loading


En helikopter flyttar solpaneler till Melbourne Museum i Australien, 2018. Man installerar över 2 700 paneler på på 1 083kW på fyra museer i Melbourne. Foto: Scott Barbour/Getty Images
En helikopter flyttar solpaneler till Melbourne Museum i Australien, 2018. Man installerar över 2 700 paneler på på 1 083kW på fyra museer i Melbourne. Foto: Scott Barbour/Getty Images
Utrikes

Nytt australiskt klimatmål väcker frågor

Daniel Y. Teng Nina Nguyen Rebecca Zhu

Det australiska underhuset har röstat för en ny klimatlag. Det långsiktiga målet för lagen är att koldioxidutsläppen 2030 ska vara minst 43 procent lägre än 2005. Nettonollutsläpp ska nås till 2050. Men lagförslaget väcker också kritiska röster.

Australiens federala Labour-regering, med Anthony Albanese i spetsen, driver just nu på för en hårdare lagstiftning om utsläppsminskningar. Propositionen har röstats igenom av underhuset, med 89 röster mot 55, och kommer nu att läggas fram i senaten. Förslaget motarbetades främst av koalitionen men fick stöd av de gröna, som dock till en början föreslog en målsättning med en minskning av utsläpp med 75 procent till 2030, med nettonollutsläpp till 2035.

– Vi gör inte det här för att försöka minska föroreningarna. Vi gör det här för att försöka stoppa klimatförändringen från att bli en skenande kedjereaktion, sade de grönas ledare Adam Bandy om förslaget.

Australiens energiförsörjning

Australien innehar 46 procent av världens urantillgångar, sex procent av tillgångarna på kol och två procent av tillgångarna på naturgas. 

Det stora utbudet av kol och naturgas har gjort dessa två energikällor dominerande i landets energisystem. 

Landet exporterar mer än tre fjärdedelar av sin totala energiproduktion, till ett värde av nästan 80 miljarder australiska dollar. 

Australien producerar därmed cirka 2,4 procent av den totala energin i världen. Kol står för mer än hälften av energiexporten. 

Klimatpolitiken har de senaste åren lett till att australierna gjort ökade investeringar i förnybara energikällor såsom sol-, vind- och vattenkraft.

Kolkraft genererar nu 75 procent av Australiens elektricitet. Därefter kommer naturgas med 16 procent, vatten med 5 procent och vind med 2 procent.

Australien är världens 20:e största energikonsument, och den femtonde största sett till energiförbrukning per invånare.

Källa: Geoscience Australia*

 

*Geoscience Australia är Australiens ledande geovetenskapsorganisation inom den offentliga sektorn och är rådgivare inom geologi och geografi.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading


En helikopter flyttar solpaneler till Melbourne Museum i Australien, 2018. Man installerar över 2 700 paneler på på 1 083kW på fyra museer i Melbourne. Foto: Scott Barbour/Getty Images
En helikopter flyttar solpaneler till Melbourne Museum i Australien, 2018. Man installerar över 2 700 paneler på på 1 083kW på fyra museer i Melbourne. Foto: Scott Barbour/Getty Images
Utrikes

Nytt australiskt klimatmål väcker frågor

Daniel Y. Teng Nina Nguyen Rebecca Zhu

Det australiska underhuset har röstat för en ny klimatlag. Det långsiktiga målet för lagen är att koldioxidutsläppen 2030 ska vara minst 43 procent lägre än 2005. Nettonollutsläpp ska nås till 2050. Men lagförslaget väcker också kritiska röster.

Australiens federala Labour-regering, med Anthony Albanese i spetsen, driver just nu på för en hårdare lagstiftning om utsläppsminskningar. Propositionen har röstats igenom av underhuset, med 89 röster mot 55, och kommer nu att läggas fram i senaten. Förslaget motarbetades främst av koalitionen men fick stöd av de gröna, som dock till en början föreslog en målsättning med en minskning av utsläpp med 75 procent till 2030, med nettonollutsläpp till 2035.

– Vi gör inte det här för att försöka minska föroreningarna. Vi gör det här för att försöka stoppa klimatförändringen från att bli en skenande kedjereaktion, sade de grönas ledare Adam Bandy om förslaget.

Australiens energiförsörjning

Australien innehar 46 procent av världens urantillgångar, sex procent av tillgångarna på kol och två procent av tillgångarna på naturgas. 

Det stora utbudet av kol och naturgas har gjort dessa två energikällor dominerande i landets energisystem. 

Landet exporterar mer än tre fjärdedelar av sin totala energiproduktion, till ett värde av nästan 80 miljarder australiska dollar. 

Australien producerar därmed cirka 2,4 procent av den totala energin i världen. Kol står för mer än hälften av energiexporten. 

Klimatpolitiken har de senaste åren lett till att australierna gjort ökade investeringar i förnybara energikällor såsom sol-, vind- och vattenkraft.

Kolkraft genererar nu 75 procent av Australiens elektricitet. Därefter kommer naturgas med 16 procent, vatten med 5 procent och vind med 2 procent.

Australien är världens 20:e största energikonsument, och den femtonde största sett till energiförbrukning per invånare.

Källa: Geoscience Australia*

 

*Geoscience Australia är Australiens ledande geovetenskapsorganisation inom den offentliga sektorn och är rådgivare inom geologi och geografi.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024