Kinesisk stats-tv släcks över Europa
Storbritanniens stopp för CGTN gäller i 32 länder
Den kinakontrollerade tv-stationen CGTN, vars europeiska huvudkontor i London syns på bilden, har förlorat sändningsrätten i 32 europeiska länder. Tolga Akmen / AFP via Getty Images


Den kinesiska tv-stationen CGTN stoppades nyligen i Storbritannien. Detta innebär att kanalens sändningar slocknar i 32 europeiska länder. Telia erbjuder sedan ett par år tillbaka inte kinesisk stats-tv i merparten av sitt utbud.

Som en direkt följd av att den brittiska mediemyndigheten Ofcom den 4 februari drog tillbaka sändningstillståndet för CGTN (China Global Television Network) släcks stationens program i en stor del av Europa, meddelar Safeguard Defenders som gjorde den anmälan som ledde till det indragna sändningstillståndet.

Enligt ett samarbetsavtal om sändningslicenser inom Europarådet (European Convention on Transfrontier Television) får en tv-station som har fått sändningstillstånd i något av Europas länder automatiskt sända över hela kontinenten, med några smärre undantag. Och CGTN hade bara sändningstillstånd i Storbritannien – vilket fortfarande täcks av avtalet i Europarådet, även om det har lämnat EU.

Om CGTN vill fortsätta sända i Europa kan det söka sändningstillstånd i något annat land.

Orsaken till att CGTN stoppades i Storbritannien var att företaget som innehade sändningstillståndet, Hongkongbaserade Star China Media Limited, inte hade något praktiskt inflytande över sändningarna, vilka istället kontrollerades av Kinas kommunistparti och dess tv-station CCTV.

Tyskland släcker CGTN

I Tyskland har kabel-tv-distributörer i flera förbundsländer redan agerat på CGTN:s indragna sändningstillstånd.

En talesperson för den statliga mediemyndigheten i Nordrhein-Westfalen säger till tidningen DW:

– Vi håller just nu på att informera kabeldistributörerna om att Ofcom har dragit tillbaka denna kanals licens i Storbritannien och att programmen därför inte längre kan sändas i Tyskland.

Reuters har rapporterat att Vodafone i Tyskland har avslutat distributionen av CGTN i sitt nätverk för Nordrheine-Westfalen, Hessen och Baden-Württemberg.

– Vi sitter nu i diskussioner rörande den indragna licensen med både regionala mediemyndigheter och representanter för tv-stationen, för att klarlägga det rättsliga läget, sade en företrädare för Vodafone.

Telia sände tidigare kinesiska kanaler

I Sverige har Telia tidigare tillhandahållit program från den kinesiska statstelevisionen, genom kinesiskspråkiga CCTV, vilket CGTN är en utlandsgren av. Detta gör man inte längre, berättar företagets presschef Irene Krohn för Epoch Times. 

Sedan 2018 eller 2019 ingår inga program från CCTV i det ordinarie programutbudet på någon av deras marknader, det vill säga Sverige, Danmark, Finland, Estland eller Litauen, men i Norge kan man se det ovan nämnda CGTN, som ett tillägg vid sidan om de ordinarie programpaketen.

Orsaken till att man plockade bort den kinesiska tv-stationen från utbudet var marknadsmässig.

– Vi ser hela tiden över utbudet i förhållande till vad som efterfrågas, det är rörligt, säger Irene Krohn.

När Telia erbjöd program från CCTV var det som en del av att man sände program från flera andra länder, från vilka det fanns många personer i Sverige som ville se hemlandets tv.

Irene Krohn säger efter kontakt med sina norska kolleger att de inte har hört någon diskussion rörande konsekvenserna av det brittiska beslutet.

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss. 

Fakta

Ett sändningstillstånd för hela Europa

Det gränsöverskridande tv-avtalet (European Convention on Transfrontier Television - ETS No.132) slöts i Europarådet 1989 och innebär att ett sändningstillstånd i ett land gäller i samtliga avtalsländer. 

Storbritannien är medlem i Europarådet, trots att det har lämnat EU. Avtalet innebär att CGTN kan skaffa sig sändningsrättigheter i hela Europa igen, om det får licens i ett annat medlemsland.

Europarådet är en mellanstatlig organisation baserad i Strasbourg, bildad 1949. Organisationen har fler medlemsstater än EU som det är fristående från. Dess fokus ligger på att främja rättsstat, demokrati och mänskliga rättigheter.

Källor: Europarådet, Wikipedia