Högljudd kinesisk kommunistpropaganda i Stockholm


Hundägare och andra som promenerade i den friska luften på Gärdet i Stockholm utsattes i lördags för en dos äkta kommunistpropaganda.

Från högtalare på den kinesiska ambassadens utsida spelades skränig musik, bland annat kända kommunistiska sånger som Internationalen och Östern är röd.

På andra sidan gatan stod cirka femton utövare av meditationsmetoden Falun Gong och uppmärksammade en tilltagande förföljelse i Kina, som tagit sig uttryck i bland annat gripandet av 80 personer i norra Kina, efter att regimen börjat använda avancerad teknologi för att övervaka dem.

Falun Gong-utövarna läste upp ett uttalande i megafon, men detta dränktes helt av de kommunistiska propagandasångerna. Förbipasserande tyckte det hela var både otäckt och störande. Det fanns poliser på plats för att övervaka demonstrationen, och de var starkt kritiska till ambassadens ljudattack men kunde inte göra något eftersom ambassadområdet betraktas som kinesisk mark.

Ambassadens tilltag innebär en hotfull framflyttning av positionerna, i linje med den nye ambassadörens omvittnat hårdare linje. Falun Gong-utövare har genomfört fredliga demonstrationer utanför ambassaden i 20 år i syfte att få stopp på förföljelsen, och har aldrig varit med om något liknande.

Även om högtalarna sitter på ambassadens mark, inom Kinas jurisdiktion, så nådde ljudet ut över stora delar av Gärdet och nådde många svenska öron. Det innebär att förföljelsen av Falun Gong har tagit sig in på svensk mark.

Frågan är nu vad Sverige och utrikesminister Margot Wallström tänker göra för att bemöta denna kinesiska aggression.

Jag hoppas det blir mer än den tysta diplomati man utan framgång sysslat med i många år. Den har endast spelat Kina i händerna och bör vid detta laget vara avskriven som ett verkningsfull diplomatiskt verktyg. Nu krävs aktiv och synlig handling.