loadingGrundskolan har utvecklats till ett av socialdemokratins största misslyckanden, hävdar hävdar krönikören.  Foto: Sofia Drevemo
Grundskolan har utvecklats till ett av socialdemokratins största misslyckanden, hävdar hävdar krönikören.  Foto: Sofia Drevemo
Kultur

Krönika: Den svenska skolans omvandling - Del 1 av 3

Dan Ahlmark

Mycket i uppbyggnaden av det svenska samhället bygger på kollektivism. Det innebär vanligen att individen på olika områden berövas sin handlingsfrihet, det vill säga rätt att besluta, och att man tar liten hänsyn till hennes speciella önskemål och behov. I denna artikel tar vi skolan som ett exempel.


I skolan underordnas individen i mångt och mycket gruppen och hennes utveckling sätts inte i förgrunden utan i stället gruppens. Skolans inriktning syns ibland mindre vara att utveckla eleverna och deras kunskap än att forma dem till lämpliga medlemmar i ett samhälle präglat av viss fientlighet mot individualism.

Grundskolan har också av det skälet utvecklats till ett av socialdemokratins största misslyckanden. Enligt partiets egen uppfattning ses dess politik kanske som framgångsrik eftersom man delvis fått den likformighet och nivellering som partiets skolpolitiker önskade. Fiaskot beträffande lärande och undervisningens kvalitet är i dag dock uppenbart och detta åstadkommer en avsevärd skada på förutsättningarna för Sverige att vidmakthålla en hög och växande standard. Men dessutom offrar man människors potentiella intellektuella kapacitet på ett allvarligt sätt, eftersom den inte får utvecklas i skolan. Skolsystemets olämpliga uppbyggnad och styrning har då medfört, att mängder av svenska barn har skadats och skadas i dag av detta.

Mest lästa

Rekommenderat

loadingGrundskolan har utvecklats till ett av socialdemokratins största misslyckanden, hävdar hävdar krönikören.  Foto: Sofia Drevemo
Grundskolan har utvecklats till ett av socialdemokratins största misslyckanden, hävdar hävdar krönikören.  Foto: Sofia Drevemo
Kultur

Krönika: Den svenska skolans omvandling - Del 1 av 3

Dan Ahlmark

Mycket i uppbyggnaden av det svenska samhället bygger på kollektivism. Det innebär vanligen att individen på olika områden berövas sin handlingsfrihet, det vill säga rätt att besluta, och att man tar liten hänsyn till hennes speciella önskemål och behov. I denna artikel tar vi skolan som ett exempel.


I skolan underordnas individen i mångt och mycket gruppen och hennes utveckling sätts inte i förgrunden utan i stället gruppens. Skolans inriktning syns ibland mindre vara att utveckla eleverna och deras kunskap än att forma dem till lämpliga medlemmar i ett samhälle präglat av viss fientlighet mot individualism.

Grundskolan har också av det skälet utvecklats till ett av socialdemokratins största misslyckanden. Enligt partiets egen uppfattning ses dess politik kanske som framgångsrik eftersom man delvis fått den likformighet och nivellering som partiets skolpolitiker önskade. Fiaskot beträffande lärande och undervisningens kvalitet är i dag dock uppenbart och detta åstadkommer en avsevärd skada på förutsättningarna för Sverige att vidmakthålla en hög och växande standard. Men dessutom offrar man människors potentiella intellektuella kapacitet på ett allvarligt sätt, eftersom den inte får utvecklas i skolan. Skolsystemets olämpliga uppbyggnad och styrning har då medfört, att mängder av svenska barn har skadats och skadas i dag av detta.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024