loading
Inrikes

Fossilfritt stål med ny energi-snål teknik

Malin Nordstrand

Satsningar för att ställa om järn- och stålindustrin till fossilfritt pågår världen över. Nu har en ny svensk teknik tagits fram som endast kräver en tiondel av den el som de uppmärksammade vätgasprojekten i norr behöver för sin produktion.

Runtom i världen pågår ett febrilt arbete för att hitta tekniker som hjälper stålindustrin att minska utsläppen av koldioxid och ställa om till fossilfri järn- och ståltillverkning. Globalt pågår ett sextiotal projekt enbart för tillverkning av fossilfri så kallad järnsvamp, det vill säga rent järn.

I Sverige är satsningarna på tillverkning av fossilfritt stål och järnsvamp med hjälp av vätgas de mest uppmärksammade, där det statliga gruvbolaget LKAB och det privatägda stålföretaget H2 Green Steel är först ut .

Ferrosilvas fossilfria järnsvamp

Ferrosilvas teknik bygger på att använda biomassa som förgasas till en biogen syntesgas för att omvandla högvärdiga järnmalmspellets till järnsvamp.

En första fabrik med en produktionskapacitet på 50 000 ton fossilfri järnsvamp ska uppföras i Hofors med planerad driftstart år 2026. En framtida uppskalning av verksamheten planeras att vara tio gånger större.

Den biogena koldioxid som frigörs i processen ska fångas in, omvandlas till flytande form, och säljas vidare som råvara till produktion av fossilfria produkter i kemiindustrin samt tillverkning av fossilfria flyg och fartygsbränslen.

Produktionen av 50 000 ton järnsvamp motsvarar ett minskat koldioxidutsläpp på nära 150 000 ton jämfört med dagens masugnsproduktion.

Bolaget är helsvenskt och ägs av styrelsemedlemmarna. Projektet har utvecklats i samarbete med KTH och Chalmers, med stöd av Energimyndigheten, Lantmännen, Sveaskog, Ovako, Uddeholm och Alleima.

KÄLLA: FERROSILVA.COM

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Inrikes

Fossilfritt stål med ny energi-snål teknik

Malin Nordstrand

Satsningar för att ställa om järn- och stålindustrin till fossilfritt pågår världen över. Nu har en ny svensk teknik tagits fram som endast kräver en tiondel av den el som de uppmärksammade vätgasprojekten i norr behöver för sin produktion.

Runtom i världen pågår ett febrilt arbete för att hitta tekniker som hjälper stålindustrin att minska utsläppen av koldioxid och ställa om till fossilfri järn- och ståltillverkning. Globalt pågår ett sextiotal projekt enbart för tillverkning av fossilfri så kallad järnsvamp, det vill säga rent järn.

I Sverige är satsningarna på tillverkning av fossilfritt stål och järnsvamp med hjälp av vätgas de mest uppmärksammade, där det statliga gruvbolaget LKAB och det privatägda stålföretaget H2 Green Steel är först ut .

Ferrosilvas fossilfria järnsvamp

Ferrosilvas teknik bygger på att använda biomassa som förgasas till en biogen syntesgas för att omvandla högvärdiga järnmalmspellets till järnsvamp.

En första fabrik med en produktionskapacitet på 50 000 ton fossilfri järnsvamp ska uppföras i Hofors med planerad driftstart år 2026. En framtida uppskalning av verksamheten planeras att vara tio gånger större.

Den biogena koldioxid som frigörs i processen ska fångas in, omvandlas till flytande form, och säljas vidare som råvara till produktion av fossilfria produkter i kemiindustrin samt tillverkning av fossilfria flyg och fartygsbränslen.

Produktionen av 50 000 ton järnsvamp motsvarar ett minskat koldioxidutsläpp på nära 150 000 ton jämfört med dagens masugnsproduktion.

Bolaget är helsvenskt och ägs av styrelsemedlemmarna. Projektet har utvecklats i samarbete med KTH och Chalmers, med stöd av Energimyndigheten, Lantmännen, Sveaskog, Ovako, Uddeholm och Alleima.

KÄLLA: FERROSILVA.COM

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024