loadingUtbyggnad av VA-nät innebär ett större markingrepp. Nätverket VA-i-tiden anser att det vore mer hållbart att en del hushåll har andra VA-lösningar. Foto: Hasse Holmberg/TT
Utbyggnad av VA-nät innebär ett större markingrepp. Nätverket VA-i-tiden anser att det vore mer hållbart att en del hushåll har andra VA-lösningar. Foto: Hasse Holmberg/TT
Inrikes

Höga anslutningskostnader tvingar många att flytta

Eva Sagerfors

Många som har tvångsanslutits till kommunens vatten och avlopp har fått flytta på grund av kostnaderna. Enligt ny lagstiftning behöver fastigheter inte tvångsanslutas, men hur det fungerar i praktiken vet man inte än.

Anders Segerberg i Köping är engagerad för fastighetsägares rätt till sitt enskilda avlopp. I nätverket VA-i-tiden har han sett många exempel där kommuner beslutar att ansluta hus med enskilt avlopp till det kommunala vatten- och avloppsnätet – trots fungerande avloppslösningar, och på ägarens bekostnad.

– Det är ett övergrepp mot landsbygdens befolkning som sker helt i onödan. Så här gör man inte i andra länder.

Fastigheter med enskilda avlopp

718 000 anläggningar med wc som har enskilda avlopp fanns i Sverige 2021, därav cirka 450 000 för permanentboende.

20 procent av de enskilda avloppen hade enbart slamavskiljning (ofta kallat två- eller trekammarbrunn), cirka 50 procent markbaserad rening (33 procent med infiltration och 18 procent med markbäddar), 4–5 procent använde minireningsverk och 10 procent hade okänd rening.

Enkätundersökningen besvarades av 241 av 290 kommuner.

Källa: Svenska miljöemissionsdata, SMED, Rapport 28, 2021

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingUtbyggnad av VA-nät innebär ett större markingrepp. Nätverket VA-i-tiden anser att det vore mer hållbart att en del hushåll har andra VA-lösningar. Foto: Hasse Holmberg/TT
Utbyggnad av VA-nät innebär ett större markingrepp. Nätverket VA-i-tiden anser att det vore mer hållbart att en del hushåll har andra VA-lösningar. Foto: Hasse Holmberg/TT
Inrikes

Höga anslutningskostnader tvingar många att flytta

Eva Sagerfors

Många som har tvångsanslutits till kommunens vatten och avlopp har fått flytta på grund av kostnaderna. Enligt ny lagstiftning behöver fastigheter inte tvångsanslutas, men hur det fungerar i praktiken vet man inte än.

Anders Segerberg i Köping är engagerad för fastighetsägares rätt till sitt enskilda avlopp. I nätverket VA-i-tiden har han sett många exempel där kommuner beslutar att ansluta hus med enskilt avlopp till det kommunala vatten- och avloppsnätet – trots fungerande avloppslösningar, och på ägarens bekostnad.

– Det är ett övergrepp mot landsbygdens befolkning som sker helt i onödan. Så här gör man inte i andra länder.

Fastigheter med enskilda avlopp

718 000 anläggningar med wc som har enskilda avlopp fanns i Sverige 2021, därav cirka 450 000 för permanentboende.

20 procent av de enskilda avloppen hade enbart slamavskiljning (ofta kallat två- eller trekammarbrunn), cirka 50 procent markbaserad rening (33 procent med infiltration och 18 procent med markbäddar), 4–5 procent använde minireningsverk och 10 procent hade okänd rening.

Enkätundersökningen besvarades av 241 av 290 kommuner.

Källa: Svenska miljöemissionsdata, SMED, Rapport 28, 2021

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024