loadingVattenkraft utgör tillsammans med kärnkraft en stabil grund för planer- och reglerbar elproduktion. På bildens syns dammluckorna i Karsefors kraftstation i Lagan, strax öster om Laholm. Foto: Hans Bengtsson
Vattenkraft utgör tillsammans med kärnkraft en stabil grund för planer- och reglerbar elproduktion. På bildens syns dammluckorna i Karsefors kraftstation i Lagan, strax öster om Laholm. Foto: Hans Bengtsson
Krönika

Jan Blomgren: Så byggs en ideal elförsörjning

Jan Blomgren

Om man ska bygga en väl fungerande elförsörjning, vad behöver man tänka på? El är stora och komplexa system där man behöver ta med många olika aspekter i bedömningen. Sverige hade ett nära nog idealt system för 40 år sedan. Sedan dess har politiska beslut lett till dagens elkris. Vad har man missat i denna nedrustning?


En ideal elproduktion innebär i praktiken alltid ett samspel mellan flera olika tekniker för elproduktion, eftersom man har flera olika önskemål att uppfylla. Vilken kombination av tekniker som är mest lämpad skiljer sig från land till land beroende på olika förutsättningar.


Planerbar kraft.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingVattenkraft utgör tillsammans med kärnkraft en stabil grund för planer- och reglerbar elproduktion. På bildens syns dammluckorna i Karsefors kraftstation i Lagan, strax öster om Laholm. Foto: Hans Bengtsson
Vattenkraft utgör tillsammans med kärnkraft en stabil grund för planer- och reglerbar elproduktion. På bildens syns dammluckorna i Karsefors kraftstation i Lagan, strax öster om Laholm. Foto: Hans Bengtsson
Krönika

Jan Blomgren: Så byggs en ideal elförsörjning

Jan Blomgren

Om man ska bygga en väl fungerande elförsörjning, vad behöver man tänka på? El är stora och komplexa system där man behöver ta med många olika aspekter i bedömningen. Sverige hade ett nära nog idealt system för 40 år sedan. Sedan dess har politiska beslut lett till dagens elkris. Vad har man missat i denna nedrustning?


En ideal elproduktion innebär i praktiken alltid ett samspel mellan flera olika tekniker för elproduktion, eftersom man har flera olika önskemål att uppfylla. Vilken kombination av tekniker som är mest lämpad skiljer sig från land till land beroende på olika förutsättningar.


Planerbar kraft.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024