Forskare studerar medvetandet: ”Vi lever efter döden”
Foto: Richard Catabay


Vad händer när vi dör? En forskargrupp i New York verkar ha kommit närmare ett svar på det här mysteriet. Deras slutsats är att man förblir fullt medveten vid dödsögonblicket.

Tidigare har skeptiker avfärdat alla påståenden om nära-döden-upplevelser, och ofta förklarat att det ligger fysiologiska och psykologiska faktorer bakom. Men i en studie har forskare funnit att en persons medvetande fortsätter vara aktivt efter att kroppen har dött och inte längre visar några tecken på liv.

Med andra ord är personen medveten om sin död. Om personen har varit på ett sjukhus så kan han eller hon även höra de läkare som meddelar att de har dött.

Under 90-talet kom en film som hette Flatliners, där fem medicinstudenter avsiktligt stoppade sina hjärtan under korta perioder för att uppleva livet efter detta. Just den här frågan har även en grupp forskare från New York University Langone School of Medicine tittat närmare på.

Forskarna studerade patienter som hade blivit återupplivade i Europa och USA, och som återfått livet efter att de hade gått igenom ett hjärtstopp (eller hjärtinfarkt).

– Tekniskt sett är det så man får fram tiden för när döden inträffar, det vill säga allt är baserat på det ögonblick när hjärtat stannar. När det väl inträffar så cirkulerar inte blodet längre till hjärnan, vilket medför att hjärnans funktioner nästan omedelbart upphör, berättar Sam Parnia, NYU:s chef för akutvård och forskning kring återupplivning, för Live Science.

Foto: Jafar Ahmed

Enligt Parnia berättade många av de återupplivade patienterna i detalj erfarenheter av att höra och se vad som hände runt omkring dem, även efter att de hade blivit dödförklarade.

– De beskriver att de ser läkare och sjuksköterskor som arbetar, och beskriver att de är medvetna om hela konversationer eller olika visuella saker som pågår, vilket inte borde vara möjligt för dem att veta, säger Parnia.

Deras berättelser verifierades senare av läkar- och vårdpersonal som varit närvarande på plats. Parnia och hans forskargrupp undersöker kontinuerligt exakt vad det är som händer efter döden.

– Vi försöker att mer specifikt förstå särdragen i människors upplevelser när de går igenom döden, eftersom vi förstår det som att det här kommer att ge en återspegling av vad vi alla kommer att uppleva när vi dör, säger han.

Foto: Jesse Orico

– Samtidigt studerar vi också det mänskliga sinnet och medvetandet med avseende på döden, för att förstå huruvida medvetandet blir förintat eller om det fortsätter att existera en viss tid efter att man har dött, och hur det är kopplat till vad samtidigt händer i hjärnan, säger han.

Med tanke på människor som har gått igenom en nära-döden-upplevelse säger Parnia att:

– Tendensen är att människor som har haft dessa mycket djupgående erfarenheter blir positivt förändrade när de kommer tillbaka – de blir mer osjälviska och mer engagerade i att hjälpa andra. De finner en ny livsmening efter att ha mött döden.

I en tidigare studie från 2013 visade forskare vid University of Michigan att det finns bevis för att det sker en "explosion av energi i hjärnan" när en person går bort.

Med de senaste upptäckterna uppkommer några viktiga frågor: om den fysiska kroppen är död och har upphört att fungera, hur kan då en person fortfarande vara medveten? Bevisar inte detta att tankar inte kommer från hjärnan, som forskare har föreslagit, utan från ett andligt medvetande, likt en själ, som saknar kroppens begränsningar?

Här i videon berättar Sam Parnia mer om vetenskapen bakom vad som händer när människor dör.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld.

Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd!

Här ser du hur du kan stödja oss.