loadingDet är de skötsamma eleverna som, på grund av att lärare har tappat i auktoritet och och inte kan agera mot olämpligt beteende, har drabbats av stora olägenheter, menar krönikören. Foto: Shutterstock
Det är de skötsamma eleverna som, på grund av att lärare har tappat i auktoritet och och inte kan agera mot olämpligt beteende, har drabbats av stora olägenheter, menar krönikören. Foto: Shutterstock
Kultur

Krönika: Den svenska skolans omvandling - Del 2 av 3

Dan Ahlmark

Del 2 av 3. (Del 1 här)

Beträffande skolan vägleddes socialdemokratin tidigt av idéer från marxister som Dewey, och vid skapandet av grundskolan av vänstermän som Stellan Arvidson med dennes starka engagemang för kommunistiska regimer. Problemet är naturligtvis att marxism vanligen är lika misslyckad på andra områden som på ekonomins.


De problem som fortlöpande orsakats skolan genom dess upplägg, har man försökt lösa genom att sänka kraven på eleverna. Oförmågan att nå mål har förklarats med att skolans undervisning om fakta och teorier varit för svår. Även smärre försök till differentiering av elever gällande enskilda ämnen hindrades eller kritiserades av jämlikhetsskäl. Social segregering sades kunna orsakas också av smärre skillnader. Men just svaga elever från hem utan studietradition har råkat illa ut genom nedvärderingen av kunskap. Social förkunnelse är till ingen nytta för dem, så den valda ansatsen förstärker bara den sociala segregeringen. Och hänsynen till kategorin skoltrötta har inte bemötts, utan i stället har kraven på teoretisk utbildning av dem ökat.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingDet är de skötsamma eleverna som, på grund av att lärare har tappat i auktoritet och och inte kan agera mot olämpligt beteende, har drabbats av stora olägenheter, menar krönikören. Foto: Shutterstock
Det är de skötsamma eleverna som, på grund av att lärare har tappat i auktoritet och och inte kan agera mot olämpligt beteende, har drabbats av stora olägenheter, menar krönikören. Foto: Shutterstock
Kultur

Krönika: Den svenska skolans omvandling - Del 2 av 3

Dan Ahlmark

Del 2 av 3. (Del 1 här)

Beträffande skolan vägleddes socialdemokratin tidigt av idéer från marxister som Dewey, och vid skapandet av grundskolan av vänstermän som Stellan Arvidson med dennes starka engagemang för kommunistiska regimer. Problemet är naturligtvis att marxism vanligen är lika misslyckad på andra områden som på ekonomins.


De problem som fortlöpande orsakats skolan genom dess upplägg, har man försökt lösa genom att sänka kraven på eleverna. Oförmågan att nå mål har förklarats med att skolans undervisning om fakta och teorier varit för svår. Även smärre försök till differentiering av elever gällande enskilda ämnen hindrades eller kritiserades av jämlikhetsskäl. Social segregering sades kunna orsakas också av smärre skillnader. Men just svaga elever från hem utan studietradition har råkat illa ut genom nedvärderingen av kunskap. Social förkunnelse är till ingen nytta för dem, så den valda ansatsen förstärker bara den sociala segregeringen. Och hänsynen till kategorin skoltrötta har inte bemötts, utan i stället har kraven på teoretisk utbildning av dem ökat.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024