Kristersson väntas ge upp i dag
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Foto: Susanne W Lamm/Epoch Times-arkivbild


Ulf Kristerssons plan B gick i stöpet. I dag ska moderatledaren träffa talmannen – enligt uppgift för att ge upp försöken att bilda regering eftersom Centern och Liberalerna ratar hans förslag.

Efter en tids yttre stiltje i regeringsfrågan har mycket hänt på bara ett par dagar:

I fredags presenterade Ulf Kristersson på Facebook sina alternativ om det inte skulle gå att få till en Alliansregering (som han förespråkade med eller utan stöd från Socialdemokraterna).

"Jag kallar förslaget för '3-2-1'. D v s regeringen består av enbart Moderaterna, eller av Moderaterna plus de allianspartier som nu kan och vill ingå i den regeringen", skrev han.

"En svag regering"

Det tog en dag, sedan gick först Jan Björklund (L) ut och sade att Kristerssons alternativ inte var ett alternativ, och strax därpå sade Annie Lööf (C) mer eller mindre samma sak.

– Vi måste pröva de här andra blocköverskridande alternativen. Detta vore en svag regering och dåligt för Sverige. Dessutom riskerar det leda till inflytande för Sverigedemokraterna. Det är ett dåligt alternativ. Vi kommer inte att ta ställning till ett sådant alternativ innan de andra har prövats, sade Jan Björklund vid en pressträff på lördagen.

Väntas ge upp

Ulf Kristersson beklagade sina två partiledarkollegors besked i en skriftlig kommentar, och tillkännagav att han ska träffa talmannen Andreas Norlén klockan 11 i dag, söndag. Enligt Ekot kommer moderatledaren då att meddela att han ger upp försöken att bilda en regering.

Om han gör det lär uppdraget att sondera möjligheterna att bilda en regering lämnas över till en annan partiledare. Enligt regeringsformen har talmannen fyra försök på sig att föreslå en statsminister inför riksdagen. Röstas alla ned ska extraval utlysas inom tre månader.

(Johannes Cleris/TT)

Fakta

Regeringsbildningen

(TT)

När en statsminister ska utses samråder talmannen först med företrädare för varje partigrupp i riksdagen. Därefter överlägger hen med vice talmännen och lämnar förslag till riksdagen.

Riksdagen ska inom fyra dagar rösta om förslaget till statsminister. Om mer än hälften av ledamöterna röstar nej är det förkastat, annars är det godkänt. Alltså kan nedlagda röster påverka utfallet.

Om riksdagen förkastar förslaget ska proceduren upprepas. Om riksdagen röstar ner talmannens förslag fyra gånger avbryts processen och extraval ska hållas inom tre månader.

Källa: Regeringsformen