loadingStrålningen hos 5G riskerar att orsaka symptom hos individer som tidigare tolererat 3G och 4G. Foto: Fabrice Coffrini/Getty Images
Strålningen hos 5G riskerar att orsaka symptom hos individer som tidigare tolererat 3G och 4G. Foto: Fabrice Coffrini/Getty Images
Debatt

Är 5G vår tids Hormoslyr?

Lennart Hardell och Mona Nilsson

Långt innan 5G-tekniken utvecklades fanns indikationer på att exponering för denna typ av mikrovågsstrålning medför en ökad risk för hjärntumör. 5G lär dock öka de nivåer av bestrålning som befolkningen utsätts för, vilket därmed förvärrar hälsoaspekterna. Det menar tidigare professor och överläkare Lennart Hardell, och Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

År 1977 beskrev en av oss (Lennart Hardell) sju personer som drabbats av den ovanliga cancerformen mjukdelssarkom efter att ha sprutat hormoslyr mot lövsly och ogräs. Riskerna med sprutning med hormoslyr i de svenska skogarna oroade allmänheten och debatterades intensivt i media.

Denna kliniska iakttagelse blev startskottet för fortsatta studier både i Sverige och internationellt, som sammantaget visade att hormoslyr ökade risken för cancer. Det gällde inte minst förorening i form av dioxin (TCDD) som långt senare, år 1997, bedömdes vara säkert cancerframkallande (Grupp 1) av IARC vid WHO. Det tog således 20 år från den första rapporten, vilket visar hur viktigt det är med fallbeskrivningar som leder till fortsatta studier av ett möjligt orsakssamband.

Frågan är nu om samma mönster gäller för radiofrekvent (RF) strålning (även kallad mikrovågsstrålning) för den trådlösa kommunikationen. IARC klassade redan 2011 RF-strålning som möjligen cancerframkallande (Grupp 2B), baserad på ökad risk för hjärntumör vid användning av mobiler och DECT (sladdlösa telefoner för hemmabruk). Även här var våra studier (Lennart Hardell och medarbetare) en viktig del av beslutsunderlaget. Trots att sambandet har stärkts genom åren grundat på studier både på människa, djur och celler har inget hänt för att minska cancerriskerna hos befolkningen. I stället har exponeringen tillåtits öka genom den kraftiga expansionen av den trådlösa tekniken.

Nu senast gäller det utbyggnaden av 5G som sedan drygt två år pågår i Sverige och internationellt. 5G orsakar en extrem ökning av pulsad mikrovågsstrålning vid 3,5 GHz.

 

Figuren är ett exempel på våra mätningar i en bostad. Dessa gjordes mitt på dagen i januari 2023. Figuren visar högsta värde (peak) under en minut vid 20 mättillfällen som följer på varandra. Resultaten visar på stor variation när det gäller pulser med mycket höga värden. Biologiskt är det sannolikt att dessa höga, snabba, repetitiva pulser är mest skadliga.

Denna höga strålningsexponering kan leda till att tidigare friska personer, som tolererat 3G och 4G sedan tidigare, utvecklar mikrovågssyndromet. Detta syndrom beskrevs redan på 1960-talet för personer i Östeuropa som exponerats för mikrovågor under en längre tid i arbetet.

Nyligen publicerade vi i vetenskapliga tidningar två fallrapporter gällande personer som drabbats av mikrovågssyndromet efter att 5G installerats på taket till deras bostäder och kontor och orsakat extremt höga nivåer av mikrovågsstrålning. Sedan tidigare fanns basstationer för 3G/4G på taken. Det gäller fyra tidigare friska personer som på kort tid efter att 5G satts i drift drabbades av bland annat sömnsvårigheter, hjärtklappning, tinnitus, huvudvärk, hudrodnad, värk, yrsel, koncentrationssvårighet, nedsatt minne och trötthet.

Symtomen försvann för samtliga personer efter flytt till bostäder med låg strålning. Antalet människor som i dag kan vara utsatta för samma extrema exponering på grund av 5G kan vara mycket stort och förväntas öka i framtiden.

Detta måste anses vara ett typiskt provokationstest. Efter minskad strålning upphör besvären och vid förnyad 5G exponering återkommer symtomen.

Det finns klara likheter med historiken om hormoslyr och cancer. Även nu ses ett samband mellan sjukdomssymtom och en speciell exponering (5G). En stor skillnad är dock den i princip totala tystnaden i media om risker med strålningen. Ekonomiska vinster tycks gå före folkhälsan. Människorna blir inte upplysta om risker och sjukvården saknar kunskap om mikrovågssyndromet. Läkarkåren riskerar att misstolka symtomen och saknar kunskap om behandling, som i första hand är eliminering av exponeringen vilket våra fallrapporter och tidigare forskning klart visar är den adekvata behandlingen.

Människorna blir inte upplysta om risker och sjukvården saknar kunskap om mikrovågssyndromet.

Våra fynd signalerar ett större hälsoproblem som inte studerats. 5G byggs ut utan att några studier visat att 5G-strålningen inte skadar människors hälsa. Hormoslyr förbjöds. Även 5G måste förbjudas, i synnerhet som 5G leder till dramatisk ökning av en form av strålning som under senare år blivit allt mer klarlagd som hälsoskadlig (5GAppeal.eu). Personalen i vården måste utbildas och de som drabbas måste tas om hand på ett respektfullt och kunnigt sätt.

Lennart Hardell, Tidigare Professor och överläkare och Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingStrålningen hos 5G riskerar att orsaka symptom hos individer som tidigare tolererat 3G och 4G. Foto: Fabrice Coffrini/Getty Images
Strålningen hos 5G riskerar att orsaka symptom hos individer som tidigare tolererat 3G och 4G. Foto: Fabrice Coffrini/Getty Images
Debatt

Är 5G vår tids Hormoslyr?

Lennart Hardell och Mona Nilsson

Långt innan 5G-tekniken utvecklades fanns indikationer på att exponering för denna typ av mikrovågsstrålning medför en ökad risk för hjärntumör. 5G lär dock öka de nivåer av bestrålning som befolkningen utsätts för, vilket därmed förvärrar hälsoaspekterna. Det menar tidigare professor och överläkare Lennart Hardell, och Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

År 1977 beskrev en av oss (Lennart Hardell) sju personer som drabbats av den ovanliga cancerformen mjukdelssarkom efter att ha sprutat hormoslyr mot lövsly och ogräs. Riskerna med sprutning med hormoslyr i de svenska skogarna oroade allmänheten och debatterades intensivt i media.

Denna kliniska iakttagelse blev startskottet för fortsatta studier både i Sverige och internationellt, som sammantaget visade att hormoslyr ökade risken för cancer. Det gällde inte minst förorening i form av dioxin (TCDD) som långt senare, år 1997, bedömdes vara säkert cancerframkallande (Grupp 1) av IARC vid WHO. Det tog således 20 år från den första rapporten, vilket visar hur viktigt det är med fallbeskrivningar som leder till fortsatta studier av ett möjligt orsakssamband.

Frågan är nu om samma mönster gäller för radiofrekvent (RF) strålning (även kallad mikrovågsstrålning) för den trådlösa kommunikationen. IARC klassade redan 2011 RF-strålning som möjligen cancerframkallande (Grupp 2B), baserad på ökad risk för hjärntumör vid användning av mobiler och DECT (sladdlösa telefoner för hemmabruk). Även här var våra studier (Lennart Hardell och medarbetare) en viktig del av beslutsunderlaget. Trots att sambandet har stärkts genom åren grundat på studier både på människa, djur och celler har inget hänt för att minska cancerriskerna hos befolkningen. I stället har exponeringen tillåtits öka genom den kraftiga expansionen av den trådlösa tekniken.

Nu senast gäller det utbyggnaden av 5G som sedan drygt två år pågår i Sverige och internationellt. 5G orsakar en extrem ökning av pulsad mikrovågsstrålning vid 3,5 GHz.

 

Figuren är ett exempel på våra mätningar i en bostad. Dessa gjordes mitt på dagen i januari 2023. Figuren visar högsta värde (peak) under en minut vid 20 mättillfällen som följer på varandra. Resultaten visar på stor variation när det gäller pulser med mycket höga värden. Biologiskt är det sannolikt att dessa höga, snabba, repetitiva pulser är mest skadliga.

Denna höga strålningsexponering kan leda till att tidigare friska personer, som tolererat 3G och 4G sedan tidigare, utvecklar mikrovågssyndromet. Detta syndrom beskrevs redan på 1960-talet för personer i Östeuropa som exponerats för mikrovågor under en längre tid i arbetet.

Nyligen publicerade vi i vetenskapliga tidningar två fallrapporter gällande personer som drabbats av mikrovågssyndromet efter att 5G installerats på taket till deras bostäder och kontor och orsakat extremt höga nivåer av mikrovågsstrålning. Sedan tidigare fanns basstationer för 3G/4G på taken. Det gäller fyra tidigare friska personer som på kort tid efter att 5G satts i drift drabbades av bland annat sömnsvårigheter, hjärtklappning, tinnitus, huvudvärk, hudrodnad, värk, yrsel, koncentrationssvårighet, nedsatt minne och trötthet.

Symtomen försvann för samtliga personer efter flytt till bostäder med låg strålning. Antalet människor som i dag kan vara utsatta för samma extrema exponering på grund av 5G kan vara mycket stort och förväntas öka i framtiden.

Detta måste anses vara ett typiskt provokationstest. Efter minskad strålning upphör besvären och vid förnyad 5G exponering återkommer symtomen.

Det finns klara likheter med historiken om hormoslyr och cancer. Även nu ses ett samband mellan sjukdomssymtom och en speciell exponering (5G). En stor skillnad är dock den i princip totala tystnaden i media om risker med strålningen. Ekonomiska vinster tycks gå före folkhälsan. Människorna blir inte upplysta om risker och sjukvården saknar kunskap om mikrovågssyndromet. Läkarkåren riskerar att misstolka symtomen och saknar kunskap om behandling, som i första hand är eliminering av exponeringen vilket våra fallrapporter och tidigare forskning klart visar är den adekvata behandlingen.

Människorna blir inte upplysta om risker och sjukvården saknar kunskap om mikrovågssyndromet.

Våra fynd signalerar ett större hälsoproblem som inte studerats. 5G byggs ut utan att några studier visat att 5G-strålningen inte skadar människors hälsa. Hormoslyr förbjöds. Även 5G måste förbjudas, i synnerhet som 5G leder till dramatisk ökning av en form av strålning som under senare år blivit allt mer klarlagd som hälsoskadlig (5GAppeal.eu). Personalen i vården måste utbildas och de som drabbas måste tas om hand på ett respektfullt och kunnigt sätt.

Lennart Hardell, Tidigare Professor och överläkare och Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024