Kritiken mot gränskontrollerna – värre än vad som varit känt
Sveriges gränskontroller totalsågas av EU-kommissionen. Foto: Nils Meilvang/AFP/Getty Images


Tidigare har EU-kommissionen kritiserat Sverige för att ha en av Europas sämsta gränskontroller. Nu visar det sig att kritiken är mer omfattande än vad som tidigare har varit känt, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

För drygt en månad sedan tog Kvällsposten del av en hemligstämplad rapport som var så pass känslig att man undanhöll den innan valet.

Inspektörerna bakom rapporten sade bland annat att personal på Malmö Airport saknar kunskap om hot- och riskindikationer. På Arlanda har man inte utnyttjat de riskindikationer som tagits fram för att upptäcka återvändande jihadister vid gränserna.

Enligt radiokanalen bryter stora delar av Sveriges gränskontrollversamhet mot EU:s regler.

Ekot har tagit del av den sekretessbelagda rapporten som ännu inte har offentliggjorts.

”Brådskande åtgärder bör vidtas av myndigheterna för att ta itu med de eftersläpningar och luckor som identifierats på såväl strategiska som operativa nivåer”, står det att läsa i den.

Sveriges uppbyggnad och organisation kring hur gränskontrollerna sköts får hård kritik. Polisen, Kustbevakningen, Migrationsverket och Tullen saknar en gemensam struktur och enhetlighet i sättet att arbeta.

– Det är alltid lätt att i efterhand vara efterklok. Om man ska vara efterklok nu så är det så att inför den stora omorganisationen 2015 så försvann den här frågan från dagordningen. Och där gick möjligtvis en möjlighet till att göra någonting bättre lite om intet, säger Patrik Engström, chef för Gränspolisen, till radiokanalen.

Sverige bryter på flera punkter mot Schengenavtalet, ett regelverk som sätter upp en gemensam standard för de europeiska ländernas gränsskydd.

Man får också underkänt vad gäller personalens tillgång till viktiga databaser där man ska göra sökningar i. Detta var redan ett problem 2011 men kvarstår i dag, enligt Ekot.

Enligt radiokanalen finns det en lista på 95 punkter som Sverige behöver åtgärda. Bland annat är båsen, där gränskontrollanterna sitter, placerade så att det är svårt att skärskåda eventuellt misstänkta beteenden bland passagerare.

Enligt Patrik Engström hör dessa punkter eller brister till fem områden: organisering och ledning, resurssättning, kompetensnivåer, riskanalysarbete och it- och teknikstöd.

Han säger till radiokanalen att man kommer att angripa och åtgärda bristerna, men ”det kommer nog att ta fem år”.