterst få oberoende medier i Hongkong och som dessutom sysslar med ocensurerad granskning, vilket milt uttryckt är en obeskrivligt viktig funktion. Inte minst i dessa tider då vi ser återkommande kränkningar av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter som givetvis också innefattar rätten till press- och yttrandefrihet, behöver de som står upp för dessa okränkbara värden också agera.”

Även Jojje Olsson, svensk journalist bosatt i Taiwan, uttalar sig.

– De återupprepade attackerna mot Epoch Times lokaler i Hongkong, samt myndigheternas uppenbara ointresse av att utreda dessa, är ytterligare ett bevis på att det fria ordet inte värnas i staden, säger han. 

Dock handlar detta inte endast om Hongkong eller fri press. Västvärlden står inför ett vägval. Vill vi fortsätta den världsordning som garanterat oss fred och frihet – Pax Americana – eller vill vi lyda under ”socialism med kinesiska förtecken”.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.