loadingEU strävar efter att expandera med fler medlemsländer. Sverige behöver ha en demokratisk diskussion om hur vi vill utveckla unionen. Foto: Shutterstock
EU strävar efter att expandera med fler medlemsländer. Sverige behöver ha en demokratisk diskussion om hur vi vill utveckla unionen. Foto: Shutterstock
Inrikes

EU: 27 medlemsländer – men nio nya knackar på porten

Olle Felten

EU:s ambition att växa går inte att ta miste på. EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, tryckte hårt på utvidgningen i sitt årliga tal till unionen i september 2023. Vägen dit är dock allt annat än rak.

Frågan om utvidgning av EU med flera av länderna på Balkan, Turkiet och länder som Ukraina och Georgien, är på olika sätt en het potatis i unionen. För att kunna bli medlem i EU måste ett land uppfylla de krav som ställs i fördragen, och i den processen finns det många fallgropar för både EU och kandidatländerna. Se lilla artikeln uppe till höger för mer information om de krav som ställs.

Att EU:s toppolitiker gärna skulle vilja skynda på en utvidgning av unionen är ingen hemlighet. Ståndpunkten uttalas ofta och ihärdigt. I sitt uppmärksammade linjetal i september sade Ursula von der Leyen att Ukraina och Georgien, som ligger i gränslandet mellan EU och Ryssland, liksom länder på Balkan, ”har sin framtid i EU”.

EU:s framväxt efter andra världskriget

1951 Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) skapas för att stärka den ekonomiska utvecklingen i Europa, genom undertecknandet av Parisfördraget. Frankrike, Italien, Västtyskland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg ansluter.

1957 Romfördraget undertecknas och EEG (Europeiska ekonomiska gemenskapen), liksom Euratom (Europeiska atomenergigemenskapen) bildas.

1958 EG (Europeiska gemenskaperna) bildas genom en sammanslagning av de tre delarna.

1968 EG:s tullunion skapas, där den inre marknadens tullfrihet etableras.

1993 EU bildas formellt och den inre marknadens fyra huvudlinjer; fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital, är etablerade.

1994 EES-avtalet träder i kraft mellan EU och Island, Liechtenstein och Norge.

1995 Finland, Österrike och Sverige blir medlemmar.

1999 Euron införs som valuta. Den europeiska centralbanken, ECB, fyller ett år. Euromynt och dito sedlar ges ut först 2002.

2020 Storbritannien lämnar som första land unionen.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEU strävar efter att expandera med fler medlemsländer. Sverige behöver ha en demokratisk diskussion om hur vi vill utveckla unionen. Foto: Shutterstock
EU strävar efter att expandera med fler medlemsländer. Sverige behöver ha en demokratisk diskussion om hur vi vill utveckla unionen. Foto: Shutterstock
Inrikes

EU: 27 medlemsländer – men nio nya knackar på porten

Olle Felten

EU:s ambition att växa går inte att ta miste på. EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, tryckte hårt på utvidgningen i sitt årliga tal till unionen i september 2023. Vägen dit är dock allt annat än rak.

Frågan om utvidgning av EU med flera av länderna på Balkan, Turkiet och länder som Ukraina och Georgien, är på olika sätt en het potatis i unionen. För att kunna bli medlem i EU måste ett land uppfylla de krav som ställs i fördragen, och i den processen finns det många fallgropar för både EU och kandidatländerna. Se lilla artikeln uppe till höger för mer information om de krav som ställs.

Att EU:s toppolitiker gärna skulle vilja skynda på en utvidgning av unionen är ingen hemlighet. Ståndpunkten uttalas ofta och ihärdigt. I sitt uppmärksammade linjetal i september sade Ursula von der Leyen att Ukraina och Georgien, som ligger i gränslandet mellan EU och Ryssland, liksom länder på Balkan, ”har sin framtid i EU”.

EU:s framväxt efter andra världskriget

1951 Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) skapas för att stärka den ekonomiska utvecklingen i Europa, genom undertecknandet av Parisfördraget. Frankrike, Italien, Västtyskland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg ansluter.

1957 Romfördraget undertecknas och EEG (Europeiska ekonomiska gemenskapen), liksom Euratom (Europeiska atomenergigemenskapen) bildas.

1958 EG (Europeiska gemenskaperna) bildas genom en sammanslagning av de tre delarna.

1968 EG:s tullunion skapas, där den inre marknadens tullfrihet etableras.

1993 EU bildas formellt och den inre marknadens fyra huvudlinjer; fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital, är etablerade.

1994 EES-avtalet träder i kraft mellan EU och Island, Liechtenstein och Norge.

1995 Finland, Österrike och Sverige blir medlemmar.

1999 Euron införs som valuta. Den europeiska centralbanken, ECB, fyller ett år. Euromynt och dito sedlar ges ut först 2002.

2020 Storbritannien lämnar som första land unionen.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024