loadingVindkraften är mycket beroende av politiken – man kan hävda att den står och faller med politiska stöd. Utan det ursprungliga stödsystemet (elcertifikat) är det tveksamt om det hade byggts mer än marginella volymer vindkraft. Foto: Bilbo Lantto
Vindkraften är mycket beroende av politiken – man kan hävda att den står och faller med politiska stöd. Utan det ursprungliga stödsystemet (elcertifikat) är det tveksamt om det hade byggts mer än marginella volymer vindkraft. Foto: Bilbo Lantto
Krönika

Jan Blomgren: När politik blir kärnverksamheten

Jan Blomgren

Syftet med elproduktion borde vara att producera den energi som driver hela det civiliserade samhället. Inom energisektorn såväl i Sverige som internationellt har fokus dock ofta varit att tillfredsställa politiska önskedrömmar. Vad händer när kärnverksamheten blir en bisyssla?

”Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna.” 

Jesu Bergspredikan som återges i Matteusevangeliets femte kapitel är kanske den första varningen i världshistorien för risken att försumma sin kärnverksamhet. Inom företagsvärlden talar man ofta om USP – Unique Selling Point. Ett företag som har en USP har något detta företag är bäst av alla på, och i den bästa av världar (åtminstone för just det företaget) har de en produkt eller tjänst som ingen annan kan erbjuda. 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingVindkraften är mycket beroende av politiken – man kan hävda att den står och faller med politiska stöd. Utan det ursprungliga stödsystemet (elcertifikat) är det tveksamt om det hade byggts mer än marginella volymer vindkraft. Foto: Bilbo Lantto
Vindkraften är mycket beroende av politiken – man kan hävda att den står och faller med politiska stöd. Utan det ursprungliga stödsystemet (elcertifikat) är det tveksamt om det hade byggts mer än marginella volymer vindkraft. Foto: Bilbo Lantto
Krönika

Jan Blomgren: När politik blir kärnverksamheten

Jan Blomgren

Syftet med elproduktion borde vara att producera den energi som driver hela det civiliserade samhället. Inom energisektorn såväl i Sverige som internationellt har fokus dock ofta varit att tillfredsställa politiska önskedrömmar. Vad händer när kärnverksamheten blir en bisyssla?

”Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna.” 

Jesu Bergspredikan som återges i Matteusevangeliets femte kapitel är kanske den första varningen i världshistorien för risken att försumma sin kärnverksamhet. Inom företagsvärlden talar man ofta om USP – Unique Selling Point. Ett företag som har en USP har något detta företag är bäst av alla på, och i den bästa av världar (åtminstone för just det företaget) har de en produkt eller tjänst som ingen annan kan erbjuda. 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024