Kalla viruset vid dess rätta namn: 'KKP-viruset'
En kinesisk pojke kramar en släkting innan han ska stiga på ett tåg på Pekings tågstation i Peking, Kina, den 21 jan, 2020. Foto: Kevin Frayer, Getty Images


Detta är en översatt ledartext från amerikanska Epoch Times, som har börjat referera till coronaviruset som orsakat den nuvarande pandemin till "The CCP virus", efter den engelska förkortningen av Kinesiska kommunistpartiet. Det är en konvention som även svenska Epoch Times kommer att använda sig av hädanefter. /Reds Anm

Det har tvistats om vad man ska kalla viruset som orsakat den pågående världspandemin. Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) föredrar "det nya coronaviruset”. Andra har kallat det ”Wuhan-viruset”, efter dess ursprungsplats, vilket är vanligt när man namnger sjukdomar.

Epoch Times anser att ett mer passande namn är ”KKP-viruset”, och uppmuntrar andra att också använda det här namnet.

Namnet lägger ansvaret på KKP för partiets lättvindiga åsidosättande av människoliv, och för att ha orsakat en pandemi som satt otaliga människor världen över i fara, samtidigt som det skapar stor rädsla och ödelägger ekonomin i länder som måste hantera sjukdomen. 

Faktum är att företrädare för kommunistpartiet redan tidigt i december visste att viruset hade uppträtt i Wuhan, men höll inne med informationen i sex veckor. De arresterade de som försökte varna för faran, och anklagade dem för att ”sprida rykten”, och satte sedan in regimens hårda censur för att hindra mediebevakning och för att ta bort alla kommentarer om det på sociala medier.

Det som kunde ha stoppats tilläts i stället tyst att spridas över hela Kina. Människor som kunde har skyddat sig själva blev offer, och antalet är betydligt större än vad KKP har uppgett. I slutet av januari kom rapporter om att krematorierna i Wuhan var igång 24 timmer per dygn, sju dagar i veckan för att hantera den enorma mängden kroppar.

Vårdpersonal i skyddsdräkter rullar in en patient på det nybyggda Columbus Covid 2 temporära sjukhus vid Gemellisjukhuset i Rom den 16 mars, 2020. Foto Andreas Solaro, AFP via Getty Images

Samtidigt har de åtgärder som vidtagits för att sätta Wuhans befolkning i karantän varit groteskt omänskliga. Portar till flerfamiljshus har svetsats igen. Tillfälliga ”sjukhus” har byggts som i verkligheten fungerade som fängelser för dem som antogs vara smittade av viruset. Många av dem som hade oturen att låsas in på dessa platser, utan medicinsk behandling och endast minimalt med mat, förblev fångna där tills de dog. 

Genom att ljuga om den fara som Kina stod inför agerade KKP enligt sitt vanliga manus. KKP:s förhärskande berättelse är att partiet är ”storslaget, fantastiskt och felfritt”. Närvaron av det dödliga KKP-viruset i Wuhan, eller SARS-viruset 2003, passar inte in i manuset. Och precis som med SARS var det första svaret förnekelse.

Men förnekelse är oacceptabelt. Omvärlden behöver få veta vad viruset kom ifrån, men KKP har vägrat att samarbeta. Experter utifrån har inte tillåtits att komma in i Wuhan.

Det finns en förståelig oro för verksamheten vid Wuhan Institute of Virology, Kinas enda P4-laboratorium, som är avsett för att arbeta med lättöverförda patogener som kan orsaka dödlig sjukdom. Eftersom de officiella uppgifterna om virusets ursprung har motbevisats, har frågan kommit upp om KKP-viruset läckt ut från institutet.

Samtidigt som frågan om virusets ursprung står obesvarad, kastar KKP ut vilda anklagelser om att USA bär ansvaret. Det här uppfattas av omvärlden som förvirrande, eller rent av löjeväckande. USA:s President Donald Trump har bemött detta genom att medvetet kalla viruset för ”Kina-viruset”.

Epoch Times hänvisar till det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen COVID-19, som KKP-viruset eftersom det kinesiska kommunistpartiets mörkning och dåliga hantering av utbrottet gjorde det möjligt för viruset att spridas över hela Kina och skapa en global pandemi.

Men KKP:s anklagelser mot USA är troligtvis ämnade för den inhemska publiken. KKP offrade det kinesiska folket genom sitt första förnekande av viruset, och nu försöker de offra dem igen genom att skjuta över ansvaret för sina handlingar på andra.

Här ser vi varför begreppet ”KKP-viruset” behövs – för att skilja offren från förövaren. Människorna i Wuhan och Kina är offer för den arrogans och inkompetens som Kinesiska kommunistpartiet uppvisat under den här pandemin.

Namnet "KKP-viruset" ger också en tydlig varningssignal: De länder och individer som står nära KKP är de som drabbats hårdast av det här viruset, vilket man kan se på det enorma antalet smittade i KKP:s nära bundsförvant Iran, och i Italien, som är den enda G7-nationen som formellt anslutit sig till det så kallade "nya sidenvägen"-projektet. Taiwan och Hongkong, som båda är oerhört skeptiska till KKP, har haft relativt få smittade. 

Slutligen påminner begreppet "KKP-viruset" världens människor om att källan till viruset i sig är ond. Detta är ett kommunistvirus, och med namnet "KKP-viruset" påminner Epoch Times världen om dess botemedel: att lösa upp KKP. 

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.