loadingDiabetesläkaren och docenten Magnus Löndahl kritiserar relationen mellan verksamhetschefer och chefsläkare i regionerna. Det finns dock fler problem. Foto: Sofia Drevemo
Diabetesläkaren och docenten Magnus Löndahl kritiserar relationen mellan verksamhetschefer och chefsläkare i regionerna. Det finns dock fler problem. Foto: Sofia Drevemo
Krönika

Krönika: Patientsäkerheten kräver mycket mer än att Lex Maria efterlevs

Anders Mansten

På DN debatt den 7 januari efterlyser docenten, överläkaren och ordföranden för Sveriges diabetesläkare, Magnus Löndahl, med utgångspunkt från sina erfarenheter i Lund, en förändrad chefsorganisation i regionerna.


Löndahl skriver: ”God patientsäkerhet utgör ett av de fundament på vilken svensk sjukvård och förtroendet för densamma vilar. Grundläggande faktorer för att uppnå detta är tillräcklig kompetens, tillräckliga resurser i form av tid, utredningsmöjligheter och vårdplatser samt funktionell kontroll.”

Här brister det betänkligt, menar Magnus Löndahl, därför att sjukhusens verksamhetschefer bär ett tydligt och lagstadgat ansvar för patientsäkerheten, men det gör inte chefsläkarna. Dessutom menar han att de senaste 20 årens kliniksammanslagningar har gjort att chefernas överblick gått förlorad.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingDiabetesläkaren och docenten Magnus Löndahl kritiserar relationen mellan verksamhetschefer och chefsläkare i regionerna. Det finns dock fler problem. Foto: Sofia Drevemo
Diabetesläkaren och docenten Magnus Löndahl kritiserar relationen mellan verksamhetschefer och chefsläkare i regionerna. Det finns dock fler problem. Foto: Sofia Drevemo
Krönika

Krönika: Patientsäkerheten kräver mycket mer än att Lex Maria efterlevs

Anders Mansten

På DN debatt den 7 januari efterlyser docenten, överläkaren och ordföranden för Sveriges diabetesläkare, Magnus Löndahl, med utgångspunkt från sina erfarenheter i Lund, en förändrad chefsorganisation i regionerna.


Löndahl skriver: ”God patientsäkerhet utgör ett av de fundament på vilken svensk sjukvård och förtroendet för densamma vilar. Grundläggande faktorer för att uppnå detta är tillräcklig kompetens, tillräckliga resurser i form av tid, utredningsmöjligheter och vårdplatser samt funktionell kontroll.”

Här brister det betänkligt, menar Magnus Löndahl, därför att sjukhusens verksamhetschefer bär ett tydligt och lagstadgat ansvar för patientsäkerheten, men det gör inte chefsläkarna. Dessutom menar han att de senaste 20 årens kliniksammanslagningar har gjort att chefernas överblick gått förlorad.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024