Över 1000 vetenskapsmän är skeptiska till darwinismen
I den här skärmdumpen från en video av Discovery Institute uttalar forskarna sin skepticism till Darwins evolutionsteori. (Skärmdump / Discovery Insitute)


Listan över forskare som offentligt tvivlar på den darwinistiska evolutionsteorin växte till över 1000 medlemmar i februari i år, enligt den ideella organisationen Discovery Institute i Seattle, USA, som har upprätthållit listan i över ett årtionde.

Forskarna som har skrivit på reservationsuttalandet kommer från hela världen, inklusive Sverige, med examen från prestigefyllda universitet såsom Yale, Princeton och Stanford. Som undertecknare måste man ha en doktorsexamen inom det vetenskapliga området eller inneha en doktorsexamen och tjänstgöra som professor i medicin.

"Vi är skeptiska till påståendet att slumpmässig mutation och naturligt urval kan redogöra för livets komplexitet”, säger uttalandet (pdf). "Noggrann granskning av bevisen för den darwinistiska teorin bör uppmuntras."

Att vara skeptiker till Darwin, särskilt inom biologi, är att sätta sin karriär på spel, så det finns ett stort tryck för att man inte ska tala ut.

– Dr Jonathan Wells, docent vid Discovery Institute

Antalet namnunderskrifter är banbrytande och viktigt eftersom det vetenskapliga fältet i USA domineras av det darwinistiska synsättet, och oliktänkare snabbt fryses ut. Även om många forskare tvivlar på vetenskapen som stöttar Darwins teori är det endast ett fåtal som gör det öppet då de fruktar för sina karriärer.

Listan nådde över 1 000 namnunderskrifter någon gång under 2018 men uppdaterades officiellt i februari i år. Förseningen berodde på processen med att verifiera de vetenskapliga uppgifterna för dem som undertecknar uttalandet. Discovery Institute kontrollerar också att varje presumtiv undertecknare är skyddad av tjänsten och varnar för de faror som är förknippade med påskriften.

– Å ena sidan tar allt fler forskare upp frågor kring huruvida slumpmässig mutation och naturligt urval kan redogöra för livets komplexitet, och å andra sidan har de som försvarar den moderna darwinistiska teorin blivit ännu mer intoleranta gentemot alla som ifrågasätter teorin, säger dr John West, vice vd vid Discovery Institute, till Epoch Times i ett e-brev.

– För min del tror jag att det beror på att de är osäkra och vet att de vetenskapliga problemen gällande Darwins teori har nått brytpunkten. När bevisen går emot en försöker man undertrycka det genom att straffa oliktänkarna, säger han.

Listan med titeln "Den vetenskapliga reservationen från darwinismen" kom 2001 som ett svar på påståenden i media om att det inte fanns några vetenskapsmän som var skeptiska till darwinismen. Syftet var att visa att det finns framstående forskare som har ”vetenskapliga invändningar” mot Darwins teori.

Dr Jonathan Wells var en av de första forskarna som skrev under listan. Wells, som är biolog, trodde till en början på darwinismen men blev alltmer skeptisk när han studerade molekylär- och cellbiologi. När Wells undertecknade listan 2001 vände sig kollegor emot honom.

Jonathan Wells, docent vid Discovery Institute. Foto: Discovery Institute

– Att vara skeptiker till Darwin, särskilt inom biologi, är att sätta sin karriär på spel, så det finns ett stort tryck på att man inte ska tala ut. Många av mina tidigare vänner och kollegor vände sig emot mig, skrev hemska saker om mig på sina bloggar eller i tidskriftsartiklar, säger Wells.

Wells började arbeta för Discovery Institute efter att ha undertecknat reservationslistan, så hans karriär påverkades inte av motgångarna. Vissa forskare som var rädda för negativa konsekvenser av att stå med på listan tog bort sina namn.

Under omkring 70 år har vetenskapen upptäckt en enorm, och oväntad komplexitet av själva grunden för livet.

– Dr Michael Behe, professor i biovetenskap

Wells liknar de amerikanska darwinisterna vid de så kallade Lysenkoisterna i Sovjetunionen, som förföljde dem som tog avstånd från darwinismen, med stöd av den kommunistiska regimen.

– Lysenko slog ner på många forskare och fick dem avskedade, fängslade och i vissa fall till och med dödade om de inte följde hans linje. ... Med Stalins stöd kunde Lysenko underkuva dem som hade andra åsikter, säger Wells.

– Visserligen är Amerika inte på långa vägar så dåligt, men om något, så är den närmaste jämförelsen med Lysenkoisterna de amerikanska darwinisterna, som försöker undertrycka allt ifrågasättande och avståndstagande från sina idéer, tillägger han.

Enligt dr Michael Behe, professor i biovetenskap vid Lehigh University, undertrycks de som ifrågasätter darwinismen hårt eftersom den är en viktig front i Amerikas kulturkrig. Skeptikerna blir utskällda eftersom de anses stödja den andra sidan.

Michael Behe, professor i biovetenskap vid Lehigh University i Pennsylvania, och docent vid Discovery Institute Center för Vetenskap och kultur. Foto: Discovery Institute

Behe tog öppet avstånd från darwinismen åratal innan Discovery Institute introducerade reservationslistan. 1996 publicerade han "Darwins Black Box", en bok som beskriver de biokemiska invändningarna till Darwins evolutionsteori. I boken hävdar Behe att de biokemiska systemens enorma komplexitet är irreducibel.

Cellernas svindlande komplexitet på molekylär nivå är den främsta anledningen till vetenskaplig granskning av darwinismen. När Darwin skrev "Om arternas uppkomst", hade forskarna en förenklad syn på cellerna som monotona plumpar. Men vetenskapliga framsteg under årtiondena sedan Darwin har avslöjat en värld inuti cellerna, vars komplexitet överstiger den moderna vetenskapen.

– Under omkring 70 år har vetenskapen upptäckt en enorm, och oväntad komplexitet av själva grunden för livet. säger Behe.

– Ingen förväntade sig det vid den tiden. Under Darwins dagar trodde man att cellen bara var en enkel klump av en geléliknande substans. Men nu upptäcker vi dessa saker som är mer komplicerade än det vi själva kan skapa, fortsätter han.

På frågan om hur den nuvarande atmosfären i det vetenskapliga samfundet är när det gäller skepsis av darwinismen, jämfört med vid tiden då han undertecknade listan 2001, säger Behe att inte mycket har förändrats.

– Den är dålig. Den är inte bra. Det var då, och det är fortfarande en stor risk för ens karriär, om man är professionell forskare, att offentligt säga att man är skeptisk till Darwins teori, säger Behe.