loadingGöteborgs kommunala nätbolag planerar att skicka 311 miljoner kronor i koncernbidrag för räkenskapsåret 2023 till Göteborg Energi AB, som i sin tur ska skicka 574 miljoner kronor i utdelning till Göteborgs Stadshus AB. Foto: Göteborg Energi
Göteborgs kommunala nätbolag planerar att skicka 311 miljoner kronor i koncernbidrag för räkenskapsåret 2023 till Göteborg Energi AB, som i sin tur ska skicka 574 miljoner kronor i utdelning till Göteborgs Stadshus AB. Foto: Göteborg Energi
Inrikes

Elnätsavgifter finansierar annan verksamhet

Glenn Mattsing

Elkunder finansierar kommunala förlustprojekt genom omfördelning av allt högre elnätsavgifter. Elnätsbolagens monopolställning gör det omöjligt för kunderna att slippa de ökande avgifterna. Nu har Energimarknadsmyndigheten startat en utredning.

Energimarknadsinspektionen (EI) utreder just nu det svenska elnätets monopolställning då de har funnit ett förhöjt maxtak för elnätsavgifterna. Det kan vara svårt för kunden att upptäcka på grund av komplex bolagsstruktur.

Den 9 februari släppte Göteborg Energi sin ekonomiska rapport för år 2023. I pressmeddelandet med rubriken ”Stärkt ekonomiskt resultat från Göteborg Energi”, framgår det att det kommunala bolaget med 270 000 elnätskunder har fått ett förbättrat resultat efter vad de betraktar som en energikris.

Avgiftshöjningar hos Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi AB är moderbolag till fyra dotterbolag, däribland Göteborg Energi Nät AB (GENAB) som har monopol på elnätsdrift i området.

Kunder hos GENAB har de senaste åren fått betala allt mer för elnätet.

Avgiftshöjningar:

2024: 7,7 %
2023: 16,8 %
2022: 4,9 %
2021: 3,5 %
2020: 4,5 %
2019: 2 %
2018: 2 %

Prishöjningarna beror enligt GENAB på: 1. Elnätsförlusten i form av värme när el överförs till användaren. På grund av det höga elpriset ökar också kostnaden för elnätsförlusterna.

2. Fortsatta investeringar i nytt elnät, som ett led i den gröna omställningen. Nya industrier etablerar sig och befintlig industri går mot en alltmer elektrifierad verksamhet, inte minst genom en kraftigt ökad elektrifiering inom transportsektorn.

3. Underhåll av det befintliga elnätet med ny och förbättrad teknik.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingGöteborgs kommunala nätbolag planerar att skicka 311 miljoner kronor i koncernbidrag för räkenskapsåret 2023 till Göteborg Energi AB, som i sin tur ska skicka 574 miljoner kronor i utdelning till Göteborgs Stadshus AB. Foto: Göteborg Energi
Göteborgs kommunala nätbolag planerar att skicka 311 miljoner kronor i koncernbidrag för räkenskapsåret 2023 till Göteborg Energi AB, som i sin tur ska skicka 574 miljoner kronor i utdelning till Göteborgs Stadshus AB. Foto: Göteborg Energi
Inrikes

Elnätsavgifter finansierar annan verksamhet

Glenn Mattsing

Elkunder finansierar kommunala förlustprojekt genom omfördelning av allt högre elnätsavgifter. Elnätsbolagens monopolställning gör det omöjligt för kunderna att slippa de ökande avgifterna. Nu har Energimarknadsmyndigheten startat en utredning.

Energimarknadsinspektionen (EI) utreder just nu det svenska elnätets monopolställning då de har funnit ett förhöjt maxtak för elnätsavgifterna. Det kan vara svårt för kunden att upptäcka på grund av komplex bolagsstruktur.

Den 9 februari släppte Göteborg Energi sin ekonomiska rapport för år 2023. I pressmeddelandet med rubriken ”Stärkt ekonomiskt resultat från Göteborg Energi”, framgår det att det kommunala bolaget med 270 000 elnätskunder har fått ett förbättrat resultat efter vad de betraktar som en energikris.

Avgiftshöjningar hos Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi AB är moderbolag till fyra dotterbolag, däribland Göteborg Energi Nät AB (GENAB) som har monopol på elnätsdrift i området.

Kunder hos GENAB har de senaste åren fått betala allt mer för elnätet.

Avgiftshöjningar:

2024: 7,7 %
2023: 16,8 %
2022: 4,9 %
2021: 3,5 %
2020: 4,5 %
2019: 2 %
2018: 2 %

Prishöjningarna beror enligt GENAB på: 1. Elnätsförlusten i form av värme när el överförs till användaren. På grund av det höga elpriset ökar också kostnaden för elnätsförlusterna.

2. Fortsatta investeringar i nytt elnät, som ett led i den gröna omställningen. Nya industrier etablerar sig och befintlig industri går mot en alltmer elektrifierad verksamhet, inte minst genom en kraftigt ökad elektrifiering inom transportsektorn.

3. Underhåll av det befintliga elnätet med ny och förbättrad teknik.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024