loadingPublic service kanalernas hantering av pandemin väcker frågor om det politiska oberoendet, och därmed även huruvida man fullföljt sitt uppdrag. Foto: Bilbo Lantto
Public service kanalernas hantering av pandemin väcker frågor om det politiska oberoendet, och därmed även huruvida man fullföljt sitt uppdrag. Foto: Bilbo Lantto
Debatt

Har public service blivit till ett hot mot demokratin?

Margareta Skantze

Det politiska oberoendet hos vår public service kan ifrågasättas av många olika skäl. Det är tydligt att man tar ställning för svenska myndigheter framför att ge exempel på flera olika perspektiv. Detta syntes inte minst under pandemin och de ställningstaganden man gjorde. Det anser dramatikern, regissören och tidigare public service-medarbetaren Margareta Skantze.

Public service har som uppgift att utgöra en ”kollektiv nyttighet som har ett demokratiskt värde i hela samhället”. I sändningstillståndets åttonde paragraf fastslås att det ska finnas en mångfald av åsikter samt att olika intressen ska tillgodoses när det gäller religion, kultur och vetenskap. Särskilt påpekas följande: ”Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar.”

Men lever verkligen public service upp till detta uppdrag? Eller har public service kommit att betrakta sig själv som en megafon för den statliga makten? Det är en fråga som allt fler ställer sig med anledning av de gångna tre årens bevakning av corona-pandemin.

Ända från starten valde public service att gå hand i hand med de statliga myndigheterna. De har under denna tid helt underlåtit att ge röst åt den växande skara av högt meriterade läkare, forskare, jurister, psykologer, ekonomer och statistiker som ställt sig kritiska till hela agendan kring pandemin och massvaccineringen. Denna grupp hävdar bland annat följande:

- Massvaccineringen är medicinskt omotiverad eftersom covid-19 inte har högre dödlighet än en vanlig säsongsinfluensa.
- Användandet av munskydd är meningslöst och kontraproduktivt.
- Billiga och beprövade läkemedel som ivermektin och hydroxiklorokin har enligt klinisk erfarenhet visat sig vara effektiva för att lindra och bota sjukdomen covid-19.
- Det är meningslöst att ge barn och ungdomar injektioner mot covid-19 eftersom de endast blir lindrigt sjuka om de får sjukdomen.
- PCR-testerna är odugliga som metod för att bedöma pågående infektion med covid-19.
- De villkorat godkända vaccinen är osäkra och otillförlitliga eftersom de inte genomgått sedvanliga påbjudna djurförsök.

Allt fler forskare runt om i världen ansluter sig nu till denna kritiska gruppering. Bland dem finns många som tidigare varit anhängare av massvaccineringen och själva låtit injicera sig, men som bytt sida i takt med att alarmerande rapporter inkommer om misstänkta skadliga biverkningar såsom SAD (Sudden Adult Death), myokardit, stroke, minskande fertilitet och menstruationsrubbningar.

Det borde vara en självklar uppgift för public service med sina stora ekonomiska resurser att skärskåda giltigheten i ovanstående påståenden, ordna debatter mellan meningsmotståndare och bemöta kritiken mot massvaccineringen och den förda politiken.

Den 21–22 januari 2023 hölls en stor internationell konferens på temat ”Pandemic strategies, lessons and consequences” arrangerad av Läkaruppropet på Stockholm Waterfront Congress Centre. Här samlades 15 ledande läkare, forskare och jurister från USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Belgien, Ukraina och Norge tillsammans med sju svenskar för att redogöra för det aktuella forskningsläget inför en publik på över tusen personer.

Det var ett gyllene tillfälle för public service att belysa och kommentera vad som kommit att ses som ”den alternativa bilden”. Men så blev inte fallet. Med tanke på den mycket starka ställning som Sveriges statligt finansierade public service har är detta ett svek mot de lyssnare och tittare som man säger sig värna om.

Ett återkommande mantra hos public service är att man håller sig till vad som kallas etablerad vetenskap. Det är en egendomlig definition. Vetenskapen är inte en en gång för alla fastslagen dogm. Vetenskapen är stadd i ständig utveckling, ständig omprövning av tidigare sanningar. För att kunna vidmakthålla sin statiska bild av ”etablerad vetenskap” har public service genomgående använt sig av ett litet fåtal experter och kommentatorer som delar den officiella bilden av pandemin och vaccinen.

Ett återkommande mantra hos public service är att man håller sig till vad som kallas etablerad vetenskap.

Uppgiften att kontrollera om public service lever upp till föreskrifter och lagar sköts av Granskningsnämnden (GRN). Den 14 december 2022 skickade jag en anmälan till GRN avseende public services bevakning av corona-pandemin och massvaccineringen. GRN avslog min anmälan med hänvisning till att de endast har till uppgift att granska om enstaka program varit osakliga och partiska, men inte om hela utbudet sammantaget levt upp till föreskrifterna.

Margareta Skantze - Dramatiker och regissör med ett förflutet som producent vid Sveriges Radio.

 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingPublic service kanalernas hantering av pandemin väcker frågor om det politiska oberoendet, och därmed även huruvida man fullföljt sitt uppdrag. Foto: Bilbo Lantto
Public service kanalernas hantering av pandemin väcker frågor om det politiska oberoendet, och därmed även huruvida man fullföljt sitt uppdrag. Foto: Bilbo Lantto
Debatt

Har public service blivit till ett hot mot demokratin?

Margareta Skantze

Det politiska oberoendet hos vår public service kan ifrågasättas av många olika skäl. Det är tydligt att man tar ställning för svenska myndigheter framför att ge exempel på flera olika perspektiv. Detta syntes inte minst under pandemin och de ställningstaganden man gjorde. Det anser dramatikern, regissören och tidigare public service-medarbetaren Margareta Skantze.

Public service har som uppgift att utgöra en ”kollektiv nyttighet som har ett demokratiskt värde i hela samhället”. I sändningstillståndets åttonde paragraf fastslås att det ska finnas en mångfald av åsikter samt att olika intressen ska tillgodoses när det gäller religion, kultur och vetenskap. Särskilt påpekas följande: ”Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar.”

Men lever verkligen public service upp till detta uppdrag? Eller har public service kommit att betrakta sig själv som en megafon för den statliga makten? Det är en fråga som allt fler ställer sig med anledning av de gångna tre årens bevakning av corona-pandemin.

Ända från starten valde public service att gå hand i hand med de statliga myndigheterna. De har under denna tid helt underlåtit att ge röst åt den växande skara av högt meriterade läkare, forskare, jurister, psykologer, ekonomer och statistiker som ställt sig kritiska till hela agendan kring pandemin och massvaccineringen. Denna grupp hävdar bland annat följande:

- Massvaccineringen är medicinskt omotiverad eftersom covid-19 inte har högre dödlighet än en vanlig säsongsinfluensa.
- Användandet av munskydd är meningslöst och kontraproduktivt.
- Billiga och beprövade läkemedel som ivermektin och hydroxiklorokin har enligt klinisk erfarenhet visat sig vara effektiva för att lindra och bota sjukdomen covid-19.
- Det är meningslöst att ge barn och ungdomar injektioner mot covid-19 eftersom de endast blir lindrigt sjuka om de får sjukdomen.
- PCR-testerna är odugliga som metod för att bedöma pågående infektion med covid-19.
- De villkorat godkända vaccinen är osäkra och otillförlitliga eftersom de inte genomgått sedvanliga påbjudna djurförsök.

Allt fler forskare runt om i världen ansluter sig nu till denna kritiska gruppering. Bland dem finns många som tidigare varit anhängare av massvaccineringen och själva låtit injicera sig, men som bytt sida i takt med att alarmerande rapporter inkommer om misstänkta skadliga biverkningar såsom SAD (Sudden Adult Death), myokardit, stroke, minskande fertilitet och menstruationsrubbningar.

Det borde vara en självklar uppgift för public service med sina stora ekonomiska resurser att skärskåda giltigheten i ovanstående påståenden, ordna debatter mellan meningsmotståndare och bemöta kritiken mot massvaccineringen och den förda politiken.

Den 21–22 januari 2023 hölls en stor internationell konferens på temat ”Pandemic strategies, lessons and consequences” arrangerad av Läkaruppropet på Stockholm Waterfront Congress Centre. Här samlades 15 ledande läkare, forskare och jurister från USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Belgien, Ukraina och Norge tillsammans med sju svenskar för att redogöra för det aktuella forskningsläget inför en publik på över tusen personer.

Det var ett gyllene tillfälle för public service att belysa och kommentera vad som kommit att ses som ”den alternativa bilden”. Men så blev inte fallet. Med tanke på den mycket starka ställning som Sveriges statligt finansierade public service har är detta ett svek mot de lyssnare och tittare som man säger sig värna om.

Ett återkommande mantra hos public service är att man håller sig till vad som kallas etablerad vetenskap. Det är en egendomlig definition. Vetenskapen är inte en en gång för alla fastslagen dogm. Vetenskapen är stadd i ständig utveckling, ständig omprövning av tidigare sanningar. För att kunna vidmakthålla sin statiska bild av ”etablerad vetenskap” har public service genomgående använt sig av ett litet fåtal experter och kommentatorer som delar den officiella bilden av pandemin och vaccinen.

Ett återkommande mantra hos public service är att man håller sig till vad som kallas etablerad vetenskap.

Uppgiften att kontrollera om public service lever upp till föreskrifter och lagar sköts av Granskningsnämnden (GRN). Den 14 december 2022 skickade jag en anmälan till GRN avseende public services bevakning av corona-pandemin och massvaccineringen. GRN avslog min anmälan med hänvisning till att de endast har till uppgift att granska om enstaka program varit osakliga och partiska, men inte om hela utbudet sammantaget levt upp till föreskrifterna.

Margareta Skantze - Dramatiker och regissör med ett förflutet som producent vid Sveriges Radio.

 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024