Kostnaden för Australiens klimatplan: 735 miljarder om året

Robin Batterham, ordförande för Net Zero Australia menar att Australien behöver transformeras för att kunna bli koldioxidneutralt till 2050. Foto: Michael Badley/Getty Images


Australien har ett mycket ambitiöst klimatprogram, med målet att bli koldioxidneutralt 2050. Det kommer dock att kosta rejält, både i pengar och antal arbetare man behöver få fram, enligt en ny studie.
 

Regeringen kommer att behöva investera omkring motsvarande 735 miljarder svenska kronor om året fram till 2050, och dessutom måste man hitta över en miljon utbildade arbetare för att bistå med övergången.

Net Zero Australia är ett partnerskap mellan University of Melbourne, University of Queensland, Princeton University och konsultgruppen Nous Group. Man publicerade sin delrapport den 25 augusti, där man ställer upp fem scenarion för hur landet ska kunna minska utsläppen och vad konsekvenserna tros bli.

En graf visar att de nuvarande investeringarna behöver ökas avsevärt, från under 735 miljarder kronor om året till över 1,1 biljon. Man ska gradvis fasa ut generatorer som använder fossila bränslen till förmån för förnybara energikällor som stora solpanel- och vindkraftsparker, liksom nya överföringssystem.

Australien kommer behöva mellan 1 och 1,3 miljoner arbetare med de rätta tekniska kunskaperna.

I studien noteras även behovet av en betydande ökning av batterilagringskapaciteten, liksom gasdrivna kraftverk för att förse med reservkraft och stabilisering av elnätet när man inte har soloch vindkraft tillgängligt.

En faktor som dock kan få de nuvarande kostnadsberäkningarna att skjuta i höjden är den ökade efterfrågan på framställning av utrustning för förnybar energi när regeringar världen över försöker få bort koldioxiden ur sina ekonomier. Ett bra exempel är den kraftiga prisökningen på litium tidigare i år. Litium är en nyckelkomponent i laddningsbara batterier.

Australien kommer även att behöva mängder av kompetent arbetskraft – mellan 1 och 1,3 miljoner arbetare med de rätta tekniska kunskaperna kommer att behöva sättas i arbete på platser över hela den norra delen av landet. Australiens nuvarande arbetsstyrka ligger på 13,5 miljoner, så det är en betydande mängd jobb som ska tillsättas.

Något annat som man räknar med i studien är att Australien ska bli en stor exportör av grön el. Det här kommer att ge ”stora exportinkomster och en miljon nya australiska jobb”, tror man.

Robin Batterham, ordförande för Net Zero Australias styrningsgrupp, säger att gruppen hoppas ge insikter i hur det kan komma att se ut när landet drar ner sina koldioxidutsläpp.

– Det vi funnit visar att det är oundvikligt. För att kunna bli koldioxidneutralt 2050 måste Australien transformeras. Stora och långsiktiga investeringar krävs inom förnybar energi, elöverföring, leveranskedjan för väte, och mycket mer. Nya kompetenser och utbildningar behövs för att kapitalisera på Australiens potential för grön el, säger han i ett uttalande.

Både den federala regeringen och delstatsregeringarna har redan gett sitt stöd till den snabba omvandlingen av landets energinät. Den federala Labor-regeringen, tillsammans med Australiens gröna parti har drivit igenom ett nytt, högre satt delmål för landet – en utsläppsminskning med 43 procent fram till 2030.

Labor ska även försöka göra om elnätet så att det till 82 procent drivs av förnybar energi. För närvarande genereras omkring 64 procent av Australiens el av koleldade kraftverk.

Regeringen tittar också på att ta itu med standarderna för bränsleeffektivitet för att uppmuntra tillverkare att sälja fler elbilar lokalt. Man har redan meddelat en rad nya skatteförmåner för att minska kostnaderna för att köpa en elbil. De här initiativen har matchats av delstatsregeringarna, där man infört en blandning av olika incitament för att få invånarna att köpa elbilar.