loadingTorkade mjölmaskar som tagits fram som djurfoder. Fler insektsprodukter godkänns nu även för mänsklig konsumtion i Europa. Foto: Thierry Zoccolan/AFP via Getty Images
Torkade mjölmaskar som tagits fram som djurfoder. Fler insektsprodukter godkänns nu även för mänsklig konsumtion i Europa. Foto: Thierry Zoccolan/AFP via Getty Images
Utrikes

EU-kommissionen godkänner två nya insektslivsmedel

Naveen Athrappully

EU-kommissionen godkände nyligen ytterligare två insektsarter för mänsklig konsumtion inom EU. Detta sker trots att man medger risker för allergier. World Economic Forum (WEF) driver på för insekter som proteinkälla.


Det handlar om buffalolarv, som är larvformen av skalbaggen Alphitobius diaperinus, och som hör till familjen svartbaggar. Man har även godkänt delvis fettreducerat pulver från hussyrsa. Det här betyder att dessa produkter sällar sig till de redan godkända insektslivsmedel som alltså kan säljas även i Sverige.

Insektsbaserad mat kan dock leda till allergi hos somliga enligt den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa. Matallergier beräknas påverka två till fyra procent av den vuxna befolkningen och åtta till nio procent av barn.

”Efsa har kommit till slutsatsen att konsumtion av de utvärderade insektsproteinerna potentiellt kan leda till allergiska reaktioner. Det kan särskilt vara fallet med personer som redan är allergiska mot skaldjur, dammkvalster och i vissa fall blötdjur. Dessutom kan allergener från fodret (till exempel gluten) hamna i insekten som konsumeras”, skriver kommissionen.

Efsa har genomfört ”stringenta vetenskapliga utvärderingar” för produkter från två företag, nämligen franska Ynsect, som ansökte om tillstånd för en produkt baserad på buffalolarv, samt Vietnambaserade Cricket One, som ansökt om tillstånd för ett delvis fettreducerat pulver från hussyrsa. Myndigheten kom fram till att de två produkterna är säkra för mänsklig konsumtion ”i enlighet med de användningsområden och användningsnivåer som den ansökande föreslår”.

Viljan att äta insekter som en ersättning för kött är väldigt låg.

Rapport från Tysklands miljömyndighet

Det kan emellertid visa sig utmanande att få folk att äta insekter. Enligt en rapport från Tysklands miljömyndighet angav 45,7 procent av de tillfrågade att en känsla av ”äckel” var huvudskälet till att man inte ville äta insekter. Näst största anledning var oro för hygienförhållanden, som stod för 14,9 procent.

”Viljan att äta insekter som en ersättning för kött är väldigt låg. Förutom att kön inte verkar spela någon stor roll – män är något mer öppna för att äta insekter – så kunde man inte heller identifiera några andra socio-demografiska faktorer som påverkade acceptansen för insekter som mat”, står det i rapporten.

I en artikel publicerad i februari 2022 driver WEF på för insekter som ett bra födoämne för att minska klimatpåverkan. Insekter kan ha ett bättre proteininnehåll per 100 gram jämfört med kött, skriver man. Enligt en studie ger kött 16,8 till 20,6 procent protein per 100 gram, medan insekterna har ett vidare spann på 9,7 till 35,2 procent.

”Givetvis är inte allt insektsprotein likvärdigt. Till exempel är syrsor, vissa myrarter och mjölmaskar kända för att vara protein- och kaloririka stjärnor inom insektsvärlden”, skriver man.

Insekter kräver också mindre omvårdnad och resurser för att födas upp än vad boskap gör. Världen håller på att få proteinbrist eftersom befolkningen ökar så snabbt, och väntas nå tio miljarder 2050, enligt WEF.

Men det finns fler orosmoment för insekter som mat än bara allergier. Amerikanska Food and Agriculture Organization skriver i en rapport från 2021 att insekter som livsmedel måste ”vägas mot alla möjliga utmaningar”. Till dessa räknar man biologiska agenser (bakterier, virus, svampar och parasiter) såväl som kemiska föroreningar (bekämpningsmedel, giftiga metaller och flamskyddsmedel).

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingTorkade mjölmaskar som tagits fram som djurfoder. Fler insektsprodukter godkänns nu även för mänsklig konsumtion i Europa. Foto: Thierry Zoccolan/AFP via Getty Images
Torkade mjölmaskar som tagits fram som djurfoder. Fler insektsprodukter godkänns nu även för mänsklig konsumtion i Europa. Foto: Thierry Zoccolan/AFP via Getty Images
Utrikes

EU-kommissionen godkänner två nya insektslivsmedel

Naveen Athrappully

EU-kommissionen godkände nyligen ytterligare två insektsarter för mänsklig konsumtion inom EU. Detta sker trots att man medger risker för allergier. World Economic Forum (WEF) driver på för insekter som proteinkälla.


Det handlar om buffalolarv, som är larvformen av skalbaggen Alphitobius diaperinus, och som hör till familjen svartbaggar. Man har även godkänt delvis fettreducerat pulver från hussyrsa. Det här betyder att dessa produkter sällar sig till de redan godkända insektslivsmedel som alltså kan säljas även i Sverige.

Insektsbaserad mat kan dock leda till allergi hos somliga enligt den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa. Matallergier beräknas påverka två till fyra procent av den vuxna befolkningen och åtta till nio procent av barn.

”Efsa har kommit till slutsatsen att konsumtion av de utvärderade insektsproteinerna potentiellt kan leda till allergiska reaktioner. Det kan särskilt vara fallet med personer som redan är allergiska mot skaldjur, dammkvalster och i vissa fall blötdjur. Dessutom kan allergener från fodret (till exempel gluten) hamna i insekten som konsumeras”, skriver kommissionen.

Efsa har genomfört ”stringenta vetenskapliga utvärderingar” för produkter från två företag, nämligen franska Ynsect, som ansökte om tillstånd för en produkt baserad på buffalolarv, samt Vietnambaserade Cricket One, som ansökt om tillstånd för ett delvis fettreducerat pulver från hussyrsa. Myndigheten kom fram till att de två produkterna är säkra för mänsklig konsumtion ”i enlighet med de användningsområden och användningsnivåer som den ansökande föreslår”.

Viljan att äta insekter som en ersättning för kött är väldigt låg.

Rapport från Tysklands miljömyndighet

Det kan emellertid visa sig utmanande att få folk att äta insekter. Enligt en rapport från Tysklands miljömyndighet angav 45,7 procent av de tillfrågade att en känsla av ”äckel” var huvudskälet till att man inte ville äta insekter. Näst största anledning var oro för hygienförhållanden, som stod för 14,9 procent.

”Viljan att äta insekter som en ersättning för kött är väldigt låg. Förutom att kön inte verkar spela någon stor roll – män är något mer öppna för att äta insekter – så kunde man inte heller identifiera några andra socio-demografiska faktorer som påverkade acceptansen för insekter som mat”, står det i rapporten.

I en artikel publicerad i februari 2022 driver WEF på för insekter som ett bra födoämne för att minska klimatpåverkan. Insekter kan ha ett bättre proteininnehåll per 100 gram jämfört med kött, skriver man. Enligt en studie ger kött 16,8 till 20,6 procent protein per 100 gram, medan insekterna har ett vidare spann på 9,7 till 35,2 procent.

”Givetvis är inte allt insektsprotein likvärdigt. Till exempel är syrsor, vissa myrarter och mjölmaskar kända för att vara protein- och kaloririka stjärnor inom insektsvärlden”, skriver man.

Insekter kräver också mindre omvårdnad och resurser för att födas upp än vad boskap gör. Världen håller på att få proteinbrist eftersom befolkningen ökar så snabbt, och väntas nå tio miljarder 2050, enligt WEF.

Men det finns fler orosmoment för insekter som mat än bara allergier. Amerikanska Food and Agriculture Organization skriver i en rapport från 2021 att insekter som livsmedel måste ”vägas mot alla möjliga utmaningar”. Till dessa räknar man biologiska agenser (bakterier, virus, svampar och parasiter) såväl som kemiska föroreningar (bekämpningsmedel, giftiga metaller och flamskyddsmedel).

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024